Hoppa till sidans innehåll

Gröna tråden för Alingsås IF Fotboll


Vision & mål 

Alingsås IF Fotboll (nedan kallat AIF) ska arbeta idrottsligt och socialt med en föreningsverksamhet som främjar hälsa och välbefinnande. Vi ska ständigt sträva mot spel på högre nivå. Vi har som föresats att alla medlemmar ska kunna känna gemenskap och uppleva glädje i föreningsverksamheten. Ledstjärnan för vårt arbete ska vara 

• målmedvetenhet 

• uthållighet 

• ödmjukhet 

• ärlighet 

 

Sociala och sportsliga mål AIF anser att en meningsfull fritidsverksamhet är viktig. För unga utgör den dessutom en komplettering till fostran i skolan och i hemmet. Genom vår verksamhet vill vi bidra till barns och ungdomars fysiska och sociala utveckling. Vi vill ge dem en målinriktad och välorganiserad fritidsverksamhet, där de får möjligheter att utveckla sina sociala förmågor som självförtroende, personlig identitet och samhörighetskänsla. Andan i AIF ska bygga på värderingar som kamratskap, rent spel, hälsa och en bra självkänsla. Det ska alltid finnas en vilja att göra sitt bästa i såväl med- som motgång. Vårt mål är att bedriva en verksamhet som främjar sunda levnadsvanor. Vi vill att all idrottsverksamhet bedrivs utan tobak, alkohol, narkotika och dopning, med ett särskilt ansvar för medlemmar upp till 18 år. Det kan gälla såväl vid matcher och träning som vid ungdomsläger och andra arrangemang. Ett stort ansvar i detta arbete vilar på föreningens ledare och funktionärer. Som ledare kan man aktivt påverka ungdomar att avstå från tobak, alkohol och olika droger. Det kan ske genom utbildning men också genom att reagera och agera, samt att föregå med gott exempel. 

 

Representationslag AIF är ”Alingsåslaget” och vi bygger vår A-trupp på spelare från Alingsås med omnejd. Vi vill utveckla spelare från vår egen ungdomsverksamhet samt ta vara på talanger från närområdet. Vårt mål är att ge varje enskild spelare möjlighet att utvecklas i relation till dennes talang och ambition och som klubb är målet att nå division 2 inom några år. Vi är stolta om en spelare i AIF blir så bra att han i en framtid kan försörja sig på fotboll. 

 

Ungdomsfotbollen En målsättning är att utveckla ungdomar till a-lagsspelare i AIF. Men det är lika viktigt att varje enskild ungdomsspelare upplever tiden i vår förening som glädjefylld. Vi vill vara en förening, där unga kan växa både som människa och fotbollsspelare. En del ungdomar kommer att utvecklas och nå till vårt a-lag. Många gör det inte, och då är det vår uppgift är att stimulera dem till fortsatt fotbollsspel på den nivå som passar varje enskild individ eller till annat arbete i föreningen. Väljer de att sluta med fotbollen ska de känna att de varje fall haft en bra tid i vår förening så länge de varit med. 

 

Vi ska arbeta för att: 

• Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt fotbollsspel så länge som möjligt i AIF. 

• Introducera barn och ungdomar i fotbollen och utveckla deras koordination, teknik, kroppskontroll och sociala samspel. 

• Stimulera barn och ungdomar och erbjuda en kvalitativ, lärorik, utvecklande, rolig och allsidig fotbollsutbildning. 

• Fostra barn och ungdomar till ansvarskännande individer med respekt för regler och normer såväl inom fotbollen som i samhället i övrigt. 

• Och ha så utbildade ledare i varje grupp att ovanstående punkter kan uppfyllas. 

 

Ekonomiska mål 

AIF ska ekonomiskt ha ”båda fötterna på jorden”, alltså inte ge sig in i åtaganden som riskerar klubbens ekonomi. En förutsättning för att nå målen ovan är att i grunden ha en stabil ekonomi. 

 

AIF:s Fair Play 

En spelare i AIF 

• Uppträder sportsligt och kamratligt både på och utanför planen. 

• Lyssnar alltid på sina ledare och följer föreningens regler.

