Hoppa till sidans innehåll

Kända fel

2017-08-29 11:23
Här kan ni se de kända fel som finns just nu, eventuella tillfälliga lösningar och planerat datum för rättningar. Observera att informationen kommer att uppdateras/ändras allt eftersom.
  • Uppdaterad: 2017-09-12 15:29

Senast uppdaterad: 2017-09-08

Modul: Beskrivning: Åtgärd:
App För vissa användare visas push notifieringarna flera gånger. 

Planeras rättas 3/10

Administration - Meddelande Redigering av medlemmar i en grupp slår i alla fall inte igenom i SMS-gruppen. Därför finns det en risk att nya gruppmedlemmar inte läggs till i SMS-gruppen och att gamla gruppmedlemmar inte tas bort från SMS-gruppen. 

Planeras rättas under hösten

Utbildning Kan inte stänga pop up-fönstret när man valt att skapa dokument. Planeras rättas 3/10
Idrottsmedel Kan inte skriva ut ansökningar i Internet Explorer.
OBS! Ansökningar kan skrivas ut i de andra webbläsarna.
Felsökning pågår
App

Aktivitetstyp ändras till utbildning när man skapar ny aktivitet i appen. När man skapat aktiviteten så behöver man därför redigera aktiviteten och ändra aktivitetstyp, då sparas rätt aktivitetstyp.

Planeras rättas 3/10
App

Appen kraschar/stängs ner utan förvarning.

Felsökning pågår
App

För vissa användare visas inga push notifieringar.

Felsökning pågår
Utbildning

Person som inte är med i gruppen läggs till på utbildning när förening lägger till grupp till utbildning.

Felsökning pågår
Skribent: Michelle Oskarsson