Hoppa till sidans innehåll

Policydokument


ÅRYDS IK VILL MER

 • ÅIK vill mer än fotboll
 • ÅIK vill öka värdet av att bo i Åryd
 • ÅIK vill ha aktiviteter för alla
 • ÅIK vill öka den fysiska och sociala aktiviteten hos alla i Åryd
 • ÅIK vill vara den samlande kraften i Åryd

 

Åryds IK, inte bara fotboll

 

Åryds IK vill bredda sin verksamhet med allehanda aktiviteter som syftar till att öka möjligheterna till en aktiv fritid i bygden.

ÅIK vill utveckla samarbete med föreningar, företag och organisationer för att hitta gemensamma vägar till en meningsfull fritid.

Åryds IK vill påverka till en positivare syn på Åryd med omnejd. Detta gäller boende i bygden, myndigheter, de som funderar på att flytta till Åryd, företag och organisationer.

 

Nedan finns listade frågor som diskuteras inom Åryds IK idag. Vi tror att det finns ytterligare angelägna frågor/projekt som skulle kunna diskuteras med föreningslivet som plattform.

 

 • Åryds hjärta, öka folkhälsan i bygden
 • Livskraftig affär
 • Samarbete mellan Åryds IK och skola leder till aktivare fritid
 • Musik Café – sommartid och helger
 • Ökad fritidsgårdsverksamhet
 • Utveckling av Masugnsområdet och Kärlekskullen med fler fritidsaktiviteter
 • Utveckla samarbete med kringliggande idrottsföreningar


Åryds IK idag

 

Vi har 3 seniorlag. Division 4-Elit, Reserv B och Reserv C. Fotbollssektionen anordnar en seniorlagscup i tipshallen under två helger i februari.

Vi har en ungdomsverksamhet med 3 olika lag. 

Vi har en tennisplan, med möjlighet att spela.

Vi har en fisketävling, som engagerar stora delar av byn under en helg i juni.

Vi underhåller badplatsen sommartid.

Sommartid driver vi ett café i det attraktiva masugnsområdet.

 

Åryds IK i framtiden

 

Inom Åryds IK har vi under en tid diskuterat vilken inriktning klubben skall ha. Vi har nu kommit fram till hur vi vill att verksamheten ska bedrivas. Våra visioner och idéer finns beskrivna ovan och vi hoppas kunna engagera Årydstraktens befolkning i dessa frågor. Här finns nu chansen att vara med och påverka hur det kommer att se ut i framtiden. Vi hoppas få igång debatten om ”DE MÖJLIGHETER SOM FINNS ATT SKAPA BÄTTRE SERVICE I SAMHÄLLET”.

 

Åryds IK har en motion och hälsosektion, som går under namnet Åryds hjärta. Åryds hjärta verkar för bra samarbete mellan Åryds IK och skola, samt att vi lever upp till vår policy, vad det gäller en hälsosam livsstil.

 

Policy för seniorfotbollen

 • Spelartruppen skall bestå av minst 50% egna produkter.
 • Seniorspelare skall följa fastställda regler i syfte att uppnå rent spel, antivåld och vara ett föredöme samt förebild för yngre spelare.
 • För att få deltaga i seriespel skall spelare ha godkänd licens och vara medlem.
 • Seniorspelare skall medverka till att det upplevs som en naturlig och positiv händelse då ungdomsspelare övergår till seniorspel.
 • Tränare verkar för bra coachning, träningsupplägg och stämning. Vid behov även individuell utveckling av spelare.
 • Lagledning verkar för en funktionell administration runt matcher och material, samt att vara en länk mellan spelare och tränare.
 • Ledare, tränare och spelare i seniorverksamheten skall, vid behov, erbjudas intern eller extern utbildning.
 • Spelartruppen skall representeras av ett spelarråd, vilka för en regelbunden dialog med tränare och styrelse.

 

Policy för ungdomsverksamheten       

 • Åryds IK ska ge våra barn och ungdomar en trygg social miljö, där man får möjlighet att lära sig ödmjukhet och en sund inställning till idrott, kamratskap och social kompetens.
 • Alla tjejer och killar i Åryd med omnejd skall erbjudas möjlighet att delta i vår verksamhet utefter sina egna förutsättningar.
 • Inbjudan ska skickas till aktuell sexårsgrupp under april månad i samråd med skolan.
 • I åldern 6-8 år ska träningen genomsyras av lek och glädje. Träning en gång i veckan. Arbetssättet är VISA-PRÖVA-INSTRUERA-ÖVA.
 • I åldern 9-12 år så utökas det med seriespel. Mer teknik,”Vän med bollen”, teknikmärket. Grunderna för anfall – försvar. Under denna åldern är det lämpligt att utöka till två pass i veckan.
 • I åldern 13-14 år så ökas tempot på träningen och det blir mera fysisk träning. Vi pratar kosthållning. 11-manna introduceras och vi börjar träna särskilda spelmoment. Mer ingående om anfall- och försvarsspel. Börja hitta sin position i laget.
 • I åldern 15-16 år så fortsätter vi bygga på de grunder vi har byggt upp och utvecklar dessa. Försöka spela samma spelsätt som seniorlagen. De duktigaste ska erbjudas träna med seniorerna.
 • Åryds IK vill få föräldrarna att på ett positivt sätt engagera sig i ungdomsverksamheten.
 • Klubben står för visst material som behövs för att kunna bedriva träningar och matcher.

 

Policy för ledare

 • Åryds IK ska se till att våra ledare har den utbildning och kompetens som krävs för att leda och utveckla våra barn och ungdomar.
 • Ledarna ska erbjudas grundkurs, U1 eller U2, under sina första tre år.
 • Ledarna ska vara goda föredömen på och utanför planen.
 • Ledarna ska åtaga sig att följa detta policydokument, efter bästa förmåga
 • Ledare verkar på en ideell basis.

 

Hälsosam livsstil

 • Åryds IK vill motivera till en positiv livsstil.
 • Under träning, matcher, cuper och läger ska spelare, ledare och föräldrar föregå med gott exempel och verka för sunda levnadsvanor utan tobak, alkohol och droger.
 • Inom fotbollen strävar vi hela tiden efter att följa ”Fair Play”.
 • Tänk på att när du bär Åryds IK:s klubbmärke representerar du föreningen.
 • ÅIK vill mer än fotboll
 • ÅIK vill öka värdet av att bo i Åryd
 • ÅIK vill ha aktiviteter för alla
 • ÅIK vill öka den fysiska och sociala aktiviteten hos alla i Åryd
 • ÅIK vill vara den samlande kraften i Åryd
Uppdaterad: 08 JUN 2016 00:46 Skribent: Johan Pettersson

Våra träningskläder kommer från Stadium.


 

Bli en del av ÅIKs satsning du med och engagera dig i en klubb där saker händer!

Vill du engagera dig?
Ta kontakt med följande personer:

Ungdomssatning & styrelsearbete:
Ordförande Henrik Lacko 0727-348640

TIVAB-vallen: Torgny Holmgren
Jomalive Årydcup: Johan Ekberg
Seniorfotboll Herr: Jan Johansson
Sociala Medier: Jimmy Andersson

Postadress:
Åryds IK - Fotboll
Henrik Lacko, Åryd, Åryds Herrgårdsflygel 1
36043 Åryd

Kontakt:
Tel: 0470774023
E-post: This is a mailto link

Se all info