Hoppa till sidans innehåll

Drog- och mobbningspolicy


Bakgrund:

Ängelholms Ryttarförening (ÄRF) är en ideel förening, vi har som målsättning att ge barn, ungdomar och aktiva vuxna i föreningen en positiv upplevelse av ridsporten, på alla dess nivåer. Hänsyn, samarbete och respekt för varandra skall genomsyra hela organisationen. Etik och moralfrågor ska lyftas fram.

 

Målsättning:

Vi har valt att förankra ett aktivt arbete i föreningen vad gäller, barn och ungdomars attityder till droger och ledarnas ansvar för och signaler till de aktiva. Vi vill kunna visa barn och ungdomar att föreningens arbete bygger på en stabil värdegrund och att medlemskap i föreningen ger en trygghet som kanske inte finns överallt i deras vardag. Alla ska känna att de är lika värda. Vi tolererar inte någon form utav mobbning, fysiskt våld, sexuella trakasserier eller rasism. Som mobbning räknar vi alla former av kränkande ord eller handling som utförs av en eller flera personer mot en eller flera individer. Ledare, anställda, lagledare, alla aktiva, deras föräldrar och styrelsen har ett ansvar för att all verksamhet i ÄRF's regi bedrivs under former som motverkar tendenser till mobbning eller någon annan form av kränkning. Varje enskild individ i föreningen är ansvarig att rapportera om de upptäcker att någon är utsatt för någon form av mobbning.

Vi vill att en aktiv policy och en medveten hållning i attitydfrågorna av ledare och aktiva vuxna kan komma att påverka barn och ungdomars attityder och medvetenhet.

Med droger avser ÄRF, tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat.
Ledare, vuxna aktiva, föräldrar och styrelsen har ett stort ansvar för de aktiva och   ingen användning av droger under verksamhet i ÄRFs regi, vare sig på den egna anläggningen som vid verksamhet på andra anläggningar är acceptabel. Vi förutsätter även att ledare/förälder som transporterar aktiva och/eller hästar följer de lagar och förordningar som finns.

Vid misstanke och eller upptäckt av drogbruk hos medlem under 18 år, tas kontakt med vårdnadshavare och den aktive för samtal.
Vid misstanke om eller upptäck av drogbruk hos aktiv över 18 år, tas kontakt med den aktive av ledare för samtal.
Vid misstanke om eller upptäckt av drogbruk hos ledare, kontaktas denne av styrelsemedlem för samtal.

Om upprepat användande av droger, trots samtal enligt ovan genomförts, kommer nödvändiga åtgärder att vidtas:
-    Anmälan till socialförvaltning för aktiv under 18 år, efter att vårdnadshavare informerats om åtgärden både muntligen och skriftligen.
-    Aktiv över 18 år kan stängas av från vidare verksamhet i ÄRFs regi omedelbart.
-    Medlemskap i ÄRF kan avslutas och eventuellt avtal för boxplats kan sägas upp med omedelbar verkan.
 
Ansvariga för att  policyns riktlinjer följs är den aktive, föräldrar, ledare och styrelsen.
Policy och handlingsplan kommer att utvärderas och revideras en gång per år i samband med årsmötet.
Ett inbetalande av medlemsavgift som sker årsvis ses som en överenskommelse mellan den enskilde medlemmen och ÄRF till ett i föreningen aktivt  förebyggande arbete.

Uppdaterad: 03 MAR 2014 15:19 Skribent: Jenny Landin
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Ängelholms RF - Ridsport
Höja Landsväg 151
26293 Ängelholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: engelholms.rf@gmail....

Se all info