Hoppa till sidans innehåll

Styrelse


Styrelsen maj 2017 - maj 2018

Ordförande: Michael Ostrelius 070 4580 670 This is a mailto link

Vise ordförande: Michael Gamlén 036 465 55, 0706-982303 This is a mailto link

Sekreterare: Gunilla Ott 0762 7291 43 This is a mailto link

Kassör: vakant

Ledamot: Michael Klasson 076 165 71 71  This is a mailto link

Ledamot:  Dan Dahlberg 073 687 02 37 This is a mailto link

Ledamot: Annika Karlsson 036 402 53, 0738 410 253 This is a mailto link

Ungdomsrepresentanter:
Victor Seitl 0731 82 45 61 This is a mailto link
Louise Karlsson 

Suppleant 1: Emma Karlsson

Suppleant 2: Lasse Elfgaard

 

 

Styrelsens arbetsuppgifter och ansvarsområden

 

Styrelsen

 •  Inom ramen för Riksidrottsförbundet och Svenska friidrottsförbundet och dess stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
 •  Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
 •  Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 •  Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
 •  Ansvara för och förvalta föreningens medel.
 •  Tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24§
 •  Förbereda årsmöte.

Ordföranden

 •  Föreningens officiella representant.
 • Leda styrelsens förhandlingar och arbete.
 • Övervaka föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
 • Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möte. (kallelser till möten, årsmöte mm).
 • Samla information, post, E-post och fördela ut till berörda.

Vice ordförande

 • Träda in i ordförandes ställe när ordförande har förhinder.

Sekreteraren

 • Föra protokoll över styrelsens sammanträden.
 • Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt.
 • Underteckna utgående handlingar, om ordförande inte bestämt annat.
 • Årligen upprätthålla förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
 • För medlemsförteckning.

Kassören

 • Se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen
 • Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
 • Svar för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper.
 • Årligen upprätta balans- och resultaträkningar.
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.
 • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
 • I förekommande fall upprätthålla och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet.
 • Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs.
 • Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.
Uppdaterad: 2017-06-06 20:13
Skribent: Michael Ostrelius

Habo friidrott -04

Vägbeskrivning till Slättens IP, Habo.

För kontakt och frågor gällande hemsida och träning: This is a mailto link

________________________

Bli medlem i
Habo friidrott!

Klicka på
kontaktuppgifter

Stöd klubben och marknadsför ditt företag

Banner_hemsida_1

    ”Vi samarbetar med

              SISU

       Idrottsutbildarna/

      Smålandsidrotten

        kring utbildning

        och utveckling

         i vår förening”

Vi brinner för Habo friidrott-04

Postadress:
Habo FIF 04 - Friidrott
Box 146
56623 Habo

Kontakt:
Tel: 036-371656, 070-7801669
E-post: This is a mailto link

Se all info