Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

2018-01-11 22:37
Härmed kallas föreningens samtliga medlemmar till årsmöte i Finnstaskolans matsal söndag 4 februari kl 15.00. Innan mötet kommer man kunna klämma och känna på Contact sports stora sortiment av fotbollsutrustning (från kl 12.00).
 • Uppdaterad: 2018-01-11 22:37

Punkterna som avhandlas av årsmötet är:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  c) 1 revisor för en tid av ett år.
  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
  av vilka en skall utses till ordförande;
  e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.
 13. Övriga frågor.

  Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

  Motioner till årsmötet skall mailas till This is a mailto link senast fredag den 26/1.
Skribent: Michael Wennerholm
Epost: Adressen Gömd

HUVUDSPONSOR
Bauer Elektriska AB

SPONSORER
GoldenCave_liten
Byggplatihaningen_liten
Brickhouse Training center


svenskaservicestyrkan_liten

Följ oss på

Facebook  instagram  youtube

_____________________________

Postadress:
Upplands-Bro AFF Broncos - Amerikansk Fotboll
Wennerholm, Bergvägen 24
19631 Kungsängen

Kontakt:
Tel: +46(0)708221876
E-post: This is a mailto link

Se all info