Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte tisdagen den 19 februari 2019

09 DEC 2018 11:31
Styrelsen kallar till Årsmöte med Alliansen Varbergs boulehall tisdagen den 19 februari kl. 17.
 • Uppdaterad: 09 DEC 2018 11:31

Samtliga medlemmar i Alliansens föreningar kallas till Årsmötet. Vid möte har varje närvarande föreningsmedlem en röst, dock får en förening inneha högst 1/5 i den totala röstlängden. 

Ärendelista enligt stadgan:

 • Val av mötesfunktionärer
 • Prövning av att mötet kallats i behörig ordning
 • fastställande av dagordning
 • behandling av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse samt fasställande av resultat- och balansräkning
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • fastställande av ersättningar för styrelsen
 • fastställande av årsavgift för nästkommande år
 • fasställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 • val av ordförande, sekreterare och kassör
 • val av övriga styrelseledamöter
 • val av revisorer och suppleanter
 • val av valberedning, tre personer varav en sammankallande
 • behandling av motioner
 • behandling av förslag från styrelsen
 • beslut rörande eventuell vinst

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 4 februari.

Valberedningen består av
Ulla-Britt Persson, Läjets Boule, 076-027 09 81
Stig Andreasson, PRO, 0340-134 20
Birgitta Thorsson, Verksveteranerna, 070-887 65 48

Styrelsen består av en ordinarie ledamot och en suppleant från varje medlemsförening.
Varje medlemsförening uppmanas att i god tid före Årsmötet lämna namn och kontaktuppgifter för de personer som föreningen föreslår till styrelseledamöter resp. suppleanter.

 

Skribent: Christer Sandberg
Epost: This is a mailto link

ÅRSMÖTE
Styrelsen kallar till Årsmöte med
Alliansen Varbergs boulehall
tisdagen den 19 februari kl. 17 

 

GYNNA VÅRA
SPONSORER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Postadress:
Alliansen Varbergs Boulehall
Bengt Alvhage, Dunörtsvägen 24
432 75 Träslövsläge

Besöksadress:
Stenåsavägen 5
432 32 Varberg

Kontakt:
Tel: 0340-66 21 66
E-post: This is a mailto link

Se all info