Hoppa till sidans innehåll

Sigma BK - Bowling

Kallelse Årsmöte för Sigma BK!
Verksamhetsåret 2016/2017

Datum: 2017-05-09
Plats: Klubbrummet, Eklunds Bowling
Tid: Kl.20:15

DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Närvarande och upprättande av röstordning

3. Godkännande av dagordning

4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

5. Föregående årsmötes protokoll

6. a) Val av ordförande för mötet
    b) Val av sekreterare för mötet
    c) Val av två justeringsmän för mötet

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen

8. Ekonomi- & Kassarapport, verksamhetsåret 2016-05-01 till 2017-04-30

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

11. Val av ordförande för 1 år

12. Val av styrelseledamöter för 2 år

13. Val av UK för 1 år

14. Val av två revisorer för 1 år

15. Val av valberedning, 2 stycken, för 1 år

16. Avgifter 2017/2018

    a) Årsavgiftens bestämmande

    b) Abonnemangsavgiftens bestämmande

    c) Ligaavgiftens bestämmande

17. Preliminärt Budgetförslag 2017/2018

18. Övriga frågor hänskjutna till årsmötet
OBS! Motioner till Årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen senast 25/4

19. Mötets avslutande

Ev. prisutdelningar sker direkt efter mötets avslutande

Valberedning är Johan Hellsing, Roger Kurén & Kenny Bengtsson

300-slagningar

2013-05-04 - Pontus Karlsson
2013-01-19 - Niklas "Lillen" Nedermo
2013-01-13 - Robert Myrén
2013-01-13 - Tomas Lind
2012-04-22 - Johan Lindman
2011-03-12 - Tony Blomstedt
2010-02-21 - Fredrik Berg
2009-10-03 - Johans Söderholm
2009-03-21 - Magnus Lütz
2009-03-07 - Fredrik Berg
2008-01-12 - Martin Wallin


 

Eklunds Bowling

Hammarbyvägen 16
194 22 Upplands Väsby
08-590 310 10

Till hemsidan: klicka här


 

Kontaktuppgifter

UK
Jonas Karlsson
072-522 71 40
This is a mailto link

 

Sponsoransvarig
Martin Wallin
070-236 05 90
This is a mailto link

 

Hemsida- och Eventansvarig
Pontus Karlsson
073-928 80 59
This is a mailto link

Postadress:
Sigma BK - Bowling
Håkan Holstein, Björkvallavägen 58
19439 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info