Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

2017-02-15 05:48
Den 9 mars 2017 är du som medlem varmt välkommen till Hammarby IF DFF's årsmöte som avhålls i Gula Villan på Hammarby IP (Kanalplan), kl. 18:00.
  • Uppdaterad: 2017-02-16 09:03

Årsmöte i Hammarby IF Damfotbollförening.
Plats: Hammarby IP (Kanalplan), stora salen i Gula Villan.
Tid: Torsdag den 9 mars kl. 18.00.

Medlemmarna har på det extra inkallade årsmötet den 11 november röstat igenom att lägga ner Hammarby IF DFF och lämna över de 4 lag som fanns kvar i föreningen till Hammarby IF FF.  Du kan läsa här om årsmötet den 11 november 2016.

Detta årsmöte den 9 mars 2017 är sista delen av den nedläggningsprocessen. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på www.hammarbydamfotboll.se och på Hammarby IF kansli i Gula Villan en vecka innan årsmötet. 

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Fastställande av föredragningslista. 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans‐ och resultaträkning) för det senaste räkenskaps- året. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. Denna punkt är ej aktuell.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets      räkenskapsåret. Denna punkt är ej aktuell.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Denna punkt är ej aktuell.
12. Val av: a) föreningens ordförande för en tid av ett år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; c) En revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.  Denna punkt är ej aktuell.
13. Övriga frågor
- Beslut om nedläggning av föreningen
- Övriga frågor

Föreningens stadgar kan du läsa här

Varmt välkomna!

Skribent: Hammarby Damfotboll
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Hammarby IF DFF - Fotboll
Box 20056
10460 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08 642 30 56
E-post: This is a mailto link

Se all info