• Skall vara en god ambassadör för AIF. 

 

En ledare i AIF 

• Är en bra förebild för spelarna. 

• Är positiv, stöttar och uppmuntrar spelarna i alla lägen. 

• Förstår och förmedlar vikten av samspelet mellan glädje, lek och           fotbollsutbildning. 

• Kan och följer fotbollens och föreningens policy och regler. 

• För en kontinuerlig dialog med föreningen bl a genom att delta på föreningens möten. 

• Motverkar aktivt mobbning och skapar bra föräldrakontakter. 

 

AIF:s spelare och ledare ställer upp på följande: 

• Vi följer fotbollens regler. 

• Vi fuskar oss inte till fördelar. 

• Vi respekterar domarens uppfattning. 

• Vi försöker inte ”filma” oss till ett domslut. 

• Vi tycker domare och motståndare är fotbollskompisar bland andra i gänget. 

• Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndare. 

• Vi uppmanar inte till fult spel. 

• Vi hälsar och tackar alltid varandra före och efter spelad match. 

• Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri 

• Vi har ”stil” på och utanför planen 

 

Föräldrar

Föräldrarnas insatser i fritidsverksamheten är en värdefull investering för barnens framtid. Det är därför viktigt att de hela tiden stöttar, uppmuntrar och lyssnar på barnen. Föräldrarna är barnens största supportrar och därför behövs deras stöd. Som AIF-förälder finns det några saker att tänka på som exempelvis att 

 

• Uppträda på ett lämpligt sätt vid träning och match (lagledningen sköter laget). 

• Ställa upp när föreningen behöver hjälp vid turneringar, arrangemang, körningar etc. 

• Närvara på föräldramöten. 

• Stötta laget och inte kritisera egna och/eller andras barn. 

• Tänka på att det är barnen som spelar och inte föräldrarna.

• Aktivt söka information från förening och lagledning som berör det egna barnet. 

 

En god samverkan med föräldrar förutsätter insikt i och kunskap om föreningens verksamhet. Här har AIF ett ansvar nämligen att 

• Informera om de mål och riktlinjer som gäller för verksamheten. 

• Stimulera och utbilda lämpliga föräldrar att bli ledare.

• Motivera föräldrar genom att föreningen arbetar på ett positivt och engagerat sätt i hela verksamheten. 

 

Mobbning, trakasserier, rasism mm Samhället påverkar föreningslivet. Olika destruktiva strömningar i samhället såsom mobbning, trakasserier, våld, rasism, könsord och svordomar hör inte hemma inom idrottsrörelsen och är något som AIF inte accepterar. Det är allas vår skyldighet – tränares, ledares, funktionärers, föräldrars och styrelsens – att kraftfullt motverka alla sådana negativa yttringar. I AIF gäller nolltolerans i enlighet med fotbollsförbundets rekommendationer. Om problem uppstår, kan åtgärder vidtas enligt nedanstående ordning: 

1. Tränare eller ledare talar med inblandade spelare. 

2. Vid behov kontaktas spelarens föräldrar. 

3. De inblandade kan bli hemskickade från träning eller match. 

4. Om problemen kvarstår, informeras senior- resp ungdomskommitten som kontaktar inblandade. Även styrelsen ska informeras. 

5. Avstängning från träning och matcher kan bli aktuellt. 

6. Mobbning, trakasserier eller rasism som vi inte kommer tillrätta med kan komma att polisanmälas och den eller de skyldiga kan uteslutas ur vår förening

 

Alingsås IF Fotboll Styrelsen 

Uppdaterad: 12 MAR 2013 18:50 Skribent: Andreas Molin

Logo_Platta_Svart_CMYK

 

BRK_01_CMYK

 

MAXI_Alingsas1

 

Ehrenborg

 

Sparbanken-Asås-4f-1rad

 

Intersport

 

Sally-0948

 

SportPerformance_Logo_BWp

Postadress:
Alingsås IF Fotboll Förening - Fotboll
Lövekullevägen 21
44144 Alingsås

Kontakt:
Tel: +4632212186
Fax: +4632215589
E-post: This is a mailto link

Se all info