Hoppa till sidans innehåll

Banläggarfunderingar 2012


Tankar och reflektioner som banläggare inför För-SM ÅrsundaRundan den 18 augusti.

 

2012-08-17 Äntligen dags!

Nu är allt förberett för tävling. I dag har vi varit på den mysiga målplatsen och pensionärsteamet med Ingemar och Yngve i spetsen har satt upp tält och duschar i det vackra vädret. Det är inte så kul för dem att jag hittat på att vi ska vara tre mil hemifrån med tävlingen. Många transporter på små skogsvägar blir det.

Själv drog jag och Linnea ut kabel till förvarningskontrollen. Vi ska för första gången testa det här med med direktavläsning av SI-pinnen.

DSC08644

Utrullning av gammal militär signalistkabel pågår.

 

Att döma av kommentarerna vid torsdagskvällens Storviks-Natta är många spända på vad som väntar i skogarna kring Kårsberget. Men dom som har gamla lång-SM-kartan från 1990 vet ju. "Den ultimata utmaningen" sa bankontrollant Conny.

Hoppas deltagarna är ute i tid. Det är 11 km smal väg fram till den avlägsna tävlingsplatsen så omkörningar är omöjliga. Kommer man sent kan parkeringen bli ganska långt ifrån TC. Men i gengäld nära start 1...

 

2012-08-14 Kartorna har kommit

I dag kom kartorna från Kartsam. Första gången jag ser dom med riktig utskrift. Det var både positivt och litet skrämmande. Positivt för att linjeskärpan var så bra att jag tror 10.000-delen inte ska vara särskilt svårläst. Litet skrämmande för att det var så mycket svart på kartan. Den som inte varit ut i terrängen kanske får en chock över alla stenar och blockmarkeringar. Men det gäller att titta på det som finns däremellan...

 

2012-08-11 Naturreservatet

Som jag nämnt utgörs en del av tävlingsområdet längst i nordost av ett naturreservat som bildades för ett par år sedan.

Ett sådant omgärdas av en rad regler. Bland annat är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller alger. Bär-, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur.

Man får inte heller arrangera idrottstävlingar utan länsstyrelsens tillstånd. Efter samråd med naturvårdsenheten har vi fått lov att köra ÅrsundaRundan.

Varför är då skogen på Kårsberget särskilt skyddsvärd? Så här står det bland annat i länsstyrelsens beskrivning:

Naturreservatet utgörs av Kårsberget med dess blockrika nord- och ostsluttning, en platå med urskogsartad hällmarkstallskog, samt fuktig mark och en liten tjärn vid namn Kårstjärn. Branten och ostsluttningen, samt det låglänta partiet mot vägen i norr domineras av blandskog med björk, asp och gran. Skogen längst i norr är grandominerad och örtrik, med bl a blåsippa, hultbräken och skogsnäva. Ett kärr med rikkärrsartad vegetation finns ungefär mitt i detta område med arter som exempelvis blåtåtel, lockvitmossa, korvskorpionmossa samt röd skorpionmossa. Ett mindre område i nordväst innehåller ungskog runt 40 år av gran och björk. Där finns också en mindre vät. Resten av naturreservatet består i huvudsak av blandbarrskog med tall och gran på frisk mark med ett visst inslag av björk, asp och sälg. I större delen av reservatet förekommer gamla, knotiga tallar, vilket ger området en tydlig karaktär.

Kårsberget ligger i en trakt med en lång historia av skogsbruk och nära gamla hyttor. Skogen bär därför spår av gamla tiders brukande. I "Naturskogar i Gävleborgs län – en inventering av urskogsartade skogar" från 1992 beskrivs beståndshistoriken för det tidigare domänreservatet på Kårsberget: "Med största sannolikhet har området avverkats för kolning vid sekelskiftet. En kolbotten vittnar om denna aktivitet. Det mesta av "klenvirket" togs troligen tillvara medan spridda äldre tallar och enstaka granar lämnades. Området har därefter lämnats orört och bär idag 70-årig skog med äldre knotiga tallar i åldern kring 200 år. Även granar upp till 175 år förekommer."

