Hoppa till sidans innehåll

Lokala regler


Lokala regler för Årjängs GK

Dessa lokala regler ersätter alla andra lokala regler


1. Out of bounds (Regel 27)
Markeras av vita pinnar och/eller vita linjer

2. Vattenhinder (Regel 26)
Alla omarkerade diken/dammar/vattendrag är att betrakta som sidovattenhinder.
Gräns till hindret går där marken bryter av mot hindret.

3. Lättnad för pluggad boll på spelfältet (Regel 25-2)
På spelfältet får en boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock inte närmare hålet.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än det förhållande som täcks av denna lokala regel.

4. Onormala markförhållanden (Regel 25-1)
Utom när bollen ligger i ett vattenhinder, eller sidovattenhinder, får en spelare ta lättnad från följande onormala markförhållanden:
• Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten.
• Fast inbäddade stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet
• Dräneringsdiken fyllda med grus
• Myrstackar (spel förbjudet)

5. Skydd av unga träd identifierade med stödpinnar (Regel 24-2)
Om ett sådant träd eller dess planteringsgrop, skyddsnät, stödpinne påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än det förhållande som täcks av denna lokala regel.

6. Stenar i bunker (Regel 24-1)
Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig

7. Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)
Om inte annat sägs i villkor för en tävling får en spelare vid spel på denna bana skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

- Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).
- Anmärkning 2 : Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att
a) applikationen endast mäter avstånd och
b) den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.Plikt för brott mot lokal regel.
-    Matchspel    = förlust av hål
-    Slagspel    = -2 slag
-    Regel 14-3    = diskvalifikation

Uppdaterad: 13 JAN 2015 15:09
Skribent: Christer Nilsson

golfhäftet 2015

 

golfa runt vänern

 

facebook

Postadress:
Årjängs GK - Golf
Svensbyn
67295 Årjäng

Kontakt:
Tel: 0573771144
E-post: This is a mailto link