Hoppa till sidans innehåll

Kända fel


Ärende/funktion Åtgärd
Startsida - Hemsida
 
Roterande toppbild fungerar inte, ändringar slår inte igenom utan tidigare vald bild visas. Felsökning pågår

I fält toppfilm går det idag att lägga till andra element, detta kommer tas bort varav vi inte rekomenderar att det läggs upp annat än en film i fältet.

Felsökning pågår
   
Nyheter - Hemsida  
Vid namnändring av nyheter ändras inte alltid länken till nyheten i RSS-flödet för nyhetslistan. Detta kan leda till brutna länkar när nyheter importeras från t.ex. arbetsrum. Felsökning pågår
   
Idrottsmedel  
När man öppnar återrapporten visas endast ett vitt fönster. Läs mer här. Planeras rättas 28/3
Man kan inte skicka in ansökan. Läs mer här.  Planeras rättas 28/3
   
Administration - Grupper  
I vissa SMS-grupper så står det fel namn på vem som har gjort en ändring i gruppen i IdrottOnline.  Felsökning pågår
   
Formulär - Hemsida - Nya formulär via gadget "Formulär" lanserades 30/8
 
Funktion "bifoga fil" fungerar endast med Formulär skapade via Gadget "Formulär".
Buggen berör endast gamla formulärmodulen. 
 -
Funktion "bekräftelsefält" fungerar endast med Formulär skapade via Gadget "Formulär". 
Buggen berör endast gamla formulärmodulen. 
 -
   
Idrottsmedel  
Alla medlemmar kommer inte åt Idrottsmedel-fliken, utan endast Ordförande, Kassör och Idrottslyftsansvarig firmatecknare. Felsökning pågår
Uppdaterad: 2017-02-09 13:35
Skribent: Michelle Oskarsson