Bilder från skogen 007

Skogarna på Kårsberget har fått utvecklas fritt i åtminstone 70 år. Det gör att de har hunnit utveckla naturskogsstrukturer såsom förekomst av gamla träd och död ved. I hela naturreservatet finns allmänt med ca 200 år gamla tallar. Naturvärdena förstärks ytterligare av att inslaget av lövträd är påtagligt i delar av området. Vid den urskogsartade hällmarkstallskogen i norra delen av reservatet finns riktigt gamla tallar, ca 220-260 år gamla. Detta är den del som har högst naturvärde och som utgör själva kärnan i området. Det är också denna del av naturreservatet som de allra flesta besökare utnyttjar.

Eftersom området ligger i en del av länet där skogsbruk har förekommit sedan 1600-talet är de skyddsvärda arterna relativt få. Exempel på rödlistade arter är gränsticka, vintertagging och violettgrå tagellav.

 

2012-08-09 Över 350 anmälda

I kväll går ordinarie anmälningstid ut och För-SM/ÅrsundaRundan har med råge nått målsättningen på 300 deltagare. Nyss passerades 350-strecket. Kul! Dessutom har Kolsva och Grangärde liknande siffror och det är ju bra. Även Storviks natt som ligger två dagar före oss har fått ett finare elitfält än på länge och det är riktigt glädjande.

I går och i dag har jag varit ut i skogen och byggt kontrollställningar med hjälp av Sven, Oskar och Thomas i går medan Yngve och Agnes gjorde grovjobbet i dag. 23 plus 15 skärmar fick vi upp och riktigt trevligt hade vi i det fina vädret. Att det dessutom blev några kassar kantareller är inte fel...

Bilder från skogen 046  Bilder från skogen 041  Bilder från skogen 053

Gropen (svår).               Gölen (för inläsning).     Branten (lätt).

Vi prövade vår orienteringsförmåga utan kompass i ett detaljrikt område med ganska dålig sikt och jag kan väl säga att det gick sådär. Det blev att plocka fram dosan och då gick det genast bättre.

Jag kan berätta att många skärmar sitter tätt, även med snarlika kontrollföremål, så det gäller att kolla kodsiffrorna. Jag fick också litet kritik för någon skärm som nu sitter väldigt "gömd", men vad ska man göra när det inte finns mer plats mellan branten och punkthöjden...?

Bilder från skogen 048

Elitkontroll.

När man drar iväg till ett vildmarksområde som detta så förstår alla att svårigheten ligger i att lägga nybörjarbanor. Men vi har stödsnitslat för att de ovana ska få hjälp att hitta fram. Tyvärr har väl den regniga sommaren gjort att barnen får det litet kämpigt att följa de skogsmaskinspår som delvis utgör ledstänger. På sina håll ser de djupa spåren ut som två parallella diken nu. Hoppas det torkar upp en del under sista veckan fram till tävlingen.

Bilder från skogen 052

Ungdomskontroll.

 

2012-08-07 Två dagar till första stoppet

Två dagar kvar innan första anmälningsstoppet och namnen har strömmat in i jämn takt. Nu över 250. Mycket glädjande noteras att två VM-meriterade killar har aviserat sitt deltagande. Det kan med andra ord bli riktigt bra ranking i H 21 E. David Andersson är på väg tillbaka och även O-ringenfemman Olle Boström tänker känna på gästriketerräng och dito kartritning inför SM. Båda var med på EM i maj men blev där fotskadade och det blev inget VM för dem. I Davids fall krånglade foten f.ö. redan innan EM, men han kom tillbaka och var med i Malungs Jukolavinnande lag. David

DavidOlle Boström David

Olle Boström, Järla och David Andersson, Malungs OK Skogsmårdarna.

