Hoppa till sidans innehåll

Kända fel

2017-08-29 11:23
Här kan ni se de kända fel som finns just nu, eventuella tillfälliga lösningar och planerat datum för rättningar. Observera att informationen kommer att uppdateras/ändras allt eftersom.
  • Uppdaterad: 2018-04-12 09:30

Senast uppdaterad: 2018-04-12

Modul: Beskrivning: Åtgärd:
Administration - Meddelande Redigering av medlemmar i en grupp slår i alla fall inte igenom i SMS-gruppen. Därför finns det en risk att nya gruppmedlemmar inte läggs till i SMS-gruppen och att gamla gruppmedlemmar inte tas bort från SMS-gruppen.  Planeras rättas under kvartal 2 av 2018
Utbildning

Person som inte är med i gruppen läggs till på utbildning när förening lägger till grupp till utbildning.

Planeras rättas 24/4

Appen

Får inte pushnotifieringar trots detta är valt under inställningar.

Felsökning pågår
Appen

Ibland visas inte närvaromarkeringen i appen. Brukar återigen visas korrekt om man loggar ut och sedan logga in igen. 

Planeras rättas 26/6

Återställa/skicka ut lösenord

Medlemmar som står markerade som utländsk person kan inte få ett lösenord utskickat/återställt. 

Planeras rättas 16/5

Skribent: Michelle Oskarsson