Hoppa till sidans innehåll

Hästhållningspolicy


Hästhållningspolicy ARS uppdaterad 200629

Personlig skyddsutrustning bärs vid respektive aktivitet

Ridning

Hjälm är obligatoriskt vid all form av ridning. Ridstövlar eller ridskor med klack är obligatoriskt. Ridbyxor, långa chaps eller shortchaps rekommenderas. Långt hår ska vara uppsatt.

Longering/tömkörning

Hjälm, handskar, lämpliga skor ska användas. Pisk bör användas.

Reflexer

Vid mörker och där du kan möta motordrivna fordon på anläggningen ska reflexer användas.

Stallarbete

Ändamålsenlig klädsel samt sko med stålhätta. Hörlurar eller hörsnäcka bärs inte under stallarbete med hästar inne eller hantering av häst.

Hästhantering

Hjälm är obligatoriskt vid lössläpp! Hjälm och handskar bör användas när man leder häst. Alla under 18 år ska ha hjälm vid hästskötsel i stallet (box, spilta eller skötselplats)

Anläggningsskötsel samt reparationer

Skyddskor, skyddsglasögon, hörselskydd, hjälm, sågskydd, munskydd mm ska användas vid allt arbete där risker föreligger vid anläggningsskötsel samt vid reparationer.

 

Klädsel mm.

 

Smycken

Piercing i tungan eller på andra ställen i ansiktet är inte att rekommendera. Om så föreligger skall de vara övertäckta så att inget kan fastna i dem. Smycken kan utgöra en säkerhetsrisk. De bör vara minimala och användas på egen risk.

Mobiltelefon

Använd inte telefon till häst eller vid hantering av häst.

Hundar

Skall alltid vara kopplade på hela anläggningen.

Servicemedvetenhet

Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla samt hjälper dem som behöver det tillrätta.

Leda häst 

Utrustning

Grimma används tillsammans med grimskaft, kedjegrimskaft eller ledträns. Kedjan placeras under hästens haka.

Genomförande

Hästen förs kontrollerad och korrekt med föraren vid hästens bog. Tvåhandsfattning med grimskaft eller ledtygel gäller. Är hästen utrustad med träns används tygeln som grimskaft. Mindre rutinerade ledare tillåts ha kvar tygeln på hästens hals.

Genom dörr

Öppna dörren/grinden helt och ställ upp den med avsedd hake. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så att ingen del av utrustningen fastnar i något.

I stallgång

Grimma och grimskaft används.

Hagutsläpp/insläpp

Utrustning

Se leda häst.

Genom grind

Öppna grinden helt. För in hästen och vänd den med huvudet mot grinden.

Släpp

Hästen ställs upp vänd mot grinden. Håll vänster hand över nosryggen. Släpp hästen – gå lugnt därifrån. Stäng grinden. Grindarna ska vara stängda även när hagen är tom förutom stora hagen bortanför ridbanan dit hästarna släpps lösa, där fästs grinden upp med handtaget i en ögla på höger sida om du står vänd med huvudet mot grindöppningen.

Släpp av flera hästar

För in alla hästar samtidigt i hagen. Hästarna ställs upp med säkerhetsavstånd (minst 3 meter lucka). Vänd dem mot staketet, håll vänster hand över nosryggen och släpp samtidigt på given signal och gå lugnt därifrån.

Insläpp av flera hästar

Ta in hästar som är ute. Se till att alla boxdörrar är öppna, och att alla grindar (mot gödselstacken och parkeringen och mot paddocken) är stängda. Gå sedan och öppna grinden till hagen -använd hjälm. Gå sedan ut ur paddocken och gå utanför tillbaka till stallet. Släpp sedan in hästarna några åt gången, använd aldrig grinden till att mota hästarna med utan för grinden mot dig och använd långpisken om du behöver stoppa någon häst. Om två hästar går in i samma box ska du inte gå in i boxen för att få ut den som gått fel, avvakta en stund oftast löser de det själva, om de står kvar kan du gå in i någon av intilliggande boxar om den är tom och försiktigt mota på hästen närmast dörren med ett spö ta sedan en grimma och led hästarna till sina boxar.

Ridning/longering

Upp- och avsittning

Upp- och avsittning i ridhuset sker i mitten på en volt. Uppsittningspall bör användas.

 

Vid ridning i grupp: Hästarna förs in och ut ur stallet samtidigt. I ridhus/ridbana sker upp- och avsittning efter instruktörens kommando.

På- och avklädning av jacka/täcke

På och avklädning av jacka/täcke sker innan uppsittning eller om annan person håller hästen. Jacka/täcke placeras på anvisad plats = krokar/klädhängare aldrig på sargen eller dörrar.

Ridhus

Vid inträde i ridhus: Knacka – invänta svar – fråga om du kan komma in. Vid utträde: Gör övriga ryttare uppmärksamma. Klädsel och täcken placeras på anvisad plats = krokar/klädhängare.