 

Roligt också att så många långväga HD18-löpare kommer.

I förrgår besöktes tävlingsterrängen och jag fick ett ordentligt styrkepass då inskolningsbanans traktorstigar snitslades och röjdes från en massa ris och bråte. Miniknatbanan rekognoserades också. Det blir fin stiglös vildmarksterräng även där...

Alla banpåtryck och kontrollbeskrivningar är kollade och ligger klara för utskrift. I morgon startar utsättningen av kontrollställningar. Härligt.

 

2012-07-15 Lyrisk bankontrollant

I veckan har Storviks-Conny kontrollerat alla 83 kontrollerna i skogen. 82 fick väl godkänt. En tyckte han inte om, en v-grop som var alldeles för svår att hitta. Även om det bara var de mest rutinerade som skulle ha den. Och jag förstår honom, för där det i våras var rätt öppet är det nu massor av ormbunkar. Vi flyttar den kontrollen till en kolbotten, den syns.

Conny var alldeles lyrisk över området som han aldrig besökt tidigare.

"Var detta verkligen inte aktuellt för SM?" undrade han. Jo, det var ett av de partier som flygskannades för en SM-karta, men sedan blev det "bara" reservområde.

"Det var roligt att komma ut på en fin karta i en sån här rejäl skog, långt bort från all bebyggelse."

I tävlingen tror Conny att det blir stor spridning på tiderna, för det kommer att bommas. Och en liten bit av området är väldigt speciell.

"Man undrar hur naturen kunnat bli så gropig, hur har inlandsisen åstadkommit detta? Och svårt att läsa kartan är det på den platsen. Man rundar en liten kulle och vips har man tappat greppet om var man är", sa bankontrollanten, som var förvånad över att han kunde missa i gångfart.

Han var också lyrisk över att ha hittat en nattviol, en orkide som inte är helt vanlig.

 

2012-07-12 Mysig målplats

Lindesbergs fäbodar blir tävlingscentrum för ÅrsundaRundan. Förr kunde man inte tänka sig att få plats med en tävling på en så liten yta "mitt i skogen". Men med parkering längs en skogsbilväg räcker den lilla fäbodängen alldeles utmärkt. Elaggregat får fixa strömförsörjningen.

Det blir en av de mysigaste målplatser vi haft sedan jag började vara med och arrangera ÅIF:s tävlingar i början av 70-talet. Tack vare tillmötesgående bemötande från stugägarna, Österhästbo bysamfällighet och Per Tjerneld, kan vi vara på platsen för ett i fordom livligt fäbodliv.

Gammal fäbod

Förr fanns åtta stugor på vallen, numera är det tre kvar (och en lada). Jag tror att de tre stugorna på bilden ovan tillhör de som skattat åt förgängelsen.

Men hur det ser ut i dag på den omsorgsfullt skötta fäbodvallen kan du se i ett bildspel på den här sajten, där bilder från Lindesbergs fäbodar fått illustrera en text om fäbodliv i allmänhet.

Platsen används i våra dagar bl a för friluftsgudstjänster och kulturkvällar med sång, musik, diktläsning och historieberättande.

Jag har fikat på tunet åtskilliga gånger under mina banläggarpromenader i trakten.

 

2012-07-11 Tre mil hemifrån - är det vettigt?

Vi har tre mil att köra från Årsunda till tävlingsområdet. Det är befogat att ifrågasätta det vettiga att rita en karta så långt från hemmamarkerna. Den blir ju inte särskilt utnyttjad i den vanliga klubbverksamheten.

Som kartansvarig i klubben får jag ta på mig ansvaret. Skälet är att skogen finns där. Och vi har inget liknande hemikring. Märker att det låter litet som den där bergsbestigaren som fick frågan varför han absolut måste upp på det där farliga berget. "För att det ligger där" sa han.

