Hoppa till sidans innehåll

Välkomna på Årsmöte

03 MAR 2021 12:34
På grund av rådande omständigheter kommer mötet att hållas digitalt via Google Meet.
  • Uppdaterad: 03 MAR 2021 12:34

Årsmöte för AIF Gymnastik kommer hållas digital torsdag 25 mars kl 18.30

Alla som har betalt medlemsavgift och som fyller lägst 15 år under året har rösträtt på mötet. Röstlängd upprättas på mötet.

Länk till årsmötet skickas ut dagen innan.

Dagordning

1.Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.Val av förtroendevalda
a) fastställa antalet ledamöter i styrelsen under året
b) föreningens ordförande för en tid av 1 år
c) övriga ledamöter i styrelsen
d) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
e) revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
f) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
g) beslut om val av representanter till GF Väst
h) beslut om vilken ledamot som skall representera föreningen i styrelsen för Alingsås Idrottförenings Idrottsallians

13. Övriga frågor.
Skribent: Claudia Nilsson
E-post: Adressen Gömd

Våra sponsorer

Sparbanken_logo
 

Maxi_logo
 

Tommybyggare_logo


Colorama_logo


Peab_logo

 

Cervera_logo

attityd 


Följ AIF Gymnastiks
Facebook-sida:

Facebooklogga

Gå med i gruppen AIF Gymnastik
på Facebook:

Facebooklogga

Postadress:
Alingsås IF Gymnastik - Gymnastik
Gymnastikens Hus, Metallgatan 2 B
44132 Alingsås

Kontakt:
Tel: +4632212885
E-post: This is a mailto link

Se all info