Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte / Annual meeting

09 MAJ 2021 10:36
Vi kallar härmed alla medlemmar till sedvanliga årsmötesförhandlingar. We hereby invite all members to the annual meeting
 • Uppdaterad: 09 MAJ 2021 10:36

Hej,
Kallelse till Årsmöte 2021
Vi kallar härmed alla medlemmar till sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Tyvärr kan vi inte ha ett fysiskt möte på grund av pandemin.
Tid: måndagen den 17:e maj kl.18.00.
Mötet är digitalt via TEAMS och du hittar inloggningen här:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY1NWE4NzUtNTNiMy00Y2EwLWE2MjktYmNjZGY1ZTBkMjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a33c6ac4-a52e-45c5-af07-b972df9bd004%22%2c%22Oid%22%3a%222f20d4b6-c0f0-4e8e-a5d2-5d9b3b341c66%22%7d
Vi hoppas du har möjlighet att närvara. Ingen anmälan är nödvändig men acceptera gärna mötet i denna kallelsen.
Bifogat ser ni Dagordningen.
Välkomna,
Med vänlig hälsning Styrelsen

Notice of Annual Meeting 2021
We hereby invite all members to the annual meeting. Unfortunately, is it not possible to have a physical meeting due to the pandemic.
Time: Monday, May 17, at 18.00.
The meeting will be digital over TEAMS and you will find the log here:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY1NWE4NzUtNTNiMy00Y2EwLWE2MjktYmNjZGY1ZTBkMjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a33c6ac4-a52e-45c5-af07-b972df9bd004%22%2c%22Oid%22%3a%222f20d4b6-c0f0-4e8e-a5d2-5d9b3b341c66%22%7d
We hope you are able to participate. No registration to the meeting is necessary but accept the meeting if you know you can participate.
Attached is the Agenda.
Welcome,
Best regards
The Board of ÄBMK

DAGORDNING Årsmöte 2021-05-17

 1. Ordförande förklarar mötet öppnat.

 

 1. Godkännande av dagordningen.

 

 1. Val av mötessekreterare.

Val av justeringsmän

 

 1. Mötets behöriga utlysande.

 

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse.

Ekonomisk rapport och revisionsberättelse.

             

 1. Styrelsens ansvarsfrihet.

 

 1. Val Nuvarande                                            Förslag att väljas
  Ordförande                        1 år       Arne Karlsson.                         Anna Palmberg

Sekreterare                        2 år      Ulrika Andersson                       Arne Karlsson

            Vice ordförande                 1 år       Anna Palmberg                         Johan Pettersson

             Ledamot                            2 år       Ulf Hansson                              Ulf Hansson

             Ledamot                            1 år       Linda Gunnarsson                     Mikael Mikaelsson

             Ledamot                            1 år       Muthumariappan Sankaran        Adytja Wankhede

             Ledamot                            1 år       Lina Na                                     Lina Na

             Revisor                             1 år       Lars Hellström                           Lars Hellström

             Revisor                             1 år       Katarina Widell                          Katarina Widell

             Suppleant                          1 år       Sune Johansson                       Sune Johansson                  

 

 1. Ordet fritt.

 

 1. Ordförande förklarar mötet avslutat

AGENDA ANNUAL MEETING 17 MAY 2021

 

 1. Chairman declares meeting open.

 

 1. Approval of Agenda.

 

 1. Election of meeting secretary

Selection of adjusters of protocol.

 

 1. The competent announcement of the meeting.

 

 1. Annual report from the board.

Economical report. Report from auditors.

            

 1. Boards discharge

 

 1. Board elections. Present                                    Proprosal to be elected
  Chairman                           1 yr       Arne Karlsson.                         Anna Palmberg

Secretary                           2 yr       Ulrika Andersson                       Arne Karlsson

            Vice Chairman                   1yr        Anna Palmberg                         Johan Pettersson

             Member                             2 yr       Ulf Hansson                              Ulf Hansson

             Member                             1 yr       Linda Gunnarsson                     Mikael Mikaelsson

             Member                             1 yr       Muthumariappan Sankaran        Adytja Wankhede

             Member                             1 yr       Lina Na                                     Lina Na

             Auditor                              1 yr       Lars Hellström                           Lars Hellström

             Auditor                              1 yr       Katarina Widell                          Katarina Widell                     

Suppleant                          1 yr       Sune Johansson                       Sune Johansson      

 

 1. Other Questions

 

 1. Meeting declares closed.
Skribent: ÄBMK
E-post: Adressen Gömd

 

Sponsorer:

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Älmhults BMK - Badminton
Arne Karlsson, Konvaljvägen 3
34334 Älmhult

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info