Nuförtiden görs de flesta OL-kartor i närområden, där de får stort utnyttjande. Vildmarksområdena är mera sällan karterade. Därför är det kul att nu kunna återupptäcka en del av terrängen vi använde för lång-SM 1990. Och att det faktiskt finns skog kvar över hela ytan för vår medeldistans 18 augusti.

 

2012-07-08 Kart-Kalle om terrängens variation

Kartritaren Karl-Erik Engblom börjar bli en kändis. Stort reportage i Gävletidningarna apropå SM. Och stor artikel i Skogssport apropå att han fyller 50 om några dagar. Grattis i förskott, Kalle Karta!

Han har ritat kartan för ÅrsundaRundan/För-SM och när jag frågade vad han tyckte om området så sa han att det var mycket varierat trots att det bara är 2,5 kvadratkilometer.

"Ett berg som har skog med begränsad sikt, mycket sten och ett litet ovanligt gropområde som påminner om Stenatjärnarna eller en bit av Blybergsbo i Hälsingland. Ett annat berg som har gles storskog, rundare former men ändå hällar och branter på västkanten. Och i södra delen ett litet berg som påminner om uppländska hällmarker."

Enligt Kart-Kalle alltså.

 

2012-07-04 Tack till skogsmaskinen

I går hade vi tävlingsförberedande möte under ledning av tävlingsledare Yngve. Allt verkar vara under kontroll. Det enda negativa var att vi upptäckte att Vasastafetten arrangeras samma dag. Där har vi väl en del otrogna orienterare.

Vi har kollat hur det ser ut efter skogsgödningsmaskinens framfart. Inte så illa. Faktiskt var det till fördel på något ställe - den körde upp en nybörjarstig som höll på att växa igen.

 

2012-07-02 Sista märklapparna utsatta

I dag blev de sista märkbrickorna utplacerade i terrängen. Hade trevligt sällskap av HelgE. Det blev ytterligare en kontroll markerad, nu totalt 83, för att dela av en sträcka som innehöll en del transport över toppen på ett berg. Nu blev det två svåra sträckor i stället. Förvånansvärt sällan har man kontroller i sluttning upp på ett berg, oftast ligger de på baksidan och då kan man ju slappna av i orienteringen upp till krönet. Nu ska antalet slappa metrar på vår tävling vara minimerade!

Det innebär inte att det saknas litet längre sträckor som kan erbjuda variationer i vilket stråk man väljer.

Recycling är ju positivt. Därför tog vi det som ett gott tecken när vi upptäckte resterna av en skärmställning när vi skulle märka ut en brant. Den kontrollen användes vid lång-SM 1990 ("ultra" med dagens vokabulär) och blir bra att återanvända. Men det blir en ny skärmställning.

 

2012-06-28 Det blir krävande

Ytterligare ett antal kontroller fick sina märklappar i dag, när jag hade sällskap av min dotter Linnea på en runda kring och över Lindesberget. Ett par punkter var litet öppna och lätta, så jag valde andra alternativ i stället.

En annan kontroll bommar jag med några meter varje gång, så även i dag. Den blir bra åt H 21 E.

Bilder från skogen 022

En bild säger ingenting om hur svårt det är här.

 

Dagens iakttagelse: Det blir en krävande medeldistans, inte bara orienteringstekniskt. Även löpmässigt blir det jobbigt eftersom marken bitvis är tämligen ojämn och stenbunden. Även om det ser fint och snabblöpt ut måste man vara alert i fotlederna och parera ojämnheter. Sånt tröttar i alla fall en gammal man. Tejp kan vara ett bra stöd.

 

2012-06-27 Vitaliserad skog

I dag har banläggarkollega Lena och jag märkt ut ungefär hälften av kontrollerna. Alla utom en hamnade där vi tänkt oss hemma vid skrivbordet. En sänka såg litet lätt ut så vi valde en annan några meter ifrån.

