Hoppa till sidans innehåll

Medlemsansökan


Som medlem i FMCK Örebro förutsätts du ha intresse för frivilligförsvaret dvs Hemvärnet/ De nationella skyddsstyrkorna. Som medlem kan du anses lämplig att bli utbildad i ordonnanstjänst för krigsplacering i Sannahedsbataljonen på kompanistab eller bataljonsstab. Ett av kompanierna kallas insatskompaniet. Kompaniet har något högre krav på deltagande vid övningar. Det normala kravet på tjänstgöring, sk kontrakterad tid, är 4 dagar i krigsförbandsövning per år.  I insatskompaniet 8 dagar.

Vi har utöver de rent militära uppgifterna även mer civila aktiviteter som syftar till att stärka och stimulera oss som grupp. Träffar, utflykter, garagekvällar och olika utbildningar. Bland annat lär vi ungdomar hur man bäst hanterar en EU-moped i trafiken.

Kraven för medlemskap i föreningen är att du verkar i enlighet med våra stadgar och bidrar till att uppfylla de förväntningar som vår uppdragsgivare (främst Försvarsmakten) har på oss. Men vi behöver också stödmedlemmar. Personer som kanske inte vill eller kan utbilda sig till mc-ordonnanser men ändå tycker att det vi håller på med är en bra fritidssysselsättning.

För att bli utbildad till mc-ordonnans krävs att du är svensk medborgare, inte har någon kriminell belastning, har intresse för frivilligförsvaret och har mc-körkort. Det är önskvärt att du genomfört värnplikt. Vi utbildar numera inte för körkort klass A eller A1. För att få köra våra tjänstemotorcyklar krävs minst behörighet A1. (Körkort lätt MC)

Vi har mycket kul i våra aktiviteter och övningar, och som mc-ordonnans finns även möjlighet att stödja det civila samhället och polisen vid t.ex. eftersök av försvunnen person.

Känns det som att detta är något som passar in på dej, kontakta oss på telefon 019-126604 eller på mail This is a mailto link så ger vi dig möjlighet att träffa oss och bilda dig en uppfattning om oss och det vi gör.

Medlemsavgiften är 300 kr per år, eller 400 kr för familj.

Hjärtligt välkommen att kontakta oss för medlemskap och kanske utbildning till mc-ordonnans.

Välj typ av medlemskap

Den idrott som du planerar att utföra i föreningen är den idrott som du ska kryssa i som aktiv. Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen.

Du kan alltid söka medlemskap i föreningen utan att utöva någon av dess idrotter och då kryssar du i "Jag ansöker endast om medlemskap".

Personuppgiftslagen
För de medlemmar som önskar vara aktiva inom en eller flera idrotter

Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.
Mer information om PUL och IdrottOnline finns här.

För de medlemmar som enbart ansöker om medlemskap

Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen, behandla följande personuppgifter om dig: namn, födelsedata, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret.

För att möjliggöra en säker identifiering önskar föreningen i sitt medlemsregister behandla även ditt personnummer. Genom att ange ditt personnummer i nästa steg samtycker du till att behandling av personnummer sker inom ramen för föreningens medlemsregister i IdrottOnline och för föreningsadministrativa åtgärder. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta föreningens IdrottOnline-administratör. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här.
Mer information om PUL och IdrottOnline finns här.

Ange dina personuppgifter

Du är under 18 år, ange målsmans uppgifter

Postadress:
FMCK Örebro - Motorcykel och Snöskoter
Argongatan 120
70374 Örebro

Kontakt:
Tel: 019-126604
Fax: 019-395163
E-post: This is a mailto link

Se all info