Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


Drogpolicy med tillhörande handlingsplan för
Alstermo Idrottsförening

 

Föreningen är en ideell idrottsförening som bedriver verksamhet inom fem idrotter (fotboll, gymnastik, tennis, orientering och skidor).
Vi vill erbjuda verksamheter som utvecklar människor positivt såväl fysiskt som psykiskt och socialt.
Detta innebär ett ställningstagande mot sådant som är skadligt och nedbrytande.
Nedanstående drogpolicy skall vara gemensam för hela föreningen och utgöra ett stöd gör ledare, funktionärer, aktiva och föräldrar.

Föreningen har rätt att i sin verksamhet anordna fester och sammankomster för sponsorer och medlemmar där alkohol kan ingå.

Policyn ska genomgås vid varje säsongsstart. Viktigt är att nya spelare, ledare, aktiva och föräldrar informeras.
Policyn anslås på AMO Kabel Arena, Mötesplats Alstermo och föreningens hemsida.

Ansvaret för att följa drogpolicyn är gemensamt för alla inklusive barn- och ungdomars föräldrar.

ALKOHOL
All idrottsverksamhet skall vara alkoholfri. Detta avser såväl tränings- och matchtillfällen som läger eller annan verksamhet.
Vuxna som på något sätt är aktiva i arrangemang som anordnas av föreningen verkar som förebilder. Vi uppträder aldrig påverkade eller med medhavd alkohol inom föreningens verksamhet.

HANDLINGSPLAN
Om det upptäcks att någon/några av våra ungdomar förtärt alkohol händer följande:
- direkt enskilt samtal med ungdomen
- samtal med vårdnadshavare som får hämta ungdomen
Om vuxen medlem bryter mot policyn underrättas denne av föreningens/sektionens ordförande om vikten av att vara en god förebild.
Upprepade överträdelser kan medföra uteslutning/avstängning.

TOBAK
Föreningen ska verka för en nikotinfri verksamhet. VI ska uppmuntra våra ungdomar till en nikotinfri miljö och en ungdomskultur utan tobaksrökning eller snusanvändning.
Alla tränings- och tävlingstillfällen där ungdomar under 18 år deltar är rök- och snusfria.

HANDLINGSPLAN
Om det upptäcks tobaksanvändning bland våra ungdomar ska kontakt tas med deras vårdnadshavare.
Alla vuxna skall tänka på sin roll som förebild för det yngre. Använd inte tobak/snus i föreningens verksamhet.

NARKOTIKA OCH DOPINGPREPARAT
Föreningen tar helt avstånd från allt nyttjande av narkotika och dopingpreparat.
Undantaget är om den aktive följer RF:s dispensregler och att läkarordination för t.ex. astmamedicin följs.

HANDLINGSPLAN
Om någon av våra ungdomar påträffas påverkad eller med innehav av medel som är narkotika- eller dopingklassade sker följande:
- samtal tillsammans med vårdnadshavare
- anmälan till sociala myndigheter
- kontakt med polismyndighet
Om någon vuxen inom föreningens verksamhet upptäcks påverkad eller med innehav sker följande:
- enskilt samtal med föreningens/sektionens ordförande
- avstängning från eventuella uppdrag inom föreningen
- kontakt med polismyndighet

 

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Alstermo IF
Parkvägen 29
36443 Alstermo

Kontakt:
Tel: 048148900
E-post: medlemsinfo@alstermo...

Se all info