Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till ordinarie årsmöte 2018.

2018-02-06 20:35
Tid: Lördagen den 10 mars 2018, kl. 10.00 Plats: Klubbhuset, Ljusterö Jakt&Sportskytteklubb
  • Uppdaterad: 2018-02-06 20:38

Förslag till dagordning

 

§ 1                 Mötets öppnande. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

§ 2                 Val av mötets ordförande och sekreterare.

§ 3                 Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

§ 4                 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.

§ 5                 Fastställande av dagordning för mötet.

§ 6a              Styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 6b              Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2017.     

§ 7                 Revisorernas berättelse över sin granskning av styrelsens förvaltning.

§ 8                 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningsåret.

§ 9                 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

§9a)               Motion nr. 1 angående ändring av §13 – Senast datum för inbetalning av medlemsavgift

§9b)               Motion nr.2 angående ändring av §16 – Senast datum för förslag till ärenden att behandla på årsmötet

§ 10.              Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2018.

§ 11               Fastställande av avgifter för år 2018.

§ 12               Val av funktionärer i Föreningen. a/ ordförande (1 år), b/ 2 ledamöter ( 2 år ), c/1 ledamot (1år) utifrån fyllnadsval årsmötet 2017 d/ 3 st suppleanter (1 år), e/ 2 st revisorer och suppleant (1 år) f/ 3 st valberedare varav en sammankallande (1 år), g/ ombud och suppleant till externa kommittéer (1år).

§ 13               Övriga frågor.

§ 14               Mötets avslutande.

 

                                           Information

                     

För att ha rösträtt på mötet fordras att årsavgiften för 2017 har betalats under samma år.

Protokollet för årsmötet anslås efter justering på föreningens hemsidan www.ljustero-jsk.se och i klubbhuset.

 

Välkomna!

                                              

Styrelsen

Skribent: Jonas Davidson
Epost: Adressen Gömd

Information om banan

Skjutning på banan begränsas enligt Miljö- och hälsoskyddskontoret Österåkers kommun till:

Tisdag - Fredag kl. 09.00 - 21.00 Lördagar kl. 09.00 - 17.00

Skjutning får inte ske i samband med storhelg och under juli månad.

Efter anmälan till MHK kan skjutning på söndagar medges vid särskilda tillfällen.

Postadress:
Ljusterö Jakt & SpSK - Skyttesport
Box 33
18403 Ljusterö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link