Regler

Vedertagna regler för ridhuset/ridbanan förväntas bli respekterade.

Hoppning

Hoppning bör ske med minst en person närvarande. Hoppning är tillåten på avsatta tider (jämn vecka söndag kl 14.30-15.30 har hoppning företräde) eller när hela ridhuset är ledigt samt efter avstämning med de övriga på ridbanan. Olämpligt vid många ryttare på banan samtidigt. Hindermaterial som togs fram ska också ställas tillbaka där det togs. Meddela verksamhetschef om ngt material går sönder.

Longering

Longering hänvisas till utebanan eller volten i skogen. Longering med ryttare (sitsträning), hältutredning och tömkörning är tillåtet i ridhuset. Övriga longeringsaktiviter ska ske i samråd med verksamhetschef.

 

”Frihetsdressyr” med lös häst kräver bokning av ridhuset. Även vid löshoppning.

 

Huvudlag godkända vid ridning skall följa TR alternativt vara godkänt kör/westernhuvudlag. Grimma och grimskaft är ej tillåtet huvudlag vid uppsutten träning.

Uteridning

Uteridning sker helst två och två eller i grupp. Lämna gärna färdmeddelande när du rider ut, vem som rider ut, när man rider, vart man rider och mobilnummer. Mobiltelefon medförs för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning ute gäller: sakta av till skritt och lämna plats vid eventuellt möte med annat ekipage eller gående. Trafikregler respekteras. Ridning anpassas efter den minst rutinerade.

Externa tränare

De tränare/ridlärare du kan välja att träna för privat är ridskolans ridlärare samt de anlitade tränare som Arboga ryttarsällskap har samarbete med. Om annan tränare är önskvärd skall det alltid ske efter överenskommelse med verksamhetschefen. Se anslag för externa tränare.

Externa hästar

Hantering och ridning av hästar som inte är uppstallade på anläggningen omfattas av policyns ramar. Externa hästar får inte tas in i stallarna eller anläggningens hagar utan verksamhetschefens tillåtelse.

Lastning

Utrustning

Träns eller grimma med kedjegrimskaft.

Genomförande

Lastning genomförs av hästvan person på vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god säkerhet. Använd alltid medhjälpare.

Hjälm och ordentliga skor ska användas, handskar rekommenderas.


Foder- och ströhantering

Hantering av föremål som förvaras på skullarna

Innan ngt kastas ner måste man försäkra sig om att ingen befinner sig nedanför. Ropa innan.

Hösilage

Hösilagebalar förflyttas med traktor av behörig personal.

Kraftfoder

Kraftfodersäckar flyttas med pirra för att undvika icke ergonomiska lyft.

Strö

Spån/torv kommer i säckar på pallar. Iakttag försiktighet vid nedlyftande. Man får under inga omständigheter klättra på pallarna.

Utgödsling

Boxar och spiltor mockas minst en gång per dag. All spillning och det översta lagret urin tas bort. Mockning ska i första hand ske när hästarna är ute, i annat fall måste hästen bindas upp.

Maskiner* se behörighetslista för vilka som får använda maskinerna

Traktor

Traktorn får bara användas av behöriga personer (se lista) och enbart i verksamhetssyfte. Den ska framföras på ett säkert sätt med hänsyn till hästar och elever. Alla eventuella skador och behov av reparationer ska omedelbart rapporteras till verksamhetschefen.

Fyrhjuling

Fyrhjulingen får bara användas av behöriga personer (se lista) och enbart i verksamhetssyfte. Den ska framföras på ett säkert sätt med hänsyn till hästar och elever. Alla eventuella skador och behov av reparationer ska omedelbart rapporteras till verksamhetschefen.

Skötsel och skötselrutiner

Stallet

Häst i box

Hästar sköts i respektive box/spilta eller vid skötselplatsen. Vid mockning, skötsel eller hantering av häst i box binds hästen alltid upp. Bind upp hästen kort (ca 40 cm) så att den inte kan fastna. När hästen fångas eller släpps i boxen står skötaren mellan hästen och boxdörren för att undvika att bli instängd. Var extra aktsam när du hanterar din häst sommartid pga alla flugor. Hjälm rekommenderas vid all hantering av häst.

Spolplats/skötselplats

Spolspiltan/skötselplats skall rengöras omedelbart efter användande.

Foder

Alla hästar fodras samtidigt. Ska någon iväg och tävla eller åka tidigt skall alla hästar fodras i stallet.

Ordning

Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning.

Stallgången ska vara fri från föremål. Vid ridning förvaras sakerna på ordinarie plats eller i boxen/spiltan.

Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt. Alla redskap och alla utrustning förvaras på avsedd plats.

