Hoppa till sidans innehåll

Anti-drog policy


Anti-drog policy för:

 • Tobak
 • Alkohol
 • Narkotika
 • Dopning

Inledning

Du läser just nu en anti-drogpolicy för Älandsbro AIK. Som underlag för denna policy har ett värderingsarbete tillsammans med ett urval av ledare och styrelse utgjort grunden för innehållet. Detta betyder att innehållet har en förankring vilket ska leda till större medvetenhet och efterlevnadsgrad. Det är viktigt att policyn är ett ”levande” dokument och uppdateras vid behov.

 

Tobak (cigaretter och snus)

 • Enligt svensk lag får ungdomar under 18 år ej köpa tobak i butik vilket leder till nolltolerans inom ÄAIK när det gäller barn/ungdom och tobak.
 • Du som ledare för barn- och ungdomar, ska som ett gott föredömme avstå från att synligt använda tobak under idrottsutövande som träning och match.
 • Som föreningsrepresentant under eget ansvar kan tobak användas av vuxna på ett respektfullt sätt, dock ej i samband med att ungdomar under 18 år deltar.

Alkohol

 • Enligt svensk lag får ungdomar under 20 år ej köpa alkohol i butik samt 18 års gräns för köp på restauranger och lokaler med serveringstillstånd. Detta leder till nolltolerans inom ÄAIK när det gäller barn/ungdom och alkohol.
 • Alkohol ska ej nyttjas vid klubbaktiviteter som möten och fester där barn och ungdomar närvarar.
 • Trafik och alkohol hör ej ihop vilket medför ett stort ansvar som trafikant oavsett om det gäller inom föreningens verksamhet eller ej. 

Narkotika & Dopning

 • Är enligt svensk lag förbjudet vilket betyder att förekomna fall inom klubben leder till polisanmälan som förespråkas och genomförs av föreningens styrelse.
 • Klubben ska informera medlemmar om regler vad gäller läkemedel som kan bedömas som dopning. Vid förekomna fall ska godkända intyg och dispenser finnas för användandet av läkemedlet.
 • För idrottare på ”låg nivå” gäller generell dispens enligt Riksidrottsförbundets regler angående dispens. Fördjupat material finns att tillgå på riksidrottförbundets hemsida.

Så här jobbar vi med våran policy

 • Alla våra värderingar och beslut inom föreningen ska genomsyras av vår Drogpolicy så att våra handlingar överensstämmer med våra värderingar.
 • Policyn ska finnas att läsa samt laddas ned på föreningens hemsida. Önskas policyn i tryckt format kontaktas föreningens styrelse.
 • Ungdomarna i föreningen ska årligen delta i någon form av aktivitet som medvetandegör de negativa hälsoaspekterna med droger.
 • Vid exempelvis läger eller andra passande sammankomster ska policyn diskuteras och användas. Som verktyg och hjälpmedel finns material hos SISU Idrottsutbildarna att använda för ändamålet.

Vad gör vi om policyn inte efterföljs i vår verksamhet?

 •  Ett Policyombud utses av föreningen som fungerar som kontaktperson vid uppkomna problem. Ombudet tar kontakt med berörd person samt föräldrar till minderåriga med stöd från klubbstyrelsen för att komma tillrätta med problemet med hänvisning till föreningens Drogpolicy. Återupprepas händelsen vidtar i samråd mellan föreningsledare och styrelse lämplig åtgärd som exempelvis kan vara avstängning från match eller träning.
 • Policyombudet ansvarar också för att ett arbete/ diskussioner förs om och med vår Drogpolicy vid passande tillfällen, exempelvis vid årsmöten, läger, ledarträffar etc.
 • Policyombundet är lyhörd för åsikter och idéer vilket medför att policyn uppdateras efter behov samt att policyn hålls levande och aktuell.

 

Det är viktigt att alla medlemmar är medvetna

och har kunskap om policyn.

 

Policyombud för Älandsbro AIK: Ordförande ÄAIK 

Uppdaterad: 01 MAR 2010 19:22
Skribent: Mats Gilliusson

Hi5_Webbknapp_Final_5

 Postadress:
Älandsbro AIK - Fotboll
Box 22
87010 Älandsbro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info