Hoppa till sidans innehåll

Ständig utveckling


IdrottOnline uppdateras med 17-19 releaser varje år. Vad som utvecklas styrs främst av dig som användarna med hjälp av din feedback till oss.

Utifrån alla önskemål jobbar vi på RF med kravställning och prioritering. Godkända utvecklingsönskemål ges till vår utvecklingsavdelning som består av ett gäng duktiga och engagerade konsulter.

Du
Du som användare av IdrottOnline är den viktigaste spelaren för oss! Den feedback vi får av dig ligger till grund för det vi kommer att utveckla inom systemet. Om du har önskemål om utveckling inom IdrottOnline så kan du gå in på vår supportsida och skicka in ett ärende.

IT-dagen
Varje år arrangeras IT-dagen på Bosön i Stockholm, en mötesplats för ansvariga samt beslutfattare på SF (Specialidrottsförbund) och DF (Distriktsidrottsförbund). Under IT-dagen diskuteras framtidsutmaningar ges lägesrapporter samt förs olika dialoger utifrån SF och DF's prioriterade områden inom IdrottOnline. 

IT-rådet
Den långsiktiga långsiktiga strategin för IdrottOnline sätts av IT-rådet. Rådet består av nominerade representanter från ett antal olika SF, representanter från RF:s styrelse samt tjänstemän från RF.

Utöver detta jobbar RF med olika användargrupper som främst representeras av föreningar. På detta sätt når vi ut till så stor del av idrotten som möjligt, på alla nivåer.

Läs mer

Uppdaterad: 24 NOV 2017 12:43