Årsmöte 18 okt - Spårvägens BMF - Badminton - IdrottOnline Klubb
Hoppa till sidans innehåll
Foto: Peter Werner

Årsmöte 18 okt


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Spårvägens Badmintonförening

Onsdagen den 18 oktober 2017 kl 19.00

Enskede Rackethall, konferensrummet

Mötets öppnande

Fråga om årmötets behöriga utlysande

Fastställande av dagordning

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av 2 justerare att jämte ordförande justera protokollet och tillika rösträknare

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 16/17

Revisionsberättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Val av

Ordförande i 1 år

3 styrelseledamöter i 2 år

2 styrelsesuppleanter i 1 år

3 ledamöter i valberedning i 1 år (varav en sammankallande)

2 revisorer i 1 år (varav en revisorsuppleant)

Fastställande av medlemsavgifter

Inkomna motioner

Öriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen

Avslutning

I samband med årsmötet kommer vi redovisa resultatet från tävlingar + seriespel m.m. Självklart kommer vi även blicka framåt.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 27 september  2017.

Välkomna hälsar styrelsen.

Kallelsen i pdf

Uppdaterad: 22 SEP 2017 09:33
Skribent: Annika Collin

VI STÖDJER SPÅRVÄGEN BADMINTON

 

Advania logotyp

 

Logga IDAB


 Lorenzon & Manheimer logotyp


logo driftautomatik

 

Logga INTEK +tel&mail 100mm


logga Södermalms trädgårdsmaskiner

 

JBR Bygg


enskede_rackethall

Postadress:
Spårvägens BMF - Badminton
Enskede Rackethall, Sockenvägen 290
12040 Årsta

Besöksadress:
Sockenvägen 290
12040 Årsta

Kontakt:
Tel: +46704184899
E-post: This is a mailto link

Se all info