Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 190316


Årsmöte Älvdalens Ridklubb Ungdomssektionen, 16/3 2019

Närvarande

Linnea Bergström

Elin Bergman

Julia Degerman

Engla Grund Nilsson

Saga Grund Nilsson

Vanja Stark 

Moa Olsson

Maja Olsson

Lisen Bäcke

Saga Lissman

Izabelle Olsson

§ 1 Mötets Öppnande

Linnea Bergström hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande

Årsmötet beslutade att välja Linnea Bergström till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutade att välja Engla Grund Nilsson till mötessekreterare.

§ 4 Val av justeringsperson

Årsmötet beslutade att välja Elin Bergman till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Fastställande av röstlängd

11 närvarade under mötet. 

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

§ 8 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och lägga dessa till handlingarna.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Val av ordförande

Årsmötet beslutade att välja Linnea Bergström till ordförande.

§ 11 Val av kassör

Årsmötet beslutade att välja Elin Bergman till kassör.

§ 12 Val av övriga ledamöter

Årsmötet beslutade att välja Saga, Lisen och Izabelle till ledamöter.

§ 13 Val av suppleanter

Årsmötet beslutade Julia som suppleant. 

§ 14 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 

Uppdaterad: 17 MAR 2019 19:40 Skribent: Anna Beronius
E-post: Adressen Gömd

VÅRA PARTNERS

(länk i varje bild)

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

 

 

 

 

 

 

 Europeiska jordbruksfonden

Postadress:
Älvdalens RK - Ridsport
Porfyrgårdsvägen 33
79690 Älvdalen

Kontakt:
Tel: 025110525
E-post: ridskolan@alvdalensr...

Se all info

 

Älvdalens Ridklubbs

SPONSORER

En av våra sponsorer, Älvdalens Biltvätt

 

 

En av våra sponsorer Bilverksta'n 195 AB

 

DUFBÄCKS HOVSLAGERI AB

 

En av våra sponsorer, Synums Tryck & Reklam AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASMASU BORR & ENTREPRENAD AB (Länk och bild kommer)