Hoppa till sidans innehåll

Idé, Vision & Värdegrund


Verksamhetsidé

Lerum Friidrotts verksamhetsidé är följande:

  • Erbjuda tränings- och tävlingsverksamhet i friidrott för alla från 8 år och uppåt.
  • Vara en meningsfull fritidssysselsättning för främst barn och ungdomar i Lerums kommun.
  • Fungera som en social plattform och en trygghet för såväl vuxna som barn.
  • Skapa hälsosamma vanor för resten av livet. 

Vision

Lerum Friidrott, som sätter den aktive i centrum, ska vara en av Sveriges mest attraktiva friidrottsklubbar och erbjuda de bästa förutsättningarna för träning och tävling, oavsett utövande av bredd- eller elitidrott.

Värdegrund

Riksidrottsförbundet (RF) har som uppgift att få så många som möjligt att engagera sig i idrottsrörelsen, då det ger många positiva effekter på samhället. Vår värdegrund står i enlighet med RF:s och ser ut enligt följande:

”Idrottsrörelsen ska erbjuda alla som vill en positiv, hälsofrämjande och utvecklande idrottsmiljö.”

Vi vill påverka idrotten på så sätt att alla grupper i samhället ska känna sig välkomna i idrottsrörelsen. Här följer ytterligare några riktlinjer från RF, som Lerum Friidrott står bakom:

”Låta varje individ utvecklas i sin takt, på sina villkor”

”Barnidrott ska vara lekfull, allsidig och bidra till långsiktig utveckling”

”Alla ska känna att de respekteras för den de är och att de duger oavsett hur de presterar”

”Fokusera på att utveckla talang hos alla, istället för att leta talanger”

Bakgrund till värdegrunden

Flest slutar i åldrarna 13-17 år 

RF, som forskat mycket på i vilken ålder flest slutar samt av vilka anledningar man slutar alternativt fortsätter, har kunnat fastslå att de flesta aktiva slutar inom en idrott i åldrarna 13-17 år. Man har också kommit fram till att följande faktorer är avgörande för om man fortsätter eller slutar:

Fortsätter:                            Slutar:

Allsidighet                             För tidig specialisering

Lekfull träning                        För stort allvar

Delaktighet                           Vuxna bestämmer

Trygghet                               Mobbing

Alla har råd                           För dyrt

 

Sett till ovanstående fakta, är det av yttersta vikt att vi som en av alla landets föreningar bidrar till att motverka detta tapp, genom att driva en verksamhet som är allsidig och lekfull, där de aktiva känner delaktighet och trygghet samt en verksamhet som inte utesluter aktiva för att den är för dyr.

Idrotten ger många positiva värden 

Vidare är det viktigt att se Lerum Friidrott som en plattform, som utöver den rent idrottsliga utvecklingen också ger följande positiva värden som vi som tränare och ledare bör se och stärka:

Gemenskap                                             

Glädje

Trygghet

Idrottslig utveckling

Allsidighet

Lekfullhet

Delaktighet

 

Självkänsla

Självförtroende

Lära ta ansvar

Respekt

Kunskap

Livslångt intresse för idrott

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Uppdaterad: 2016-12-30 13:19
Skribent: Ulf Petersson

Samarbetspartner:

spaloggahogermarginal

 

Friskvårdspartner:

 

Öriga samarbeten:

 springigbg

 

 

GV_LK_190x105

 

Postadress:
IK Lerum Friidrott - Friidrott
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 030222282
E-post: This is a mailto link