Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte onsdagen den 29 mars 2017

2017-01-23 16:11
Vihs kallar till ordinarie årsmöte onsdagen den 29 mars 2017 kl. 14.00 på Idrottens Hus Ånghammargatan 4 Västerås
 • Uppdaterad: 2017-03-03 14:20

Vihs kallar till ordinarie årsmöte onsdagen den 29 mars 2017 kl. 14.00 på Idrottens Hus Ånghammargatan 4 Västerås

 

Årsmötes förhandlingar enl. stadgarna/ Styrelsen

§7

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

    1.              Mötets öppnande

    2.              Fastställande av dagordning

    3.              Val av ordförande och sekreterare för mötet

 1.            Val av protokolljusterare att jämte ordförande justera  

     protokollet

 1.             Mötets behöriga utlysande
 2.             Styrelsens verksamhetsberättelse
 3.             Styrelsens förvaltningsberättelse
 4.             Revisionsberättelse
 5.             Fråga om ansvarsfrihet
 6.      Motioner
 7.      Fastställande av verksamhetsplan/budget
 8.      Fastställande av medlemsavgift
 9.      Fråga om antal styrelseledamöter
 10.      Val av ordförande, och styrelseledamöter
 11.      Val av två revisorer och en revisorsuppleant
 12.      Val av tre personer i valberedningen varav en utses

             till ordförande

 

 

Skribent: Margareta Hofgaard
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Västmanlands Idrottshistoriska SS
Hans Slagstedt, Djäknebergsgatan 9 B
724 61 Västerås

Kontakt:
Tel: +4621131733
E-post: This is a mailto link

Se all info