En del av nybörjarnas område genomkorsas av spår efter vårt kära Sveaskog. Djupa traktorspår, som efter allt regnande är ganska vattenfyllda. Hoppas det torkar upp tills augusti, så det blir en aning lättare att följa spåren.

Som vi satt där och tog en fika längs en väg hör vi ljudet av en motor komma allt närmare. Och så dök den upp, en skogstraktor! Men Sveaskog har ju lovat att de inte ska stöka till något i den här skogen på ett par år nu. Det här monstret har dock en stor plåtbehållare som last och det står Dala Skogsvitalisering på den. En bit bortom oss, precis i kartkanten, kör den rakt in i skogen och börjar sprida småkulor av gödning (kalk?) omkring sig.

Vi fortsätter vår utsättarsyssla, men det ska bli intressant att se om den här traktorn skapar en massa nya spår att ta hänsyn till vid tävlingen...

 

2012-06-25 Svåraste dambanan nånsin

Nu är alla banor klara på papperet. Endera dagen ska Lena och jag ut i skogen och sätta ut alla märklappar (82 st) så att bankontrollant Conny kan checka att kontrollerna är så bra som vi tror.

D 21 E får svårare än H 21 E. Har hållit på med banläggning sen tidigt 70-tal men aldrig förr lagt en så svår D 21-bana. Hur ska det tas emot?

 

2012-06-21 Inte ett enda hygge

Nu börjar kontrollerna falla på plats inför för-SM 18 augusti. Banläggningen har pågått "i huvet" sedan förra sommaren, då på gamla kartan. Sedan i vintras på Kart-Kalles nya. 

Och det blir svåra banor.

Det har varit ovanligt trögt att få banorna klara. Vet inte vad det beror på. Området är väldigt intressant och egentligen ganska lätt att lägga banor i. Det finns ett bra stråk där banorna ska fram och där kan man sätta kontroller i stort sett var som helst så funkar det. Men man vill ju att det ska bli riktigt bra.

Bilder från skogen 003

På Kårsberget kan det se ut så här.

 

Och bra tror jag att det blir. Det har varit roligt att besöka den här skogen flera gånger under förra sommaren, den snöfattiga vintern, våren och försommaren. Omväxlande skog. I naturreservatet står granarna kvar så sikten är begränsad. Kul. Det är stenigt på sina håll, javisst, men det går att springa. Och perfekt träning för de som ska springa SM sedan.

Inte ett enda hygge på kartan. Det som var ett hygge har växt igen med ungskog till ett grönområde. Men det är bland de finaste grönområden jag sett. Det går bra att springa i gläntorna mellan ungtallarna.

Svårigheterna har bestått i att lägga nybörjarbanor här i vildmarken. Därför har Lena fått ta hand om den biten...

Men jag tror hon får till det bra. De banorna får en egen start. Det finns ett stråk med ledstänger som funkar. Litet stödsnitsling så löser det sig även för Inskolning.

 

2012-04-10 Provlöp i påsk

Kartan till ÅrsundaRundan/För-SM är klar och i stort är även banstråken färdiga. I går, annandag påsk, var det provlöpning på en bana som kan bli H 21 E:s utmaning i augusti. Tre bilar med ÅIF-orienterare rullade iväg, tyvärr fick jag själv stanna hemma med influensa. Typiskt, när man vill visa hur det kommer att bli.

Att döma av rapporterna var det svårt. Kul! Var det en eller två som tog alla kontrollerna...? Trots gruppsamarbete gjordes det överhoppningar här och där. Men det är klart, en liten orange snitsel syns inte som en riktigt skärm.

Till och med på hemvägen gjordes en rejäl felnavigering, hörde jag. Jo, det finns många skogsbilvägar att köra vilse på.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:53 Skribent: Per Elfström

Anslagstavlan

Väder Årsunda

Postadress:
Årsunda IF - Orientering
Mats Hedberg, Tornstigen 24
81173 Årsunda

Kontakt:
Tel: 026290096
E-post: This is a mailto link

Se all info