Hoppa till sidans innehåll

Grön vita tråden


Grön/Vita tråden för Alvesta GIF (AGIF)

 

AGIF’s Inriktning

I Alvesta GIF (AGIF) ska det finnas en Grön/Vit tråd som är känd av alla medlemmar och välkänd av alla aktiva i föreningen.

AGIF ska bedriva fotbollsverksamhet från 6 år till seniorlag, alla ska ha möjlighet att spela fotboll i AGIF. Tjejer och killar ska ha samma förutsättningar. Våra representationslag, både herr- och damlag ska spela så högt upp i seriesystemet som möjligt med huvuddelen (75 %) av spelarna ska vara fostrade i AGIF. Vår verksamhet ska vara balanserad sportsligt, ekonomiskt, kulturellt och socialt.

 

AGIF’s huvudstyrelse

Ansvarar för hela verksamheten, se AGIF’s stadgar (bilaga 1). Huvudstyrelsen är ansvarig för att marknadsföra AGIF på ett positivt sätt. Huvudstyrelsen ansvarar även för att ta fram policys, och andra styrande dokument. I Huvudstyrelsen sitter det representanter från övriga sektioner.

 

Klubbsektionen

Ansvarar för och utveckla marknadsföring, lotterier, sponsring, reklam samt kommunikation av AGIF's verksamhet gentemot medlemmar och övriga intressenter med syfte att stärka AGIF´s ekonomi.

 

Fotbollssektionen

Fotbollssektionen är ansvarig för all seniorfotboll inkl juniorer. I sektionen skall ordförande, ansvarig för dam-, herr- resp junior fotboll utses. Sektionen är även ansvarig för arrangemang som är kopplat till resp lags verksamhet. Sektionen skall utse en material ansvarig.

 

Ungdomssektionen

Ansvarar för knatte-, barn och ungdomsfotbollen och arbetar efter direktiv från huvudstyrelsen. Vi ska aktivera flickor eller pojkar i åldern 6 till 16 år, med lek och fotbollsverksamhet. Ungdomarna ska fostras till att känna en klubb- och ”fair play” känsla. Vi ska ha så bred ungdomsverksamhet som möjligt, och på så sätt skapa ett intresse för fotboll och skapa möjligheter för att få fram duktiga spelare till våra seniortrupper.

Alla som tränar ska inom tre veckor efter det att de börjat träna betala medlemsavgift och träningsavgift via inbetalningskort

 

Riktlinjer kring åldersindelning

 

Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra klubbens inställning i frågan samt att ge ett tydligt regelverk för tränare, ledare, spelare och föräldrar.

 

Klubbens värderingar

Det finns en grundläggande inställning i denna fråga, som ligger mycket nära vår klubbs vision, värderingar och syn på individ, lag, klubben och medlemmarna. Därför är detta viktigt. AGIF ska bedriva fotbollsverksamhet från sex år till seniorlag, alla ska ha möjlighet att spela fotboll i AGIF. Tjejer och killar ska ha samma förutsättningar.

 

Grundläggande inställning

Vi kommer att som klubb fortsätta att följa praxis och då gäller att spelare ska tillhöra och spela med lag i den åldersklass de tillhör genom födelseår. Det är något som förbundet utgår ifrån och rekommenderar och det kommer att vara utgångspunkten för oss. Det finns situationer där detta regelmässigt kommer att frångås. Exempel på det är under uppstart av lag i de yngsta åldersklasserna, exempel på detta finns från skolans värld, eller när det inte finns tillräckligt med spelare i en åldersklass. Detta ställer andra krav och hänsyn än vanligt och strävan är att rekrytera så att åldershomogena lag kan växa ur detta.

 

Inom AGIF ser våra olika fotbollsgrupper ut så här:

 

-         Knattefotboll  6 – 9 år

I de yngre åldrarna ska tonvikten i träningarna ligga på lek och att ha ”kul med bollen”. Barnen ska vänja sig vid att delta i en lagidrott och att umgås med andra barn på fotbollsplanen. Vi ska spela matcher sparsamt och det är viktigt att alla känner sig som vinnare efter en match. Inom Knattefotbollen lånar vi inga spelare mellan lagen.

 

-         Barnfotboll 10 – 12 år

Träningen ska mer inrikta sig på fotboll i första hand 7-manna fotboll, lagen ska delta i seriespel och alla som tränar regelbundet ska få spela matcher. Spelarna ska genomgå någon form av lättsammare teoretisk utbildning i samarbete med Smålandsfotbollen, med inriktning på fair play, droger, doping, träna, vila och äta. Inom Barnfotbollen kan man vid enstaka tillfällen låna spelare mellan lagen.

 

-         Ungdomsfotboll 13 – 16 år

Träningen ska ha mer fotbollsinriktning och vi spelar i första hand 11-manna fotboll. Alla som tränar ska ges möjlighet att spela, vi spelar med bästa laget i DM-spel. Åldersindelningen bryts upp mer och mer med till exempel träning i äldre lag samt matchspel i lag i intilliggande ålder. Viss styrketräning får förekomma i de äldre lagen. Spelarna ska genomgå någon form av teoretisk utbildning i samarbete med Smålandsfotbollen, med inriktning på fair play, droger, doping, träna, vila och äta. Inom Ungdomsfotbollen ska merparten av aktiviteterna ske i det egna laget.

