Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

2017-03-20 19:57
Norum Djäkneboda sportklubb Årsmöte 2017-03-26
  • Uppdaterad: 2017-03-20 20:03

Norum Djäkneboda sportklubb Årsmöte  2017-03-26
Föreslagen dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordföranden och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
    B) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för det senaste           räkenskapsåret)
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste            verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter samt eventuella sektionsavgifter
10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande      verksamhets-/räkenskaps året
11.Styrelsens förslag till årsmötet A) Avveckling av fotbollsplan samt återlämnande arrenderad mark.
B) Formaliserat samarbete med Bygdeå GIF och avveckling av fotbollssektion.
12.Inkomna motioner A) Motion om att bygga klättervägg i Djäkneboda sporthall B) Motion om investering i ny skoter. C) Motion om investering i ny spårutrustning D) Motion om upprustning av elljusspår.
13.Val av A) Föreningens ordförande för en tid av ett år B) Föreningens kassör för en tid av ett år C) Övriga tre ledamöter i styrelsen för en tid av ett år D) Vem som får teckna föreningens firma det kommande året E) Val av två revisorer för en tid av ett år F) Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år
14.Övriga frågor
15.Årsmötet avslutas
Skribent: MajaKarin Hallöf
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Norum-Djäkneboda SK
Djäkneboda 515
91597 Bygdeå

Besöksadress:
Djäkneboda 515
91597 Bygdeå

Kontakt:
Tel: 0934-31000
E-post: This is a mailto link

Se all info