Hoppa till sidans innehåll

RKRR årsmöte 2018 kallelse och dagordning

2018-02-07 11:24
  • Uppdaterad: 2018-04-23 09:43

                  Ridklubben Rimbo Ryttare årsmöte 2018 kallelse och dagordning

 

Årsmöte 2018

Ridklubben Rimbo Ryttare, Org.nr 814401-0421

 

Välkomna på årsmöte i Ridklubben Rimbo Ryttare

När: 22 februari 2018, 18:30 – 20:30

Plats: Ridskolan, Café Skorpan

Vi kommer att ha årsmöte enligt föreningens stadgar. Vårt eget Championat för Helmérs vandringspris för årets mest segerrikaste ekipage i alla nivåer kommer presenteras.

Fika kommer naturligtvis finnas…..

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Dagordning, verksamhetsberättelse och ev. motioner kommer att presenteras på hemsidan och i stallet, caféterian, innan mötet.

VÄLKOMNA                          

                           

Årsmöte 2018

Ridklubben Rimbo Ryttare, Org.nr 814401-0421

Tid: 22 februari 2018, 18:30 – 20:30

Plats: Ridskolan, Café Skorpan

1.  Mötets öppnande

2.  Val av ordförande för mötet

3.  Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4.  Fastställande av röstlängd

5.  Val av protokolljusterare och rösträknare

6.  Fastställande av dagordning

7.  Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8.  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

9.  Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i                     17 § andra stycket angivna antalet

13. Val av ordförande för föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där       föreningen har rätt att representera med ombud.

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

23. Sammanträdets avslutande.

Skribent: Ulrika Norrman
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Ridklubben Rimbo Ryttare - Ridsport
Ridklubben Rimbo Ryttare, Åkerivägen 9-11
76251 Rimbo

Besöksadress:
Åkerivägen 9-11
76251 Rimbo

Kontakt:
Tel: 0761009555
E-post: This is a mailto link

Se all info