Hoppa till sidans innehåll

VIKTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR I AFMK

17 DEC 2020 12:55
  • Uppdaterad: 17 DEC 2020 12:55

Styrelseprotokoll Alingsås Modellflygklubb
Plats: Alingsås
Datum: 2020-11-15
Deltagare: Johan Jonasson, Lars Jansson, Peter Johansson, Roger Kraft
Bakgrund
Ny lag gäller fr.o.m. 2021. Lagen innebär att Ansvarsförsäkring blir obligatorisk för att få flyga på något av Transportstyrelsens godkända modellflygfält, bl.a. Alingsås Modellflygfält. Ansvarsförsäkring kan erhållas genom medlemskap i antingen SMFF eller RCFF.
Då Alingsås Modellflygklubb är ansluten till SMFF hanterar klubben medlemskap i SMFF för de medlemmar som önskar detta.
Medlemmar som istället önskar medlemskap i RCFF måste själva ansöka om detta via RCFF och därefter meddela detta till klubben.
Det krävs också ett s.k. Operatörs-ID för att få flyga på transportstyrelsens godkända modellflygfält. Innehavaren måste årligen förnya sitt Operatörs-ID och meddela klubben detta.
Undantag: Medlemmar under 18år kan tilldelas klubbens Operatörs-ID för flygning på klubbens modellflygfält och behöver därmed inget eget Operatörs-ID.
Alingsås Modellflygklubb har tidigare inte haft krav på att medlemmarna skall vara medlemmar i något förbund. Krav på Operatörs-ID är nytt fr.o.m. 2021.
Styrelsens förslag
§1. Mot bakgrund av lagändringen föreslår Styrelsen att Alingsås Modellflygklubb fr.o.m. 2021 inför obligatoriskt medlemskap i något av modellflygförbunden SMFF eller RCFF.
§2. Mot bakgrund av lagändringen föreslår Styrelsen att Alingsås Modellflygklubb fr.o.m. 2021 inför krav på att flygande medlemmar har Operatörs-ID samt att modellerna skall vara märkta med Operatörs-ID:t vid flygning.
För flygande medlem under 18år kan klubbens Operatörs-ID tilldelas medlemmen vid flygning på klubbens modellflygfält.
Styrelsens beslut
§1. Fr.o.m. 2021 inför Alingsås Modellflygklubb obligatorisk Ansvarsförsäkring, vilket erhålles genom medlemskap i SMFF alternativt RCFF.
· Medlem som önskar medlemskap i SMFF meddelar och betalar detta i samband med inbetalning av Årsavgiften till AMFK. Klubben meddelas därmed automatiskt.
· Medlem som önskar medlemskap i RCFF ombesörjer detta själv via RCFF och meddelar därefter Alingsås Modellflygklubb i samband med inbetalning av Årsavgiften till AMFK.
§2. Fr.o.m. 2021 inför Alingsås Modellflygklubb obligatoriskt Operatörs-ID för flygande medlemmar över 18år. Medlem skall årligen meddela sitt giltiga Operatörs-ID till klubben.
§3. Modeller skall märkas med Operatörs-ID i enlighet med gällande lagkrav.
OBS!
Alla medlemmar i AMFK behöver årligen meddela klubben följande:
-Val av medlemskap i SMFF (Jr/Sr/Familj) alt. RCFF
-Operatörs-ID (endast flygande medlem 18år eller äldre)
-Namn, adress, e-post och telefonnummer
Avgiftsbetalning och meddelande till AMFK sker enligt separat utskick i början av 2021.
Mer information
Styrelsen för Alingsås Modellflygklubb
Alingsås den 2020-11-15
Ordförande Peter Johansson
Kassör Lars Jansson
Flygsäkerhetsansvarig Johan Johansson
Sekreterare Roger Kraft
Skribent: Peter Johansson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Alingsås MFK - Flygsport
Lars Jansson, Tegelbruksgatan 3
44156 Alingsås

Kontakt:
Tel: 0322611947
E-post: This is a mailto link

Se all info