Hoppa till sidans innehåll

Klubbidé & Målsättning


ÅSARP – TRÄDET FK

 

 

 

 

Klubbidé

och

Målsättning

 

2015 - 2019

 

 

 

ÅSARP – TRÄDET FK

 

Klubbidé och Målsättning
Detta gäller även vår syn i vårt sammarbete på tjejsidan med Redvägs FK

 

 

Övergripande

 

Åsarp-Trädet FK skall vara en klubb där trivsel och gemenskap kommer i första hand. Klubben skall kännas som en naturlig träffpunkt.

 

Ungdomsverksamheten skall vara en bred bas för klubben, med stort socialt ansvar.

Ungdomsverksamheten skall också fungera som ett led i föreningens rekrytering till seniorfotbollen, först och främst den egna.

 

Ledare, tränare samt spelare skall ges möjlighet att utbilda sig för att på bästa sätt kunna verka för klubben.

 

Tillsammans skall vi arbeta med riktiga, sociala och ekonomiska förutsättningar, så att klubbens A-lag kan nå sportsliga och resultatmässiga framgångar.

 

Laguttagning i seniorfotbollen skall ske på ett sätt som ger juniorspelare chansen att vänja sig vid seniorspel, dock utan att inkräkta på junior- och ungdomslagens egen verksamhet.

 

För att sporra de ungdomar som vill satsa lite extra vill vi även ta hänsyn till sådana spelare och ibland lösa detta individuellt, t ex. via uppflyttning till annat lag. Vi vill göra så här för att spelare i tidig ålder inte skall välja att gå till en annan klubb.

 

Med barn och ungdomar måste man vara medveten om sin roll som vuxna förebilder. Alkoholfrågan är en hälsofråga. Det behövs kompetens och information om alkoholens skadeverkningar. Alkoholfrågan är också en social fråga. Det behövs metoder för samtal och diskussioner som rör attityder och värderingar.

Vår alkohol/hemside/socialamedier/jämnställdhetspolicy finns i sin helhet som en bilaga till vår klubbidé och målsättning.

Seniorfotboll

 

A-lag

Seniorverksamheten skall arbeta för att vårt A-lag kan nå sportsliga och resultatmässiga framgångar.

A-laget är också det enda lag i klubben där resultat och placering har hög prioritet.

 

U-lag

Vårt U-lag (utvecklingslag) skall vara en växtplats för spelare, såväl seniorer som ungdomar. Här kan också äldre spelare hitta sin plats när en A-lagssatsning inte längre är aktuell. Alla uttagna spelare i U-laget skall få minst 15 minuters speltid.

 

Seniorverksamheten skall också prioritera den sociala gemenskapen så att ungdomar och seniorer från egna led och andra klubbar gärna vill dela vår gemenskap på och utanför fotbollsplanen.

 

 

Utbildning

Ledare, tränare samt spelare skall ges möjlighet att utbilda sig för att på bästa sätt kunna verka för klubben.

 

Västergötlands Fotbollförbund och SISU erhåller utbildningar och det är ifrån deras urval vi vill erbjuda våra tränare och ledare olika utbildningar.

 

 

Ledare/tränare

Inom seniorfotbollen är ambitionen att det finns:

-      En huvudtränare

-      En assisterande tränare

-      En målvaktstränare

 

För varje lag är ambitionen att det finns:

-      Minst två lagledare

-      En massör (kan vara en av ovanstående)

 

 

 

Ungdomsfotboll

 

Ungdomsverksamheten skall vara en bred bas för klubben, med stort socialt ansvar.

 

Ungdomsverksamheten skall också fungera som ett led i föreningens rekrytering till seniorfotbollen, först och främst den egna.

 

Utbildning

Ledare, tränare samt spelare skall ges möjlighet att utbilda sig för att på bästa sätt kunna verka för klubben.

 

Västergötlands Fotbollförbund och SISU erhåller utbildningar och det är ifrån deras urval vi vill erbjuda våra tränare och ledare olika utbildningar.

