Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte tisdagen den 19 februari 2019

09 DEC 2018 11:31
Styrelsen kallar till Årsmöte med Alliansen Varbergs boulehall tisdagen den 19 februari kl. 17.
 • Uppdaterad: 09 DEC 2018 11:31

Samtliga medlemmar i Alliansens föreningar kallas till Årsmötet. Vid möte har varje närvarande föreningsmedlem en röst, dock får en förening inneha högst 1/5 i den totala röstlängden. 

Ärendelista enligt stadgan:

 • Val av mötesfunktionärer
 • Prövning av att mötet kallats i behörig ordning
 • fastställande av dagordning
 • behandling av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse samt fasställande av resultat- och balansräkning
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • fastställande av ersättningar för styrelsen
 • fastställande av årsavgift för nästkommande år
 • fasställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 • val av ordförande, sekreterare och kassör
 • val av övriga styrelseledamöter
 • val av revisorer och suppleanter
 • val av valberedning, tre personer varav en sammankallande
 • behandling av motioner
 • behandling av förslag från styrelsen
 • beslut rörande eventuell vinst

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 4 februari.

Valberedningen består av
Ulla-Britt Persson, Läjets Boule, 076-027 09 81
Stig Andreasson, PRO, 0340-134 20
Birgitta Thorsson, Verksveteranerna, 070-887 65 48

Styrelsen består av en ordinarie ledamot och en suppleant från varje medlemsförening.
Varje medlemsförening uppmanas att i god tid före Årsmötet lämna namn och kontaktuppgifter för de personer som föreningen föreslår till styrelseledamöter resp. suppleanter.

 

Skribent: Christer Sandberg
Epost: This is a mailto link

 

GYNNA VÅRA
SPONSORER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Postadress:
Alliansen Varbergs Boulehall
Göran Löfstedt, Lindesbergsgatan 4
432 52 Varberg

Besöksadress:
Stenåsavägen 5
432 32 Varberg

Kontakt:
Tel: 0702894666
E-post: This is a mailto link

Se all info