Hoppa till sidans innehåll

Arbetsgrupper


I tidigare information som har gått ut till alla föräldrar och medlemmar har vi pratat om vår värdegrund och tankar på nytt arbetssätt i klubben.

Värdegrunden Glädje, Glöd och Gemenskap kan vi enbart få till om alla upplever en glädje och gemenskap i vår klubb. Och det gäller ju inte bara åkarna. Och om vi har glädje och gemenskap kommer glöden att finnas där automatiskt!

Hur ska vi få till glädje och gemenskap då? Styrelsen hoppas och tror att vi kan få till det om alla får en chans att vara aktivt med i förberedelserna och påverka resultatet i de olika arrangemang som genomförs i klubben.

Nedan kan ni läsa om de olika arbetsgrupperna som vi behöver i vår klubb för att den ska utvecklas och bli en rolig klubb att vara medlem i. Tidigare har styrelsen drivit alla grupper och alla i styrelsen har gjort något i allt. Men för att vi ska kunna utvecklas och framför allt få bättre kvalitét på alla våra arrangemang behöver vi fördela arbetet på alla medlemmars familjer.

Så läs igenom nedan text och välj en grupp som ni vill vara aktiv i. Ni får gärna välja flera och rangordna dem (så har vi alternativ om någon grupp skulle bli för stor). Ni kommer bara behöva bemanna 1 grupp/familj. Ni är inte heller ansvariga för hela gruppen. Alla grupper har en representant från styrelsen som huvudansvarig och sammankallande. Det styrelsen vill ha hjälp med är att fördela så att alla får några få arbetsuppgifter var att göra istället för att en person ska göra allt.

Den familj som inte svarar på detta och aktivt väljer en grupp kommer att bli tilldelad en grupp.

Marknadsföring & sponsring

Denna arbetsgrupp arbetar med att se till att klubbens möjliga intäktskällor utvecklas på bästa sätt.

Exempel på aktiviteter som genomförs av denna arbetsgrupp är:

 • Framtagning av sponsorpaket samt aktivt arbete med nya sponsorer
 • Aktivt arbete med befintliga sponsorer och underhåll av deras avtal
 • Nya initiativ
 • Hjälpa till med framtagning av informations- och marknadsföringsmaterial
 • Bjuda in sponsorer till sponsorträff
 • Klubbjackor och logotyper
 • Ta fram samarbetsavtal
 • Produktutveckling som ligger i linje med verksamheten
 • Sponsorevent

 

Träning & tävling

Tävlingsåkarna vill gärna tävla och för detta behöver föreningar arrangera tävlingar. Vi kan dels arrangera tävlingar själva och bjuda in deltagare från andra föreningar men vi kan också få inbjudningar från andra klubbar. En förutsättning för att bli inbjuden att tävla hos andra föreningar är att vi själva också arrangerar tävlingar.
Är man medlem i denna grupp får man lära sig mycket om tävlingar. Hur de går till, hur domare bedömer, rutiner på tävling mm. Det är mycket lärorikt som man sedan har med sig när ens egna barn tävlar.

Exempel på aktiviteter som genomförs av denna arbetsgrupp är:

 • Bli en del av tävlingskommittén och hjälpa till med förberedelser för våra egna arrangerade tävlingar. 2 tävlingar/år.
 • Ev. gå utbildning så att klubben har aktuella licenser i Arrangörsutbildningar och systemutbildningar så att klubben får arrangera tävlingarna. Utbildningarna ska förnyas vart tredje år.

 

Skridskoskolan

Denna arbetsgrupp säkerställer att skridskoskolan fungerar och utvecklas.

Exempel på uppgifter för denna arbetsgrupp:

 • Ansvara för skridskoskolans verksamhet, både 1 ggr/v och intensiv kurs
 • Kontakter med skridskoskoletränare
 • Ta emot anmälningar och skicka underlag för fakturering till kassör och styrelse
 • Skriva information till skridskoskolelever
 • Förbereda och samla till föräldrainformation 1 ggr/termin.
 • Idéer för rekrytering och tillväxt i samarbete med marknadsgruppen.
 • Tillse att skridskoskolans åkare tas emot på ett välkomnande sätt, speciellt i början av terminen.

 

Försäljning, kiosk & lotteri

Denna arbetsgrupp säkerställer att varor finns att köpa vid evenemang, allmänhetens åkning m.m. Ansvarar för att det finns lotter, inköp av vinster via Maxi och håller ihop försäljning av övriga varor/tjänster och förser kassör med underlag för fakturering.

 • Kiosk
 • Lotteri
 • Försäljning av Newbody eller liknande produkter

 

Trivsel & Service

Föreningens samtliga medlemmar bidrar ständigt till hur trivsamt det är i föreningen och alla ska hjälpa till då det finns behov av olika aktiviteter. Den här arbetsgruppen är ett extra stöd för att driva trivsel- och serviceaktiviteter både löpande och vid klubbens olika evenemang.

Exempel på aktiviteter som genomförs av denna arbetsgrupp är:

 • Löpande trivselaktiviteter som gruppen identifierar.
 • Stöd vid olika evenemang såsom tävling, Christmas on ice, Show on ice och läger för att skapa bemanningsschema så att aktiviteterna fördelas mellan samtliga deltagare.
 • Huvudansvarig för att arrangera våravslutningsaktivitet för åkare, tränare och föräldrar.
 • Ansvarig för deltagande och genomförande av tomteparad i december.
 • Ansvarig för att t.ex. isdisco planeras och genomförs.

 

Allmänhetens åkning

Denna grupp ser till att vi bemannar allmänhetens åkning vilket ger en stor intäkt till klubben under året.

 • Schemalägger våra tider på Allmänhetens åkning
 • Skriver instruktioner för hur man jobbar när man är ansvarig, inkl hur man kan göra entrén och försäljningsbord välkomnande och inbjudande.
 • Tar in rapporter om försäljningen och förser kassören med information
 • Tillsammans med Försäljning, Kiosk & Lotteri, se till att det finns Café till försäljning på allmänhetens åkning.

 

Show & evenemang

Exempel på aktiviteter som genomförs av denna arbetsgrupp är:

 • Planering tillsammans med huvudtränare om tema, kostymer och rekvisita
 • Samordna grupper som arbetar med att producera det material som behövs till showen i form av sömnad, bygg och övrigt pyssel
 • Biljettframställan och försäljning.
 • Lyfta behov av affisch och reklam till sponsorgruppen
 • Lyfta behov av programblad till sponsorgruppen
 • Kontaktperson med Ljud & Ljus företag
 • Lägga upp en separat budget som förankras med styrelsen.
Uppdaterad: 17 SEP 2018 08:39 Skribent: Victoria Ramalho

Postadress:
Alingsås Konståkningsklubb - Konståkning
c/o Åsa Stening, Plangatan 2A
44130 Alingsås

Besöksadress:
Nolhaga Allé 10B
44155 Alingsås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info