Hoppa till sidans innehåll

Jämnställdhetspolicy


Jämnställdhetspolicy för Åsarp/Trädet FK

 

Bakrund

Åsarp/Trädet FK arbetar med en stor ungdoms- och seniorverksamhet inom Fotboll som involverar styrelse, ledare, aktiva och föräldrar. Åsarp/Trädet FK har en viktig roll att fylla i samhället, och ska vara en förening för alla fotbollsintresserade. En jämnställdhetspolicy kompletterar föreningens övriga dokument som verksamhetsidé, drogpolicy samt antagna stadgar.

 

Syfte

Syftet med vår jämnställdhetspolicy är att verka för en jämnställd idrottsmiljö där flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och kunna dela på inflytande och ansvar. Vi vill bidra till en god förebild för idrotten på orten. Policyn omfattar alla spelare, ledare och de som har andra uppdrag inom föreningen.

 

Metod

Kontinuerlig utbildning och kundskapsöverföring är en viktig metod för att motivera och stärka oss i föreningens jämnställdshetsarbete. Alla ledare och aktiva har en viktig roll i att se över och föreslå förbättringar som sedan kan genomföras. Genom att stötta och inspirera varandra tar alla sitt ansvar i jämnställdhetsarbetet.

 

Mål

Åsarp/Trädet FK ska var en förening som attraherar både flickor och pojkar, kvinnor och män att delta i vår gemensamma verksamhet med samma förutsättningar. Andelen kvinnor i föreningens olika förtroendeuppdrag och aktiviteter skall öka. Inga osakliga skillnader av resurstilldelning ska finnas mellan kvinnor och män i Åsarp/Trädet FK.

 

Kundskap och Kompetens

 

Kundskap

Alla deltar i Åsarp/Trädets FKs verksamhet har möjligheter att få grundläggande kundskap om jämnställdhet och föreningens jämnställdhetspolicy. Alla bör känna till var man kan söka kundskap och metoder till hjälp och stöd.

 

Kompetenshöjning

Både kvinnor och män inom föreningen ska få samma möjligheter till kompetenshöjning inom jämnställdhet i samarbete med SISU. Viljan att utbilda sig ska bemötas positivit och utbildning ska anpassas efter vars och ens individuella behov.

 

Sexuella trakasserier

Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker föreningsdeltagarens intergritet i föreningen. Åsarp/Trädet FK skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon inom föreningen utsätts för sexuella trakasserier på grund av kön. Vid förekomst av ovanstående kan den drabbade vända sig antingen till ordförande eller annan styrelsemedlem. Styrelsen ska omgående utreda omständigheterna och vidta åtgärder så snart en anmälan inkommit.

 

Rekrytering

Vid kommande rekryteringar av styrelseledamöter och övriga förtroendevalda ska jämnställdhetsperspektiviet beaktas i rekryteringprocessen. Vid rekrytering av nya ledare ska någon person utses för att ta hand om och visa vilka rutiner som gäller inom Åsarp/Trädet FK.

 

Översyn av jämnställdspolicyn

Jämnställdhetsplanen skall ses över regelbundet, revidering kan göras i samband med årsmöte. En aktuell plan för jämnställhetsarbetet med uppföljning och förslag till förbättringsåtgärder ska upprättas. Planen ska gälla under tre år med tydliga och mätbara mål för årlig uppföljning.

 

Ansvarig

Ytterst ansvarig för att jämnställdhetspolicyn efterlevs och att jämnställhetsplan upprättas och följs upp är föreningens styrelse. Jämnställdhetsarbetet ska hållas levande och förankrat i verksamheten så att det inte står och faller med några få personer. I styrelsen bör man utse en jämnställdhetsansvarig.

 

 

Åsarp 2014-01-07

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabeller: (Klickbara tabeller)

A-lag Herr

A-lag Dam

U-lag Herr

U-lag Dam

 

Swish: 1230498576

 

 

 

DM Intersport Cup:

Herr grupp 1

9/3 12.30 ÅsarpTrädet FK - Borås AIK

Odenvi Konstgräs 

 

Dam grupp 14

9/3 13.00 Hemsjö IF - ÅTR

Alströmervallen Konstgräs

 

 

Nästa seriematch:

Herr: Div. 4 Norra

18/4 18.30 ÅsarpTrädet FK - Götene IF

Arena Vallensås

 

 

Dam:  Div. 3 Södra

22/4 16.00 Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro - ÅTR

Bergevi IP Främmestad

 

 

Herr: Utveckling 

 

  

Dam: Utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Åsarp-Trädet FK - Fotboll
Åsarps IP & Arena Vallensås, Box 175
52043 Åsarp

Kontakt:
Tel: 051550491
Fax: 051550491
E-post: This is a mailto link

Se all info