Hoppa till sidans innehåll

Vision, Verksamhetsidé och Värdegrund


För att IFK Umeå som förening ska fortsatta vara en attraktiv förening i dagens föränderliga samhälle har styrelsen initierat ett utvecklingsarbetet med syfte att bibehålla och stärka ett redan starkt varumärke. Syftet är att vi på bästa sätt ska vara redo att möta dagens och framtidens utmaningar. Som ett led i detta arbete fick en projektgrupp på samrådsmötet i september -14 i uppdrag att ta fram en inspirerande och konkret grund för föreningens fortsatta utvecklingsarbete.

Projektgruppen har bestått av Anna Holmström, Anton Jonsson, Frida Rydqvist, Jan Sundman, Lena Adolfsson och Karl-Petter Jonsson. Micke Eriksson från SISU Idrottsutbildarna har varit samtalsledare. Arbetet har sin utgångspunkt i föreningens stadgar, info från hemsida samt på de medskick och inspel som gjordes under fjolårets två samrådsmöten. Mötesplatser där samtliga sektioner var samlade och fick ge sin syn på viktiga utvecklingsområden och kärnvärden för att möta framtida utmaningar. Processen har följt en väl beprövad struktur utifrån verksamhetsidé, värdegrund och vision. Metodiskt har vi samtalat, diskuterat och friserat för att slutligen landa i en inspirerande och tydlig grund för föreningens fortsatta utvecklingsarbete. Arbetsgruppen har träffats fysiskt vid fyra tillfällen och har mellan dessa träffar bearbetat förslaget genom digitala kanaler.

 

Styrelsen har nu beslutat nedanstående innehåll i föreningens Vision, Verksamhetsidé och Värdegrund och ger samtidigt uppdraget till Anton på kansliet och Micke Eriksson på SISU att fortsätta processen tillsammans med ansvariga inom föreningens sektioner i syfte att tolka och förmedla budskapet och anpassa innehållet till alla delar av verksamheterna

 

Som en del i detta arbete har vi tagit fram en trycksak för att använda i det fortsatta arbetet, samt i vår kommunikation med våra intressenter. Läs gärna vår Värdemärkesbok på denna länk.

 

Vår vision

”IFK Umeå - Tillsammans förverkligar vi idrottsdrömmar”

Visionens förklaring:

  • Det är till oss man kommer om man har en dröm, oavsett om drömmen handlar om en idrottskarriär, om gemenskap, om en ny anläggning eller om en ny idrott.
  • Vi arbetar tillsammans i flera idrotter.
  • Vi ligger i framkant och vågar försöka oss på sådant som är nytt i vår strävan att vara Sveriges attraktivaste idrottsförening.
  • Genom vårt fokus på öppenhet, passion och kvalité har vi förmåga att förverkliga drömmar.

 

Vår verksamhetsidé

”IFK Umeå – idrottsföreningen för alla, hela livet!”

IFK Umeå ska vara en förening som kännetecknas av idrottslig mångfald och som erbjuder människor gemenskap och utveckling genom hela livet. Basen är en bred barn- och ungdomsverksamhet med elit som en naturlig förebild. Vi vill få våra medlemmar att må bra och utvecklas genom idrotten och bidra till att idrottsintresset finns med genom hela livet. För att klara detta ska vår verksamhet präglas av ideella insatser innehållande ett gott och engagerat ledarskap.

 

Vår värdegrund

Öppenhet

 

Innebär för oss att...

Vi visar detta genom att...

Vi är öppna...

... skapa förutsättningar för

goda samarbeten, såväl internt

som externt och välkomna nya

medlemmar och idrotter till en

förening som är jämställd och

inkluderande.

Vi är toleranta...

... respektera varandras

olikheter och se till att alla

får vara med och känner

trygghet i vår verksamhet.

Vi erbjuder trygghet...

... vara transparenta och

kommunikativa med aktiva,

föräldrar och övriga

intressenter. Vi erbjuder

våra medlemmar möjligheter

till delaktighet.

   

Passion

 

Innebär för oss att...

Vi visar detta genom att...

Vi är engagerade...

... signalera vilja, inspiration

och motivation i vårt agerande.

Vi vill utvecklas...

... visa drivkraft, tänka nytt

och leda utvecklingen.

Vi visar glädje...

... skapa förutsättningar så

våra medlemmar kan känna

glädje i idrotten.

   

Kvalitet

 

Innebär för oss att...

Vi visar detta genom att...

Vi har ordning och reda

... arbeta ansvarsfullt och

professionellt på alla nivåer

där vi kontinuerligt följer upp

och levandehåller våra policy-

och styrdokument.

Vi är pålitliga

... ta ansvar. Vi bedriver vår

verksamhet med hög etik och

moral så våra medlemmar

känner förtroende för oss.

Vi är trovärdiga

... hela föreningen med våra

ledare i spetsen har insikt

och agerar utifrån vår värdegrund

och gemensamt agerar för

kontinuerlig kompetensutveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 23 DEC 2015 09:15
Skribent: Anton Jonsson

 

IFK Umeå samarbetar med

Idrottshögskolan_sv

Postadress:
IFK Umeå
Hyggesvägen 19
90346 Umeå

Kontakt:
Tel: 090-773708
E-post: This is a mailto link

Se all info