Hoppa till sidans innehåll

Drog- och mobbingpolicy


 

Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande såväl som i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drog- och mobbingpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar.

 

Med anledning av detta har styrelsen tillsammans med föreningsrepresentanter och föräldrar arbetat fram nedanstående policy avseende droger och mobbing. Syftet är att klargöra Älmhults Badmintonklubbs (ÄBMK) ställningstagande och riktlinjer i frågor som rör droger och mobbing och vilka åtgärder som ska vidtas när någon bryter mot den fastlagda policyn.

 

Policyn ska vara känd bland ledare, medlemmar och föräldrar. Tillsammans har vi alla ett gemensamt ansvar för att den efterlevs. Barn och ungdomar lär av vuxna, som därför ska vara goda förebilder.

 

För att bli trygga och få stärkt självförtroende behöver barn och ungdomar bli sedda och respekterade för de personer de är, av såväl vuxna/föräldrar som ledare. Det är också viktigt att vuxna visar respekt för ungdomars behov av attribut och grupptillhörighet. Trygga barn och ungdomar ger färre konflikter och problem och gör arbetsmiljön och fritidsmiljön lugnare och mer harmonisk.

 

Våra värdegrunder

 

För att ha så bra stämning som möjligt i klubben och förebygga all form av mobbing ska vi jobba förebyggande och främjande och på så sätt skapa ett så positivt klimat som möjligt i klubben.

 

Vi vill att alla (barn/ungdomar, ledare, föräldrar) ska trivas och ha roligt i klubben. Vi vill att alla ska känna sig välkomna i vår klubb och att alla får vara med på sina villkor. ÄBMK ska ha ett gott rykte.

 

Vi har därför antagit följande värdegrunder;

 

-          Öppenhet; Vi vill att alla ska känna sig välkomna i vår klubb och att alla får vara med på sina villkor.

-          Kamratlighet; man hälsar alltid när man träffar någon känd eller okänd som deltar på våra verksamheter, alla ska känna sig välkomna.

-          Ömsesidig respekt; alla har alltid något att tillföra, oavsett vem det är, gammal eller ung, nybörjare eller proffs, som andra eller annorlunda.

-          Vilja att stötta i med- och motgång; genom att uppmuntra i såväl framgång som motgång bygger man goda relationer och en positiv stämning i klubben.

-          Ta ansvar; Att alltid reagera direkt om någon inte lever upp till våra gemensamma spelregler, att våga vara vuxen och visa civilkurage. Alla föräldrar är positiva till att vi tar ett gemensamt ansvar för våra barn/ungdomar och är tacksamma för att bli kontaktade om det gäller ens eget barn.

-          Föredöme; Vi vill vara ett föredöme som klubb när det gäller hur vi uppför oss både på och utanför banan. Alla våra spelare, såväl barn/ungdomar som vuxna ska alltid uppträda sportsligt och kunna ta både vinst och förlust.

 

Mobbing

 

Definition: Mobbing är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen, blir utsatt för kränkande ord eller handling, från en eller flera personer.

 

Genom att alla i klubben (medlemmar, ledare, föräldrar) har kännedom om och lever efter klubbens värdegrunder förebygger vi så långt som möjligt mobbing. Om mobbing ändå skulle förekomma har klubben följande inställning.

 

-          ÄBMK har skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga och motverka alla former av kränkning.

-          Varje kränkande handling ska resultera i en reaktion.

 

Alla har ett ansvar för att motverka mobbing, trakasserier och annan kränkande särbehandling. Vuxna har ett särskilt ansvar att förhindra mobbing, och även att agera som goda förebilder.

 

I Älmhults Badmintonklubb är vi överens om att kränkningar, mobbing och förolämpningar inte är tillåtna.

 

Som angetts ovan under ”Värdegrunder” ska alla känna sig välkomna i klubben och kunna vara med på sina villkor. Badminton är dock en individuell sport vilket innebär att alla barn/ungdomar inte kan börja tävla vid samma ålder eller när man tränat en viss tid, även om man själv vill börja tävla. Alla är helt enkelt inte redo att börja tävla vid samma tidpunkt. Vi vill att tävlandet ska vara en positiv del av verksamheten, inte något som man blir ledsen och känner sig pressad av. Det är därför ledarnas ansvar att bedöma när var och en är redo att börja tävla, och att även ha en dialog om detta med barnen/ungdomarna och föräldrarna. Det är då även ledarnas ansvar att sätta ihop dubbel/mixed-paren och att även här ha en dialog om detta med barnen/ungdomarna.

