Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2022

15 MAR 2022 19:35
Huvudstyrelsen Välkomnar alla medlemmar till årsmöte
  • Uppdaterad: 15 MAR 2022 19:35

Ärla IF håller årsmöte 24/4 kl. 15.00 i Åsborgen

Nedan finns föredragninglist;

Föredragningslista 2022
§1 Årsmötets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd
§3 Val av ordförande för mötet
§4 Val av sekreterare för mötet
§5 Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
§6 Mötets utlysande
§7 Fastställande av föredragningslista
§8 Klubbens vertksamhetsberättelser för det senast verksamhetsåret.
a. Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse
b. Friidrottssektionens verksamhetsberättelse
c. Fotbollssektionens verksamhetsberättelse
d. Orienteringssektionens verksamhetsberättelse
e. Cykel sektionen
f. Skidsektionens verksamhetsberättelse
g. Skidskyttesektionen
h. Huvudstyrelsens och sektionernas förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
§9 Revisorernas berättelse
§10 Ansvarsfrihet
§11 Fastställande av medlemsavgifter
§12 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhetsåret.
a. Huvudstyrelsen verksamhetsplan och budget
b. Friidrottssektionen verksamhetsplan och budget
c. Fotbollssektionen verksamhetsplan och budget
d. Orienteringssektionen verksamhetsplan och budget
e. Cykelsektionen verksamhetsplan och budget
f. Skidsektionen verksamhetsplan och buget
g. Skidskyttesektionen verksamhetsplan och budget
§13 Inkomna motioner och huvudstyrelsens förslag.
Huvudstyreslens utredning av motion angående föreningens struktur och
organisationnummer
§14 Val av:
a. Val av ordförande:
1 år
b. Val av ledamöter:
c. Val av sektionernas föreslagna ledamöter
d. Val av revisor
e. Val av valberedning
f. Val av SDF representanter
g. Val av representanter till Eskilstuna weekend föreningen.
h. Övriga val
1. Fullmakt för bank och plusgiro
Ge fullmakt till bank- och plusgirokonton till följande:
Huvudkassa
Friidrott
Friidrott
Fotboll
Fotboll
Orientering
Orientering
Skidor
Skidor
Huvudstyrelsens ordförande samt huvudstyrelsens kassör , har rätt att var för sig teckna samtliga
konton.
2. Val av särskilt utsedda personer till firmatecknare.
Huvudstyrelsens ordförande samt huvudstyrelsens kassör har rätt att var för sig teckna firman.
3. Val av aktivitetsredogörare
Välja:
Huvudansvarig
Fotboll
Friidrott Orientering/Cykel
Skidor/Skidskytte
§15 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 7.
§16 Avslutning

Skribent: Joakim Granberg
E-post: This is a mailto link

Vill du bli medlem?  JA!

Genväg till kontakt uppgifter

Felanmäl brister på Åsborgens IP genom att skicka ett e-post till This is a mailto link    

 

 

Kontakta Webbmaster This is a mailto link    

Postadress:
Ärla IF
Ärla-Nytorp, Åsborgen
63536 Ärla

Kontakt:
Tel: 0739399314
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

 

 Genväg till fotbollens hemsida

 

Genväg till friidrott hemsida

 

Genväg till orienteringens hemsida

 

Genväg till skidornas hemsida