Hoppa till sidans innehåll

Kända fel


Efter nattens release 7/3 2017 har en del problem uppstått. Läs mer här. 

Ärende/funktion Åtgärd
Startsida - Hemsida
 
Roterande toppbild fungerar inte, ändringar slår inte igenom utan tidigare vald bild visas. Felsökning pågår

I fält toppfilm går det idag att lägga till andra element, detta kommer tas bort varav vi
inte rekommenderar att det läggs upp annat än en film i fältet.

Felsökning pågår
   
Nyheter - Hemsida  

Vid namnändring av nyheter ändras inte alltid länken till nyheten i RSS-flödet för nyhetslistan.
Detta kan leda till brutna länkar när nyheter importeras från t.ex. arbetsrum.

Felsökning pågår
   
LOK  
Vissa föreningar får ut en tom kommunfil. Drabbar detta er förening, kontakta supporten. Läs mer här. Felsökning pågår
   
Avgifter  
Utskick skapas först när man laddar om sidan. Felsökning pågår
   

Aktivitet

 

Hantera löpande import fungerar inte

Felsökning pågår
Stora filer med aktiviteter från externa aktörer kan inte öppnas.  Felsökning pågår
När man öppnar personkort i applikationerna för idrottsmedel eller aktivitet så går dessa inte att stänga.
Man kan varken spara eller avbryta. Det gäller både när man står under redigera
person på befintlig medlem och när man lägger till person på nytt. 
Felsökning pågår
   
Idrottsmedel  
När man öppnar återrapporten visas endast ett vitt fönster. Läs mer här. Planeras rättas 28/3
Man kan inte skicka in ansökan. Läs mer här.  Planeras rättas 28/3
Alla medlemmar kommer inte åt Idrottsmedel-fliken, utan endast Ordförande,
Kassör och Idrottslyftsansvarig firmatecknare.
Planeras rättas 28/3
   
Utbildning  
Man kan inte byta kommun på utbildningar.
Får felkod "Invalid date" på utbildningar som har ägt rum, detta går inte att uppdatera, ändringarna slår inte igenom. 
Felsökning pågår
"Ett fel inträffade. Vänligen försök igen senare" vid användning av lärgrupper   
   
Administration - Grupper  
I vissa SMS-grupper så står det fel namn på vem som har gjort en ändring i gruppen i IdrottOnline.  Felsökning pågår
Kan inte ändra mellan sektions- och föreningsläge under administration. Det går inte att varken att
byta från sektion till förening eller från förening till sektion.
Felsökning pågår
   
Administration - Personer  
När man klickar på "Personer" under "Administration så får vissa ett felmeddelande i form av "Åtkomst nekad". Får man det felmeddelandet så rensa cachen på webbläsaren och starta om så bör det fungera igen.  Felsökning pågår. 
   
Formulär - Hemsida - Nya formulär via gadget "Formulär" lanserades 30/8
 
Funktion "bifoga fil" fungerar endast med Formulär skapade via Gadget "Formulär".
Buggen berör endast gamla formulärmodulen. 
 -
Funktion "bekräftelsefält" fungerar endast med Formulär skapade via Gadget "Formulär". 
Buggen berör endast gamla formulärmodulen. 
 -
Uppdaterad: 2017-03-16 08:11
Skribent: Michelle Oskarsson