Hoppa till sidans innehåll
Foto:

Om våra instruktörer


Det skall upplevas roligt, säkert och tryggt att vara med i ÖSS. Det gäller både i seglarskolan, i träningsverksamheten och alla andra aktiviteter.

ÖSS följer Svenska Seglarförbundets tränarstege i olika nivåer, där den första är Plattformen. Redan innan Plattformen börjar barnen som hjälpredor där de tas väl omhand av de äldre instruktörerna och får känna på ansvaret som instruktör. Målsättningen är att två barn skall gå Plattformen varje år.

Utöver Seglarförbundets utbildningar har vi ansvariga för seglarskola och träningsverksamhet genomgångar och samtal med instruktörerna som en del av utvecklingen som ledare. Kvalitén på de seglare vi utbildar ligger i det engagemang och det kunnande våra instruktörer och ansvariga för såväl seglarskola som träningsverksamheten har och utvecklar tillsammans.

En stor del av instruktörsrollen handlar om bemötande, hur man lyssnar, tilltalar, motiverar, förklarar och stöttar. Det handlar också om att vara en förebild för sina seglare.Det är lika viktigt är att arbeta efter de värderingar som klubben representerar. Instruktörerna utvecklas i takt med sin erfarenhet där vi lär oss längs vägen.

 

Hududinstruktör

Våra huvudinstruktörer har arbetat flera år som instruktör, har fyllt 18 år och har gått Svensk Seglings utbildning Seglarskoleansvarig. Syftet med med kursen är att  ge utbildade instruktörer med goda instruktörserfarenheter från seglarskolan fördjupade kunskaper för att arbeta som ansvarig chef för seglarskolan.

Flera av våra huvudinstruktörer har även gått den grundläggande säkerhetskursen Basic Safety som krävs för professionellt arbete till sjöss i Sverige och internationellt och vänder sig till ombordanställd personal som ska ingå i ett fartygs säkerhetsorganisation. Kursen ger deltagarna breda kunskaper och verktyg att hantera de olika olycksrisker/nödsituationer som kan finnas vid arbete ombord till sjöss och ger även kunskaper och förståelse om förebyggande arbete för att undvika att olyckor inträffar.

Våra huvudinstruktörer tränar våra instruktörer extra inom säkerhet till sjöss.

Huvudinstruktören ansvarar för seglarskolans genomförande. Hen ansvarar för planeringen av kursen, beslutar om segling är möjligt utifrån vädret och leder arbetet. Hen ansvarar för relationen till föräldrar och kan alltid vända sig tillansvariga för seglarskolan eller styrelsen för stöd.

 

Instruktör

Våra instruktörer har utöver plattformen gått Svensk Seglings utbildning Instruktör Bas - jolle/liten kölbåt, har fyllt 16 år och har varit hjälpinstruktör minst 1 år. Kursen syftar till att ge blivande seglingsinstruktörer för barn, ungdomar och vuxna teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med god kvalitet genomföra seglarskolor i jolle och liten kölbåt inom ramen för SSF Seglarskola. Kursen innefattar teknik, metodik, ledarskap och säkerhet.

Som instruktör har du ett stort ansvar för att leda barnen/deltagarna i seglarskolan utifrån instruktioner från huvudinstruktören.

 

Instruktörsaspirant

Våra instruktörsaspiranter har gått SISU:s utbildning Plattformen.  Plattformen syftar bland annat till att bli extra bra på att leda och träna barn. Detta för att barnen ska få en positiv upplevelse av och gilla att segla, och trivas på vattnet.

Som instruktörsaspirant tränar du dig för att kunna bli instruktör och får testa på att ta mer ansvar under ledning av huvudinstruktören eller utsedd instruktör. 

Hjälpreda

Första steget mot att bli instruktör är att vara med och hjälpa till för att lära sig.

Som hjälpreda får du möjligheten att testa på hur det är att vara instruktör. Du hjälper till med många av instruktörernas arbetsuppgifter under ledning av instruktörerna. Du kommer att segla tillsammans med barnen i optimisterna för att visa och stödja dem i sitt lärande.

För att få testa som hjälpreda skall du ha gått fortsättningskursen, gärna mer än en gång. Du skall känna dig trygg i ditt seglande och gilla att hjälpa andra.

Huvudinstruktören ansvarar för att utvärdera hur arbetet som hjälpreda fungerar. Skulle det inte fungera på ett tillräckligt bra sätt kommer huvudinstruktören att hålla ett samtal med hjälpredan och förklara vad hen behöver utveckla för att kunna testa på nytt nästa år.

Du kan vara hjälpreda flera år och beroende på utveckling kan hen få arbeta fler timmar.

Kontaktinformation finns under ÖSS Kontakter.

Uppdaterad: 25 MAR 2018 14:27
Skribent: Joakim Hedelin
Epost: This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Ölmanäs SS - Segling
Ulf Johansson, Stenhyddegatan 4
43169 Mölndal

Besöksadress:
Hamnvägen 1
43952 Åsa

Kontakt:
Tel: Se föreningens kontakter
E-post: This is a mailto link

 

Sponsorer 2017