Hoppa till sidans innehåll

Release 15 - 2017-10-24

2017-10-23 13:04
Tisdagen den 24:e oktober har vi den 15:e uppdatering av IdrottOnline kopplat till året 2017. Här nedan kommer ni kunna se de större förändringarna och rättningarna som kommer att komma.
 • Uppdaterad: 2017-11-15 13:55

Uppdateringen kommer till största del bestå av rättningar och förbättringar kopplandet till idrottsmedel, administration och lok. Majoriteterna av förändringarna berör inte föreningarna utan denna release är det till största del förbunden som berörs. Här nedan visas ett par exempel på förändringar som kommer. 

Administration: 

 • Överliggande organisation kommer kunna se mail och telefonnummer till styrelsemedlemmar för en förening även om de valt inställning "Nej" till utlämning av medlemsinformation. Detta för att överliggande organisation ska kunna komma i kontakt med ansvariga i föreningarna.
 • Föreningar kan numera även begränsa RF/SISU att se medlemsinformation. Standardinställningen blir samma som mot förbund. Om föreningen har fler sporter med olika begränsningar, väljs dock den med störst befogenhet. Observera att RF/SISU anställda med Helpdesk-roll behåller full behörighet.
 • Beroende på vilken inställning som föreningen valt så kommer förbundet kunna exportera ut olika mycket information från menyn "Organisationer". 
 • För förbund kommer alla föreningar visas under menyn "Personer" när man gör en utökad sökning och söker på specifik förening/organisation. Har föreningen valt inställningen "Nej" till utlämning av medlemsinformation så kommer en informationstext visas som informerar förbundet om detta. 

Aktivitet:

 • Sorteringsordningen för sökresultatet av aktiviter är omvänd
 • Förtydligande om vilka fält i en aktivitet som är obligatoriska vid närvaroregistrering
 • Kallelse - Grupptillhörighet visas nu i sökresultatet av kallelser
 • Kallelse - förtydligade hjälptexter vid skapande av kallelser

Idrottsmedel:

 • En ny funktion, sammanställningsrapport, släpps. Funktionen hanteras i fliken "Rapporter". Detta berör endast förbund. 
 • Möjligheten att kunna exportera ut alla värden från ärenden, ansökningar och återrapporter om man under menyn "Ärenden" söker fram/väljer ett specifikt medel. Detta berör endast förbund. 
Skribent: Michelle Oskarsson