 

-         Juniorfotboll 17 – 18 år

Förberedelse för seniorfotboll, träningen anpassas mer efter seniorfotboll. Spelarna spelar även i B-laget. Spelarna ska genomgå någon form av teoretisk utbildning i samarbete med Smålandsfotbollen, med inriktning på fair play, droger, doping och träningskunskap.

 

-         Seniorfotboll

Våra representationstrupper i herr- och damfotboll, målet är att vi ur varje trupp ska ha ett A- och ett B-lag. Representationslagen spelar alltid med bästa lag. I seniorfotboll kan yngre spelare delta men när de deltar här deltar de på seniorfotbollens villkor, men med extra stöttning från ledare.

 

-         Veteranfotboll

Här ges våra äldre spelare möjlighet att träna och spela fotboll, i en lättsam och trevlig atmosfär. Laget fyller en viktig social funktion där våra ”gamla” hjältar får vara unga på nytt.

 

Undantag

Vi kommer att ha undantag från huvudregeln ovan. Orsakerna kommer att vara skiftande, men individen kommer att vara i fokus, samtidigt som stor hänsyn tas till klubbens och lagets bästa. Exempel kan vara spelare som utvecklas fysiskt sent eller tidigt, varit utomlands eller

liknande situationer som kan vara en orsak för undantag. Undantag kan även ske när yngre, ambitiösa och intresserade spelare ges möjlighet att träna och spela med äldre lag för att kunna utvecklas. Tumregler för detta är:

-         samarbetet mellan lagen ska ses som något som tillför båda lagen något positivt, inte något som ensidigt gynnar endast ett av lagen

-         samarbetena ska förklaras för alla spelare och föräldrar i båda lagen, detta ansvar ligger på lagledarna och det ska ske innan samarbetet startar. Detta är för att undvika onödiga konflikter.

-         Extra viktigt - alla inblandade måste motverka att lagen delas upp i ”de som får vara med” och ”de som inte får vara med”

-         kommunikation och uppföljning mellan lag som samverkar ska fungera bra

-         inbjudan till äldre årsklasser ska ske på grund av motivation, inställning och träningsnärvaro

-         samverkan får inte ske med endast en utsedd fast grupp spelare, spelare ska löpande kunna kvalificera sig för att kunna delta

-         spelare ska inte kunna välja bort sitt ursprungslag

-         lagledare för det äldre laget planerar och erbjuder i samverkan med det yngre lagets lagledare

-         lagledarna för det yngre laget föreslår spelare, lagledare för det äldre ger feedback och beslutar om deltagande

-         max en match per dag och spelare, undantag vid turneringar

-         att kliva upp en åldersklass är ett utmärkt sätt att stimulera, motivera och utveckla spelare. Det får dock aldrig ses som en given rättighet utan en möjlighet med tydliga skyldigheter för spelaren. Om samverkan mellan lag följer dessa riktlinjer och regler godkänner Styrelsen samarbetet. Vi vill dock veta om alla samarbeten mellan våra lag och detta kan göras på enklaste sätt genom att prata med ungdomssektionsansvarig.

 

Skulle konflikt mellan samarbetande lag uppstå kommer Styrelsen att hantera frågan. Om oklarheter uppstår kommer dessa riktlinjer och regler att tydliggöras eller exemplifieras.

 

 

AGIF’s Ledare

Vi ska ha kompetenta och aktiva ledare, ledarna ska vara god föredömen. AGIF bygger på ett stort föräldraengagemang, nästan alla ledare är föräldrar som ideellt ställer upp och för att ungdomssektionen ska få så bra verksamhet som möjligt. Föreningen ska erbjuda utbildning och stöd för ledarna, beroende på vilka behov som de olika åldrarna behöver. Ledarträffar ska hållas 2 – 3 gånger per år för att utveckla verksamheten. Det ska även hållas minst ett föräldramöte per åldersgrupp och år i ungdomslagen, där även huvud- eller ungdomsstyrelsen bör vara representerad. Ledarnas utbildningsstege se bilaga 5.

 

 

Domare

Vi har föreningsdomare som dömer våra egna knatte- barn- och ungdoms matcher. Förreningsdomarna rekryteras bland de äldre ungdoms- och juniorlagen, vi utbildar domarna i samarbete med Smff. I förreningen finns en domaransvarig som ansvarar för domarna.

 

 

 

Alvesta GIF’s mål 2010

 •           Etablering målplan för respektive sektion.
  •        Nytt fokus på sponsringsarbete – differentiera mervärdet
  •        Sponsorfolder och 3 olika erbjudande
  •        En föreningen med > 300 spelare som både ger och får
  •        Sverigelotteriet med 300 abonnemang
  •        Serla/Lambi 2+1 abonnemang, mer än 300 abonnemang.
  •        Oförändrade träningsavgifter
  •        Plan och uppstart för renovering av kansli
  •        Finansieringsplan för konvertering till fjärrvärme i Klubbstuga
  •        Samverkansavtal med Gransholms IF - flicklag
  •        Grön vita tråden
  •        Utbildning; Bas, Avspark & Fair play
  •       Etablering policy för åldersindelning

   

   

 

Spara som fil:      Grön vita tråden

 

Bilagor: 1. Alvesta GIF Stadgar

            2. Drogpolicy

            3. Trafikpolicy

            4. Domarpolicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 14 NOV 2017 22:25 Skribent: Martin Karlsson

Postadress:
Alvesta GOIF - Fotboll
Bengt Klangs väg 1 C
34236 Alvesta

Besöksadress:
Virdavallen
34236 Alvesta

Kontakt:
Tel: 047213270
Fax: 047213270
E-post: This is a mailto link

Se all info