Hoppa till sidans innehåll

Policy om droger och alkohol


 

                                     ÄLTA TENNISKLUBB

                

Allmänt om Alkohol och drogpolicy

Älta tennisklubb följer gällande lagstiftning angående alkohol och droger. Det är viktigt att de vuxna i föreningen är goda förebilder för våra barn och ungdomar, detta gäller i hög grad frågor som rör alkohol, droger och tobak. Därför har styrelsen antagit följande riktlinjer som är hämtade från RF:s drog och alkohol policy.

 

Detta är utgångspunkten för Älta TK:s inställning:

Denna alkohol- och drog-policy beskriver hur vi vill ha det i samband med träning, tävling och läger bedrivna i vår regi. Policyn riktar sig till medlemmar och ledare engagerade i ÄTK. Den riktar sig dessutom till övriga medresenärer i samband med tävlingar och träning på andra orter. Det skall vara naturligt för varje ledare och utövare att påpeka när man ser att vår policy inte följs.

Tobak

Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgränsen är enligt svensk lag 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Ledare och tränare skall vara medvetna om sin roll som förebilder, medvetna om den negativa inverkan på hälsan. ÄTK skall avstå från tobaksförsäljning och marknadsföring/sponsring av tobaksprodukter

Alkohol

Åldersgränsen är 18 år för att köpa och dricka alkohol på restaurang. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol under eller i anslutning till träning, tävling eller annan förenings-verksamhet. Alkohol skall ej förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med ungdoms-verksamhet. Företrädare, ledare och tränare skall vara medvetna om sin roll som förebilder vad gäller alkoholanvändning.  Ledare och tränare skall var uppmärksamma på att det kan finnas ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och att dessa ungdomar därför kan behöva speciellt stöd. I samband med idrottsevenemang ska vi vara restriktiv med alkoholservering, och uppmärksamma gällande lagstiftning och föreskrifter hur försäljning går till, och med särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas. All alkoholservering ska följa samhällets krav på ansvarsfull alkoholhantering.

Narkotika & dopingpreparat

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler. Vi skall ha nolltolerans både mot narkotika och dopingpreparat i all vår verksamhet.

Ansvar

Ledare och vuxna medlemmar bör föregå med gott exempel beträffande alkohol och droger. Ledare skall agera direkt då man upptäcker att problem uppstår. Detta görs genom att antingen prata direkt med medlemmen, ev. med förälder eller kontakta styrelsen.

Handlingsplan

För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram den vid årsmötet och informationsmöten samt för sponsorer och kommunen.

Uppdaterad: 12 OKT 2016 13:25 Skribent: Mikael Lundqvist
E-post: Adressen Gömd

Ny ÄTK logga

------------------------------------------ 

Foton på denna sida är tagna av Stefan Brånn

 

 

Vill du synas här med en annons eller sponsra vår verksamhet med en rad fördelar för ditt företag.

Kontakta Mikael Lundqvist

0709-949855

 

Postadress:
Älta TK - Tennis
Box 6
13821 Älta

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: kansliet@altatennisk...

Se all info