 

Droger

 

Definition: Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak, alkohol (med en alkoholhalt som överstiger den i lättöl eller motsvarande), narkotika, vissa läkemedel samt dopningspreparat.

 

Tobak

 

Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgräns är 18 år enligt svensk lag.

 

Vi accepterar ej att våra ungdomar använder tobak, varken i samband med klubbens verksamhet (träning, tävling, läger etc) eller vid annan tidpunkt.

 

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt;

-          Första gången, samtal med berörd.

-          Därefter, samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.

-          Information om klubbens policy.

 

Som vuxen (över 18 år) är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är förebild för ungdomarna. Under föreningsaktiviteter bör man avstå från att använda tobak. Även när man uppträder i föreningens kläder vid annan tidpunkt bör man avstå från att använda tobak. Kan man inte avstå från användande av tobak helt vid dessa tillfällen ska sådant användande ske med stor restriktivitet och diskretion. Rökning får inte ske vid närvaro av medlem under 18 år. Snusning under spel är absolut förbjudet.

 

Om vi skulle se att någon av våra medlemmars föräldrar eller övriga vuxna inte följer våra regler, agerar vi på följande sätt;

-          Samtal med den berörde för information om klubbens policy.

 

Alkohol

 

Med alkohol avses i dessa handlingar drycker med en alkoholhalt som överstiger den i lättöl eller motsvarande.

 

Åldersgränsen är 18 år för att köpa och dricka alkohol på restaurang och 20 år för köp på systembolag enligt svensk lag. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol, varken i samband med klubbens verksamhet (träning, tävling, läger etc.) eller vid annan tidpunkt.

 

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt;

-          Samtal med berörd och föräldrarna.

-          Information om klubbens policy.

 

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för ungdomarna.

 

Ledare får ej dricka alkohol under resor, läger och andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.

 

Vid resor, läger och andra aktiviteter i klubbens regi, där ungdomar inte deltar, ska eventuellt användande av alkohol ske med förstånd och stor restriktivitet. Det är viktigt att tänka på att man representerar klubben och att användandet inte får påverka prestationen.

 

Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller annan aktivitet.

 

Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

 

På fester i föreningens regi där medlemmar under 18 år deltar har vi förbud mot starksprit, dock inget generellt förbud mot alkohol. Dock gäller naturligtvis samma regler som ovan för medlemmar under 18 år, dvs vi tillåter inte att dessa dricker alkohol. Som vuxen är det fortfarande viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för ungdomarna, dvs det är viktigt att vi agerar med förstånd. För att undvika missförstånd med föräldrarna ska det framgå av inbjudan till sådan fest att alkohol kommer att serveras till vuxna.

 

Om vi skulle upptäcka avsteg från ovanstående regler gör vi på följande sätt;

-          Samtal med berörd.

-          Information om klubbens policy.

 

Narkotika och dopningspreparat

 

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av vissa dopningspreparat (t ex anabola steroider) även förbjudna enligt svensk lag.

 

Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopningspreparat gör vi på följande sätt;

-          Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.

-          Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp (endast vid dopning).

-          Utifrån dessa kontakter bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda samt om kontakt ska tas med sociala myndigheter och polis

 

Policyn ska vara ett levande dokument

 

För att policyn ska vara ett levande dokument ska vi jobba med den på följande sätt;

-          Policyn ska ses över och utvärderas av styrelsen varje år.

-          Policyn ska lyftas fram vid årsmötet varje år.

-          Föreningen ska, minst en gång per verksamhetsår arrangera en träff för ledare, som syftar till ökad kunskap om droger och mobbing. Kunskaperna ska därefter aktivt användas i ledarnas respektive verksamhet.

-          Varje ledare ska, minst två gånger per verksamhetsår, informera sin grupp/sitt lag om föreningens avståndstagande till droger och mobbing.

-          Föreningen ska varje år genomföra en anonym enkätundersökning bland våra ungdomar för att ta reda på om det förekommer kränkande ord och/eller handlingar i samband med vår verksamhet.

 

 

Policyn är antagen av årsmötet för Älmhults Badmintonklubb 2008-05-05.

 

Uppdaterad: 12 NOV 2008 08:34 Skribent: Anders Lund

 

Sponsorer:

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Älmhults BMK - Badminton
Arne Karlsson, Konvaljvägen 3
34334 Älmhult

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info