Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årstämma 2019

06 JAN 2020 11:03
Kallelse till Stämma Åkersberga Karateklubb 25 Mars 2019 Plats: Sörahallens B-hall Tid: Direkt efter måndagsträningen start ca 21:15
  • Skapad: 06 JAN 2020 11:03

Dagordning

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

5. Fastställande av föredragningslista.

 

6.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamsamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

9. Fastställande av medlemsavgifter.

 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) 4 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;

c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.

 

13. Övriga frågor.

 

 

Glöm inte bort att ni Medlemmar kan lämna in Motioner till Styrelsen innan årsmötet.

Dessa skall vara styrelsen tillhanda 2 veckor innan Årsmötet.

 

Vad är en motion?

Det är något som ni medlemmar skriver som kan handla om:

Ni undrar över något
Vill föreslå något, som t ex om ni skulle vilja börja tävla och då lägga in mer träning med inriktning mot kata och/eller kumite (fight) träning.
Om ni har andra idéer på läger, sommarträning etc..
Egentligen så kan ni fråga/önska om vad som helst.

Det är viktigt att Du som medlem vet om att Du kan påverka/önska.

Utan medlemmar så finns det ingen klubb.

 

Det skulle vara bra att så många medlemmar som möjligt kan närvara på Årsmötet

Skribent: Jimmy Lindström
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Åkersberga KK - Karate
Spjutvägen 17
18460 Åkersberga

Besöksadress:
Söraskolans B-hall (entre sim- och sporthall), Luffarbacken 84
18460 Åkersberga

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info