Hoppa till sidans innehåll

Årsstämma

04 JAN 2018 12:37
  • Uppdaterad: 12 FEB 2018 10:31

 

Kallelse till Stämma

Åkersberga Karateklubb

10 februari 2018

Plats:               Sörahallens B-hall

Tid:                 12:00

  

Dagordning 

           

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

 

5. Fastställande av föredragningslista. 

 

6.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamsamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 

 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det  kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 

 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 

12. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;  

b) 4 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1  år;  

c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;  

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;  

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att  representera med ombud);. 

 

13. Övriga frågor.

 

Protokoll ordinarie årsmöte - 10 feb 2018 ver 0.1.docx

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret ÅKK 2017.docx

Ekonomisk rapport 2017 (möte 2018).pdf

Revision 2018 (verksamhetsåret 2017).doc

 

Skribent: Jan Hasselgren
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Åkersberga KK - Karate
Spjutvägen 17
18460 Åkersberga

Besöksadress:
Söraskolans B-hall (entre sim- och sporthall), Luffarbacken 84
18460 Åkersberga

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info