Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021

21 MAJ 2021 07:27
Varmt välkomna till ÅIFs årsmöte torsdag 27 maj kl18.30 vid IP eller via videolänk
  • Uppdaterad: 21 MAJ 2021 07:27

På grund av pandemin vill vi att de som avser att medverka på årsmötet hör av sig till sekreteraren Lasse Bengtsson i förväg. Det finns även möjlighet att delta via videolänk. Kontakta Lasse för mer information (This is a mailto link)

Dagordning för årsmötet:

1.Årsmötets öppnande och fastställande av röstlängd

2.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.Val v två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet

4.Godkännande av dagordning och kallelse för mötet

5.ÅIF:s och sektionernas årsberättelser

(verksamhetsberättelser samt balans- och resultaträkning)

6.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

7.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning

8.Beslut om medlemsavgift

9.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsår

10.Behandling av skriftliga inlämnade förslag, samt av styrelsen väckta förslag

11.Val av ordförande för 1 år

12.Val av 3 st styrelseledamöter för 2 år

13.Val av 3 st styrelsesuppleanter för 1 år

14.Val av 2 st revisorer för 1 år (styrelsen deltar ej)

15.Val av 2 st revisorssuppleanter för 1 år (styrelsen deltar ej)

16.Val av 3 st ledamöter i valberedning för 1 år, varav en ordförande

17.Godkännande av fotbollens sektionsstyrelse

18.Godkännande av orienteringens sektionsstyrelse

19.Godkännande av skidors sektionsstyrelse

20.Val av lokalsektion

21.Val av representanter till distriktsförbunden

22.Övriga frågor

23.Avslutning

Skribent: Lars Bengtsson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Årsunda IF
Främlingshemsvägen 21
81173 Årsunda

Kontakt:
Tel: 026290096
E-post: This is a mailto link

Se all info