Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2017

2017-02-13 21:22
Torsdagen den 9 mars avhålls årsmöte för SK Poseidon.
  • Uppdaterad: 2017-04-28 11:28

Årsmötet börjar kl. 18.00 och är i konferenslokalen en våning ovanför klubbens kansli.
Förutom årsmötesförhandlingar och prisutdelning till våra duktiga idrottare kommer vi att presentera någon intresant gäst.

Detaljerat program.

Välkomna önskar styrelsen!


Årsmötehandlingar kommer att vara tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet.

Dagordning för årsmötesförhandlingarna:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6.
   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
   a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
   b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
   c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. Styrelseledamot är ej valbar,
   d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
13. Övriga frågor. Beslut får ej fattas under denna punkt.

 

Skribent: Andrus Kangro
Epost: This is a mailto link


SK Poseidon på Facebook:

SK Poseidons sponsorer:

 

länk till Simtävlingar 2018

länk till Simtävlingar 2017

 livetiming

simmanu

octo open

Postadress:
SK Poseidon - Simidrott
Box 1555
22101 Lund

Besöksadress:
Högevallsgatan
22229 Lund

Kontakt:
Tel: 046128260
Fax: 046-189779
E-post: This is a mailto link

Se all info