Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2022

28 MAR 2022 20:02
Välkomna till Årsunda IFs årsmöte torsdag 31 mars kl 18.30 på Årsunda IP
  • Skapad: 28 MAR 2022 20:02

Dagordning för årsmötet:

1.Årsmötets öppnande och fastställande av röstlängd

2.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.Val v två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet

4.Godkännande av dagordning och kallelse för mötet

5.ÅIF:s och sektionernas årsberättelser

(verksamhetsberättelser samt balans- och resultaträkning)

6.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

7.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning

8.Beslut om medlemsavgift

9.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsår

10.Behandling av skriftliga inlämnade förslag, samt av styrelsen väckta förslag

11.Val av ordförande för 1 år

12.Val av 3 st styrelseledamöter för 2 år

13.Val av 3 st styrelsesuppleanter för 1 år

14.Val av 2 st revisorer för 1 år (styrelsen deltar ej)

15.Val av 2 st revisorssuppleanter för 1 år (styrelsen deltar ej)

16.Val av 3 st ledamöter i valberedning för 1 år, varav en ordförande

17.Godkännande av fotbollens sektionsstyrelse

18.Godkännande av orienteringens sektionsstyrelse

19.Godkännande av skidors sektionsstyrelse

20.Val av lokalsektion

21.Val av representanter till distriktsförbunden

22.Övriga frågor

23.Avslutning

Skribent: Lars Bengtsson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Årsunda IF
Främlingshemsvägen 21
81173 Årsunda

Kontakt:
Tel: 026290096
E-post: This is a mailto link

Se all info