Hoppa till sidans innehåll

 

Åkersberga Sportklubb Årsmöte 13 mars

11 FEB 2019 22:06
Välkomna på årsmöte i Åkersberga Sportklubb.
Onsdagen den 13 mars kl 20.00 i caféet Österåkers friidrottsarena
 • Uppdaterad: 11 FEB 2019 22:06

Handlingar till årsmöte kommer att skickas ut till medlemmarna senast 1 vecka innan möte.

Motioner ska inkomma till styrelsen via mail This is a mailto link senast  den 13 februari.

Dagordning för mötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
  b) halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
  c) 1 revisor och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år
  d)  2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande)
 12. Övriga frågor.

 Välkomna!

Skribent: Marie Johansson
Epost: Adressen Gömd

  

Postadress:
Åkersberga SK - Friidrott
Box 212
18423 Åkersberga

Kontakt:
Tel: 0768788617
E-post: This is a mailto link

Se all info