Kontroll av stallet

När man kommer till stallet på morgonen bör man iaktta vissa saker: 

Stalluft

Vi eftersträvar en jämn temperatur, relativ luftfuktighet 60-80 % (isolerade stallar) samt god luftomsättning.

Stämning

Notera om det finns något tecken på oro eller om någon häst visar annat avvikande beteende.

Ordning

Kontrollera att all inredning är hel samt att ströbäddarna är som vanligt.

Vattenkoppar

Kontrollera vattenkopparnas funktion vid varje mockningstillfälle.

Avvikelserapport

Vid avvikelser rapporteras detta omgående till ansvarig.

När man lämnar stallet på kvällen

Dörrar och spiltor

Kontrollera att alla hästarna sitter fast samt att alla boxdörrar är ordentligt stängda.

Vatten

Se till att de hästar som dricker i hink har vatten.

Undvik att arbeta ensam i stallet! Är du ensam ha alltid mobiltelefon med dig.

Minderåriga får inte ensamma ansvara för fodring och tillsyn av hästar. Vi stängning av anläggningen rekommenderas att man alltid är två.

Hästens dagliga vård 

Basskötsel

Hästen bör visiteras varje dag och regelbundet (flera ggr/vecka) borstas.

Frisering

OBS! Endast personal alt hästägare eller person som fått tillåtelse av verksamhetschef får frisera hästarna.

Klippning och täckning

Klippning och användande av täcke varierar efter hästens behov. Läs på whiteboardtavlan. Täcken ska när de inte används hängas upp på respektive hästs box.

Visitation

Noggrann visitation kan göra så att du på ett tidigt stadium kan upptäcka begynnande skador och hinna förebygga dessa. Hästarna visiteras före och efter ridning. Alla skador, brister i hovbeslag etc anmäls till ansvarig. Häst som uppvisar sjukdomssymtom eller verkar trött tempas.

Daglig visitation

Kontrollera regelbundet hästarna

Genomförande

  • Alert blick
  • Öronspel
  • Kroppshållning
  • Andning, puls
  • Slemhinnor
  • Sår, värme i hud, svullnader
  • Hovbeslag
  • Krubban, vattenkoppens skick
  • Urin och träck (konsistens, färg, lukt)
  • Observera ordningen i boxen, har hästen varit orolig under natten, kolik?  

Normalvärden:

Puls 28-40 slag/min

Andning 8-16 slag per minut.

Temperatur: 37,2-38,2 grader (det är viktigt att veta vilken som är hästens normala temperatur)

Mundering/puts 

Utrustningens skick

Utrustningen hålls ren och hel. Noggrann puts av mundering är önskvärt direkt efter varje ridpass för att därefter hängas upp på avsedd plats. Betten sköljs noga av och avlägsnas från foderrester mm.

Täcken

Förvaras på avsedd hängare i så nära anslutning till hästens box/spilta som möjligt.

Hästens hälso- och sjukvård 

Sjukvård

Sjukvårdsskåp finns i första garderoben till vänster på ”stallkontoret/skåprum”. Brister i stallets sjukskåp anmäls till stallchef. Inackorderade hästar har egen sjukvårdsutrustning.

Medicinering

Läkemedel hanteras på ett säkert sätt. Vid medicinering iakttas stor noggrannhet för att minimera risken för doping av annan häst. Boxen och hagen (enskild) märks upp med Häst som medicineras! Alla mediciner måste hållas inlåsta! Ev kanyler läggs i särskild inlåst behållare. När medicinering är avslutad skuras väggar, krubba, vattenkopp och foderhäck och ev staket därefter kan boxen alt hagen återigen tillträdas av alla hästar.

Placering

Medicinerad häst förflyttas inte till annan box, spilta eller hage under medicineringsperioden. Annan frisk häst får ej heller beträda box/spilta eller hage märkt medicineras.

Uppdaterad: 09 MAR 2020 10:42 Skribent: Maria Bleckur
E-post: Adressen Gömd

Medlemsavgifter 2022

Senior 430:-

Junior 270:- (tom 18 år)

BG.5601-1844 (skriv med personnummer 10 siffror)  

Ansök om medlemskap här

Medlemsavgift inbetald efter 1 november gäller för kommande år

Besök POPs och beställ ARS klubbkläder

Svart bakgrund, Vit text POPS Best in jeans

Stöd ARS när du handlar på nätet! Gå in på Sponsorhuset

 

ARS Facebook

Besök

 
 

RF SISU

Vår förening samverkar med SISU idrottsutbildarna när det gäller bildning, utbildning och utveckling!

 

  

Postadress:
Arboga RS - Ridsport
Brattberget Adolfsberg 129
73294 Arboga

Besöksadress:
Brattberget Adolfsberg 129
73294 Arboga

Kontakt:
Tel: 0700095299
E-post: This is a mailto link

Se all info