Hoppa till sidans innehåll

UTTALANDE MED ANLEDNING AV LÄGET i FRIIDROTTSSEKTIONEN

27 JUL 2022 10:08
Det har den senaste tiden förekommit skriverier på sociala medier, som gör att vi nu måste gå ut med förtydligande information angående detta ämne-
  • Skapad: 27 JUL 2022 10:08

Ärla IF är en flersektionsförening med flera aktiva sektioner inom olika sporter. Föreningens styrelse har i uppdrag att upprätthålla att verksamheten bedrivs enligt de grunder och värderingar vi delar inom idrottsvärlden, inkluderat barnkonventionen, RFs stadgar och föreningens stadgar mm. När det gäller de åtgärder som vidtagits i friidrottsektionen cirkulerar just nu skrivelser i sociala medier med en rad direkt felaktiga påståenden.

Föreningens styrelse har under en längre tid nåtts av olika påpekanden att det råder en bristande kultur i friidrottssektionen. De har kommit från olika nivåer, aktiva, föräldrar, andra klubbar och föreningsorgan inom idrotten. Av den anledningen påbörjade föreningen och RF- Sisu ett kvalitetsarbete i början av 2021.

Hösten -21 kontaktades vi av Friidrottsförbundet som rapporterade att det inkommit flera visselblåsningar som gällde situationen i föreningens friidrottsektion. De kom från ett flertal olika personer, några anonyma, någon namngiven. De visselblåsningarna underbyggde det som tidigare påtalats av andra och var av den arten att friidrottsförbundet förelade föreningen att vidta åtgärder å det snaraste.

Föreningen beslutade att i två fall utdela en varning och i ett fall göra en tidsbegränsad avstängning av ledare och förtroendeuppdrag för en ledare för att kunna ge tid till eftertanke och utveckling. Sägas skall också att det inkom ytterligare visselblåsning mot den avstängde ledare under den här processen.

Under processen hade vi ständig kontakt med både Friidrottsförbundet och RF-Sisu för att inte göra några fel utifrån stadgar och reglementen. De deltog på samtal och granskade våra beslut och underlag.

I de skriverier som skett sägs bla:

  • Att den ledare som avstängts som ledare och de varnade inte fått möjlighet att yttra sig.

Stämmer inte. Alla har haft ett eller flera samtal med representanter från styrelsen då informationen delgavs. Då deltog även Friidrottsförbundet och RF-Sisu. Dessutom hade alla de emligt stadgarna två veckorna på sig att yttra sig innan beslutet verkställdes. Information om visselblåsning samt motivering till varningar/avstängning har även delgivits skriftligt.

Föreningen vill klargöra att detta handlar om ledaruppdrag och ett ledaruppdrag inom en förening bygger på att ledaren har föreningens förtroende. En varning, som innebär att förtroendet för ledaren är ifrågasatt går inte att överklaga. Det är fritt för föreningar att varna medlemmar, tränare eller förtroendevalda om man brutit mot idrottens värdegrunder (i detta fall ett flertal jävssituationer (utreda nära familj) och att inte agera aggressivt mot andra medlemmar eller allmänhet när man representerar föreningen).

När det gäller avstängningen av ledaren ansåg styrelsen att med den information styrelsen erhållit var förtroendet för ledaren förbrukat. Den berörde gjorde en överklagan till Friidrottsförbundet som inte ledde till någon åtgärd då styrelsens grund för avstängningen var tydlig och förloppet granskat.

  • I skrivelsen efterfrågas en utredning som skulle gjorts av föreningen.

När det gäller visselblåsningar gallras de hårt av Friidrottsförbundet och det är först när man får flera sinsemellan förstärkande signaler om felaktigheter som man kontaktar föreningen.

Då två av huvudpunkterna i visselblåsningarna var tystnadskultur och repressalier valde vi att inte aktivt söka upp personer utan istället låta personer som känner oro komma till oss. Vi har haft kontakter med ett flertal aktiva, föräldrar mfl som kontaktat oss i frågan och som ger en samstämmig bild av problemen i sektionen. De understryker att man kommit till oss i förtroende då man är rädd att drabbas av repressalier. Visselblåsningarna underströk dessutom den information som tidigare nått styrelsen.

Tyvärr valde den avstängde ledaren att inte finna sig i föreningens beslut. Detta ledde till att både Friidrottsförbundet och kommunen krävde att föreningen skulle gå in och säkra upp situationen genom att stänga av samtliga inblandade och se till att avstängd ledare inte deltog i verksamheten. Detta med hot om att dra in alla bidrag till föreningen samt tävlingsackrediteringar. Detta skulle då ha drabbat all verksamhet i föreningen såväl som föreningens anställda och lokaler. Detta har genomförts.

  • Föreningen är ute efter friidrottens pengar

Ärla IF har en god ekonomi, välhållna lokaler och anläggningar och stabila sektioner. Vi är inte “ute efter” pengar. Föreningen kommer att fortsätta bedriva friidrottsverksamhet och pengarna som idag finns i sektionen är som alltid till för Ärlas barn och ungdomar och andra som väljer att delta i vår verksamhet.

Vi vet att flera av de här personerna har en lång för att inte säga livslång bana inom friidrotten bakom sig och vi förminskar inga tidigare insatser. Vi vet också att det finns medlemmar i friidrottsektionen som är nöjda med tillvaron. Det vi som förening måste se är dem som inte mötts med öppenhet, de värderingar som inte är sunda, de beteenden som inte är OK. Att vara en ledare i en förening är ett förtroendeuppdrag och förtroende är en färskvara. Väljer man att agera på ett sätt som inte följer föreningens stadgar och intentioner har man inte längre föreningens förtroende.

Ärla IF har inga avsikter att lägga ned friidrottsverksamheten. Vi har tillsatt en interrimsstyrelse med erfarna ledare inom föreningen och friidrott och har för avsikt att fortsätta bedriva verksamhet som:

  • Välkomnar alla oavsett ålder, kön, hudfärg, sexuell läggning, funktionsvariation och ambitionsnivå
  • Stöds av ett gott och inkluderande ledarskap

Vi fortsätter vårt kvalitetsarbete som ger våra medlemmar och aktiva en god grund i idrottens värdegrunder och står för våra beslut.

 

Styrelsen för Ärla IF

220727

 

Har du frågor kontaktar du

Ordförande - Joakim Granberg 070-7517600

V.ordförande - Åsa Gindemo 070-3033674

Skribent: Joakim Granberg
E-post: This is a mailto link

Vill du bli medlem?  JA!

Genväg till kontakt uppgifter

Felanmäl brister på Åsborgens IP genom att skicka ett e-post till This is a mailto link    

 

 

Kontakta Webbmaster This is a mailto link    

Postadress:
Ärla IF
Ärla-Nytorp, Åsborgen
63536 Ärla

Kontakt:
Tel: 0739399314
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

 

 Genväg till fotbollens hemsida

 

Genväg till friidrott hemsida

 

Genväg till orienteringens hemsida

 

Genväg till skidornas hemsida