Hoppa till sidans innehåll

Våra lokaler


2009-06-05

Hej,

Nu äntligen är det fritt fram att använda våra nya fina lokaler.
Varmvattnet fungerar nu också :-)

Hela Åkarps IF är mycket nöjda & stolta över att vi nu kan förfoga över lämpliga,
ändamålsenliga & friska lokaler.
Det har varit en lång process och flera personer har lagt stor kraft & mycket tid
för att "ro detta i hamn" Vi kan alla känna oss stolta, inte minst när vi tar
emot gästande lag.

Omklädningsrummen, toaletter & domarrum = klara att använda.
Kansli = Håkan planerar detta. (Flytt av telefon, bredband mm)
Klubblokal = styrelsen arbetar med att införskaffa bord i först hand.
Kök = Här gäller det att vi planerar noga så att alla kan nyttja köket men samtdigt att
det blir funktionellt gällande kioskverksamheten, som skall flyttas hit så snart det går.

Postfacken & anslagstavla skall fixas, tills vidare använder vi det gamla vi har.
Skulle någon av er känna till lämpligt material, tex hyllor/postfack eller dylikt
som kan skänkas till klubben, ta kontakt med Håkan eller mig.

Städmaterial är införskaffat & skall användas efter avslutad match/träning.
Styrelsen arbetar på en lösning som innebär att vi har grovstädning 1 gång / vecka.

Nu hjälps vi alla åt att hålla ordning & reda och snyggt i våra lokaler.

Välkommen in i våra nya lokaler!

Styrelsen /gm Patrik

2008-12-12

Hej,

Idag börjar rivningen av de gamla lokalerna (bilder).
Man kommer att bygga om el-centraler och med det
kommer Ni som tränar att får tända grusbelysningen på annan
anvisad plats (ej klart ännu)
Tills vidare får Ni ta er in på samma ställe som tidigare för
att få ljus vid träningarna.

Vidare har postfack, anslagstavla etc flyttats ut till baracken
som vi använt till omklädningsrum.

Vi inser att det kommer under period att vara lite knöligt nere på IP,
men det är jag övertygad om att vi alla har överseende med.

Läs artikel i Skånska Dagbladet


Mvh Patrik

2008-08-25
Status för rivning & ombyggnation av våra lokaler.

Jag vet att intresset och nyfikenheten är stor gällande våra lokaler och vad som kommer att ske. Jag är också medveten om att det är länge sedan jag kunnat redogöra för senaste nytt och vad som kommer att hända härnäst.

Den 22 augusti 2008 hade Åkarps IF, kommunen och Sydark Konstruera möte nere på klubben.
Deltagare från ÅIF var undertecknad och Håkan Andersson (Pygge). Kommunen
representerades av Rune Svensson (tillförordnad fastighetschef) Sydark Konstruera representerades av Peter Lingstrand som är arkitektbyrån kommunen använder sig av.

Syftet med mötet var att uppdatera ÅIF på var i processen vi befinner oss.
Jag kan säga att vi upplevde det som ett mycket positivt möte.

I korta drag försöker jag redogöra för status;
• Alla ritningar är klara och bygger på de förslag som ÅIF själva producerat.
• Arbetet ligger ute på anbud och skall vara inlämnat den 15 september.
(totalentreprenör)
• Beräknad rivnings start 1-15 november.
• Beräknat färdigdatum säsongstarten 2009

