Hoppa till sidans innehåll

Avgifter i SIK 2017


I en ideellt arbetande förening måste alla hjälpas åt och ”dra sitt strå till stacken". Storvreta IK är inget undantag, utan föräldrar och ungdomar hjälps åt att skapa att skapa förutsättningar för att vi ska kunna bedriva en bra och meningsfull verksamhet för Storvretas barn och ungdomar.
Huvudstyrelsen beslutade 2012 att slå samman medlemsavgift och fotbollssektionens träningsavgift till en avgift, kallad deltagaravgift. De främsta skälen till denna förändring är att det skall underlätta för kansli, ledare och betalare att hantera en avgift. Det skall också vara mera lönsamt för hela familjen att delta i Storvreta IK. Höjningen på 200 kr för 2013, när det gäller avgift 1-6, beror på att varje spelare erhåller ett nytt matchställ vartannat eller vart tredje år. Föreningen arbetar dessutom på att knyta ett bonuskort till avgiften.
Skidsektionens medlemmar betalar som vanligt sin medlemsavgift, se avgiftstyp 7 och 8.
 
Praktiskt går inbetalningen till på följande sätt:
Ett av följande avgiftsbelopp enligt nedan sätts in på bankgiro 5709-9467 senast den 31 januari aktuellt år. Glöm inte uppge avsändare och fylla i meddelanderaden: namn och personnummer på samtliga deltagande barn och föräldrar samt avsändarens mobil. Frågor om avgifterna i fotboll ställs till Göran Rönnerdal, tel. 366512, 0739-260577.  
 
Avgiftstyper
 
1.   1.000   Enskild medlem som spelar fotboll 5/7-manna
2.   1.200   Enskild medlem som spelar fotboll 9/11-manna
3.   1.100   Hela familjen inklusive 1 medlem som spelar fotboll 5/7-manna
4.   1.300   Hela familjen inklusive1 medlem som spelar fotboll 9/11-manna
5.   1.500   Hela familjen inklusive 2 medlemmar som spelar fotboll oavsett ålder
6.   1.700   Hela familjen inklusive 3 eller fler medlemmar som spelar fotboll oavsett ålder
7.   350   Enskilt medlemskap (Bg 5709-9327)
a) för aktiv i skidor
b) för enskild inaktiv fotbollsmedlem som vill stödja SIK
c) för tränare/ledare utan barn i det egna laget
8.   500  

Familjemedlemskap 1:
a) för aktiva i skidor
b) för inaktiva familjer i fotboll som vill stödja SIK
c) för föräldrar och barn, där en förälder är tränare/lagledare för sitt barn i det egna fotbollslaget                                                                                                                           
d) för styrelseledamöter i FS som har 1 barn i fotbollsverksamheten
e) för föräldrar och barn där båda föräldrarna är tränare/lagledare  
    i fotbollsverksamheten

9.   700  

Familjemedlemskap 2: 
a) för föräldrar och barn, där en förälder tränar sitt barn i det egna fotbollslaget och dessutom har ytterligare 1 eller flera barn i fotbollsverksamheten
b) för föräldrar och barn, där en styrelseledamot har 1 eller flera barn i fotbollsverksamheten

10.   100   Enskild pensionär som fyllt 65 år (OBS! Bg 5709-9327)
11.   200   Familjemedlemskap för pensionärer som fyllt 65 år(OBS! Bg 5709-9327)
OBS!  Hemmaboende barn som fyller 21 år under kalenderåret ska betala enskild medlemsavgift enligt beslut (glöm ej att ange familjemedlemmarna med namn och födelsedata vid inbetalning av familjeavgiften).
Observera att avgifter för eventuellt deltagande i fotbollsskola och/eller fotbollslekis tillkommer. Se hemsidan under fotboll.

Alla AKTIVA ska vara medlemmar i Storvreta IK. 

De personuppgifter som du lämnar registreras av Storvreta IK. Föreningen behandlar dessa personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PuL) och används för att hanteras i vårt medlemsregister. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra idrottsorganisationer. Du har också rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av uppgifterna. Kontakta då Storvreta IK, Skogsvallsvägen 15, 74340 Storvreta, telefon: 018-366411


Vad du får för medlemsavgiften...
 • Medlemsskap i Storvreta IK
 • Som aktiv är man försäkrad vid träning och match samt resa till och från
 • Ett flertal nummer av klubbtidningen "SIK-Aktuellt", där du kan du läsa vad som händer och sker i föreningen.
 • Möjlighet att hyra cafeterian eller GP-salen (f.d. bt-lokalen) till en billigare kostnad för kalas, födelsedagsfester etc.
 • Medlemspris på säsongskort skidor.
Från SIK´s stadgar...
§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem...
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information fortlöpande om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • skall erlägga medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av föreningen vid tidpunkt som styrelsen beslutar.
 • kan i särskilda fall befrias från medlemsavgiften. Detta beslutas av styrelsen.

  Övrigt inom fotbollssektionen
   
 • Fotbollslekis:  Kostnad 500 kr/år. Den aktive registreras som medlem och är därmed försäkrad i SIK´s verksamhet.
 • Fotbollsskolan:  Kostnad 900 kr/vecka eller 1.500 kr för båda veckorna. För priset erhåller man lunch och mellanmål samt  fotboll, T-shirt, vattenflaska, diplom och ev. något mer. Kan variera från år till år. 
   Skidsektionen
Avgiften betalas in på Bg 5671-9685
 • Träningsgrupp       500:- + medl.avg. i SIK (se ovan)
 • Stjärna på skidor   300:- + medl.avg. i SIK (se ovan)
 • Barnskidskola        250:-
 
Uppdaterad: 2018-01-04 09:48
Skribent: Göran Rönnerdal

SAMARBETSPARTNERS

ICA Solen (färg)

 Intersport

  team-sportia-logo

 

 Office IT-partner

 

FSAB

 

 

Postadress:
Storvreta IK
Idrottsplatsen, Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Besöksadress:
Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Kontakt:
Tel: 018-366411
E-post: This is a mailto link

Se all info