Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy & handlingsplan

Albo ridklubb

Drogpolicy och handlingsplan

Vår förening

Vår förening arbetar för att häst- och ridintresserade i alla åldrar skall ha möjlighet att träffasför gemensamma träningar, tävlingar och övriga aktiviteter.

Vi är en ridskola som är öppenför alla, oavsett om du är tjej eller kille, ung eller gammal, med eller utan egen häst.                               

Alla är välkomna!

Vår målsättning är:                                                                                                       • Att erbjuda eleverna möjlighet att utveckla sin ridning i den takt var och en känner sigmogen för.                                                                                                    • Att på klubbnivå prova på olika tävlingsformer.                                                       • Att utbilda eleverna praktiskt och teoretiskt till bra och bättre ryttare.                      • Att förmedla ett intresse för hästar och ridning som alla kan samlas kring.              • Att ge ryttare med egen häst det stöd de behöver för att kunna utvecklas.              • Att få ha sköthäst och få en inblick i hur det är att ha egen häst.                              • Att knyta nya kontakter i ett gemensamt intresse, utvecklas och växa genom att delamed sig av sina kunskaper till andra är viktiga ingredienser på vägen till en godsjälvkänsla.                                                                                                         Det är viktigt att de vuxna i föreningen är goda förebilder för våra barn och ungdomar, detta gäller i hög grad frågor som rör alkohol, droger och tobak.     Därför har styrelsen antagit följande riktlinjer.                                                

Tobak                                                                                                                         Rökning och snusning får endast ske på anvisad plats och endast av personer över 18 år.                                                                                              

 Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak under eller i anslutning till träning,tävling eller annan föreningsverksamhet.                                 Vuxna får endast röka på anvisad plats, tränare/ledare får endast använda tobak under raster,och då utanför anläggningen på anvisad plats.                                  

Så här agerar vi om policyn inte följs:

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar under 18 år använt tobak/snus prataren styrelsemedlem med berörd person och kontaktar föräldrar.                                                                            

Om någon röker blandungdomarna eller i ridhuset upplyser vi om vikten av att vara en god förebild förbarn/ungdomar samt brandfaran, samt hänvisar till anvisad plats för rökning.                                                                                                

Alkohol

Vi tillåter inte alkoholkonsumtion vid träningar, tävlingar, läger och andra aktiviteter. Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för ungdomarna.

Inom vår förening är det självklart att ingen alkohol förekommer underträning, tävling eller övriga aktiviteter.

På eventuella fester i föreningens regi bjuds aldrig alkohol.

Så här agerar vi om policyn inte följs:

Om någon bryter mot regler i vår policy gällande alkohol pratar en styrelsemedlem medberörd person och kontaktar föräldrar. Skulle någon vuxen uppträda alkoholpåverkad pratar vi direkt med den personen.

 Narkotika

Vi tillåter inte någon form av narkotika över huvudtaget.

Vid medicinskt bruk av föreskrivnanarkotikaklassade preparat skall aktiva alltid redovisa sådant bruk för sin ledare så eventuelldispensansökan kan göras.

Så här agerar vi om policyn inte följs:

Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar provat narkotika pratar en styrelsemedlem med berörd person och kontaktar föräldrar ommedlemmen är under 18 år.

Efter dessa åtgärder bedömer styrelsen eventuella konsekvenserför den berörda.DopingVi tillåter inte någon sorts dopning varken av människor eller hästar i vår verksamhet (medundantag för medicinering med läkarintyg).

Albo ridklubb följer Riksidrottsförbundetsdopingreglemente.

Så här agerar vi om policyn inte följs:

När det gäller doping ska regler följas i enlighet med gällande reglemente avseenderidsporten. Om någon bryter mot våra regler pratar styrelsen med berörd person och kontaktar föräldrar om medlemmen är under 18 år.

Vid tävling anmäls detta till disciplinnämnden (kanleda till konsekvenser som exempelvis avstängning, böter).

Vår policy innebär för aktiva/ledare/föräldrar/styrelse Att vi har en drogfri förening. Vi har ett gemensamt ansvar att se till att drogpolicyn följs.

Medlem/aktiv/ledare ska rapportera avvikelser från policyn till styrelsen. Det ligger ett särskilt ansvar på ledare och vuxna i vår förening att visa negativ attityd mot alla former avdroger, och därigenom vara goda förebilder för våra barn och ungdomar.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att policyn efterföljs.Om någon inte följer våra regler skall Om policyn inte följs ska styrelsen erbjuda stöd och samtal. Tidsbegränsad avstängning kanske efter beslut av styrelsen.Så här gör vi för att sprida policyn till våra medlemmar Vi ska dela ut vår drogpolicy på informationsträffar och den ska finnas på vår hemsida .

Ska även finnas som anslag på ridanläggningen.

Kompetenshöjande insatser Sker på obligatoriska teorilektioner, 5ggr/år.

Styrelsen anordnar en anti-drog temakväll per år.

Uppföljning Årlig översyn och revidering sker på föreningens årsmöte. 

Uppdaterad: 28 FEB 2018 17:55

blobid4.jpg

blobid5.jpg

Ica Piraten, Kivik

Kiviks Café & Bageri, Kivik

Götes Allköp, Brösarp

A Gudmundsson bygg service

Lokalföreningen Björstorp, Brösarp

Anderssons Åkeri & Entreprenad, Ravlunda

Årsmöte 2015

Postadress:
Albo Ridklubb - Ridsport
Anna-Karin Gudmundsson, Andrarum 2204
27357 Brösarp

Besöksadress:
Lise-Lotte Gudmundsson, Österkroksvägen 4
27737 Kivik

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: alboridklubb@gmail.c...