Byggnaden med omklädningsrum 4 & 5 som nu är renoverad, och materiel förråd skall behållas. Det innebär att allt från köket och gamla kansliet kommer att rivas. En vägg kommer så klart att byggas någonstans vid köket.
Det blir alltså två huskroppar som i detta läget inte blir ihop kopplade.
På ritningen kan Ni se hur huset skall se ut, det är tegel på utsidan.
Den nya byggnaden rymmer 4 stycken omklädningsrum, kansli, stort klubbrum med tillhörande kök. I köket som ligger ut mot A-fotbollsplanen kommer även kiosk att finnas,
det innebär att det kommer att bli skjutdörrar/luckor utåt och någon form av disk från insidan så att man vid dåligt väder kan gå in och handla sin korv och sitt kaffe.
Antagligen blir det okrossbart glas med färg i alla fönster, detta ser både vi och kommunen fram emot..
Vidare finns domarrum, toaletter med ingång från utsidan och två minde utrymmen avsedda för el-central och fläktrum i den nya byggnaden.
På lämpligt ställer kommer vattenutkastare och skotvätt att installeras. Detta tillsammans med galler och avlopp utanför omklädningsrummen kommer att innebära att vi undviker att släpa in mycket smuts och underlättar renhållningen.

Detta är i korta drag var vi står idag.
Om någon har frågor går det bra att vända sig till undertecknad så skall jag svara efter bästa förmåga.

För styrelsen i Åkarps IF.
Patrik Dalgart

2008-01-17
Omklädning 4 & 5
Byggnad som skall renoveras har inspekterats av arkitekter, representanter från
kommunen samt repr. från ÅIF gemensamt.
Vi är överens om vad som behöver göras. Nu skall kommunen fysiskt tillsammans med en
av deras entrepernörer, tid & kostnadsestimera arbetet.
Detta kommer att ske under vecka 4. Efter det hoppas jag att vi i klubben kan börja
planera för hur/när vi stänger byggnaden.

Nyproduktionen
Klubben och kommunen är överens om hur bygganden skall se ut och ritningarna.
Vi skall försöka anslå ritningarna nere på klubben för allmänt beskådande.
Kommunen arbetar just nu med bygglov och efter det upphandling.

Mer information följer så snart jag har någon.

Mvh Patrik Dalgart

------------------------------------------------------------------------------------
2007-12-17
Måndagen den 17/12 kommer ÅIF projektgrupp att träffa kommunen för att titta på ett
första förslag på ritningar, tidsplaner etc.
Jag återkommer med information så snart som möjligt.

/Patrik Dalgart

Till alla medlemmar i Åkarps IF, sponsorer, samarbetspartners samt alla övriga intresserade,

------------------------------------------------------------------------------------

2007-10-10
Idag 20071010 har jag fått meddelande från kommunen gällande våra lokaler. Efter intensiva dialoger framför allt efter sommaren, kan vi konstatera att vi nu vet hur kommunen kommer att hantera lokalfrågan för Åkarps IF.

I korthet kan jag nämna att vi just nu kör två parallella spår, samtidigt.

1. Byggnaden med omkl 4 & 5 skall behållas och rustas upp till brukligt skick. Lokalen bedöms som OK med de nödvändiga renoveringar som planeras. Framför allt duschutrymmen behöver i ordningställas.

2. Byggnaden som är avstängd idag, är bedömd som "icke brukbar" och kommer att rivas. Detaljplanerna kring detta återkommer jag med. Jag vill dock säga att vi i ÅIF i dagsläget är fullt involverade i planeringen. Ett första utkast på tänkt planritning är överlämnad till kommunen. Kommunen har också lovat att vi fortsättningsvis skall vara involverade, inte minst för att kunna hålla alla våra medlemar informerade om fortskridningen i projektet. Tidsplaner för åtgärder & nybyggnation får jag återkomma med.

Styrelsen i ÅIF ser detta som ett stort framsteg, efter mycket slit från många, ser det ut som att vi inom inte allt för avlägsen framtid, kommer att kunna erbjuda alla medlemmar, gästande lag, domare mfl, en fungerade miljö för fotbollen i Åkarp.

Har Ni frågor frågor kring lokalerna hänvisas Ni till undertecknad.

Mvh Patrik Dalgart / styrelsen i Åkarps IF

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Åkarps IF - Fotboll
Box 8
23202 Åkarp

Besöksadress:
Stationsvägen 1
23202 Åkarp

Kontakt:
Tel: +4640462230
E-post: This is a mailto link

Se all info