 

 

För varje lag är ambitionen att det finns:

-      Minst två ledare/tränare, extern tränare för 16 år lag.

-      Minst en föräldrakontakt

 

Aktivitetskort skall föras och redovisas senast 30/6 resp. 31/12.

 

Verksamhetsberättelse om laget skall skrivas och redovisas vid ungdomsfotbollens årsavslutning.
Detta innebär i sin tur att noteringar bör göras kontinuerligt under säsongen.

 

Minst en samling per säsong skall ordnas där ledare, spelare och föräldrar får träffas (behöver ej ha med fotboll att göra). På denna samling utses även lagets föräldrakontakt.

 

Matchdräkter tvättas av spelarnas föräldrar och lämnas tillbaka till Åsarps IP snarast möjligt, rättvända.

 

Matchresultat fylls i och skickas direkt efter match med domarens underskrift till Västergötlands Fotbollförbund. För vissa lag rapporteras resultaten via FOGIS.

 

 

Ungdomsfotboll forts.

 

Deltagande i matcher och cuper samt materiell och ekonomisk uppmuntran skall stegras med åldern så att ungdomarna stimuleras till närvaro i verksamheten.

 

Ta hänsyn till spelarnas skolgång och motarbeta inte spelarnas intressen vid sidan av fotbollen.

 

Håll uppgjorda tider med hänsyn till ungdomarna, egna arbetstider m.m.

 

Träningen skall vara riktad mot ”genomsnittspelaren”, i första hand. Detta innebär att leken skall prioriteras i ungdomsverksamheten. Ett för tidigt ”elittänkande” kan innebära att vi får svårt att behålla bredden.

 

Spelare skall vid 12 års ålder registreras och från det år spelaren fyller 15 år skall spelarlicens lösas, vilket innebär att spelaren är licensierad för klubben. Ungdomsfotbollens representant i fotbollssektionen ansvarar för licensiering av spelare vid 15 års ålder.

 

För alla lag skall godkända benskydd bäras vid samtliga match- och träningstillfällen.

 

 

Åsarp 2015-02-01

 

 

 

Joakim Gustavson

Ordförande Åsarp-Trädet FK

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna målsättning kan revideras när som helst efter överenskommelse i klubben.

Så här tränar vi 5 - 8 åringar i Åsarp–Trädet FK

 

 

Grundläggande för denna åldersgrupp är att vi sysslar mer med lek än med träning. ev. kan man delta i något Poolspel

 

Det är ledarnas uppgift att tona ned kraven på att visa resultat. Dessa krav finns både hos barnen själva och hos deras föräldrar, varför vi även bör ha en bra kontakt med barnens föräldrar.

 

Om vi kan ha som mål att alla skall trivas och ha roligt samt försöka bidra till att barnen fortsätter upp i 10-årslaget, då har vi nått långt. Vi träffas 1 timma en gång i veckan.

 

Nedanstående punkter skall barnen hört talas om och prövat på, om än bara teoretiskt på några punkter:

 

Moment                     Kommentar

Tillslag

Dribbla

Finta

Bollmottagning

Vändningar

Bolljonglering

Anfallsspelare          Teori – berätta enkelt innebörden

Kedjespelare            -”-

Försvarsspelare       -”-

Markering                  -”-

Spel                           Var själv med – uppmuntra, ha kul

Smålagsspel            -”-

Fasta situationer      Förklara t ex en hörnspark

Målvaktsträning        Låt alla pröva

Ojust spel                 Bryt och förklara under spel

Uppträdande

Hygien

Social kontakt

 

Använd övningsbank som finns på internet via Västergötlands Fotbollsförbund, för information tag kontakt med någon i fotbollsgruppen.

 

 

Det är lämpligt och nästan nödvändigt att stämma av vad som gåtts igenom efter säsongens slut. Detta för att kunna fortsätta på rätt nivå i 10-årslaget.

 

 

Så här tränar vi 9 - 10 åringar i Åsarp–Trädet FK

 

Liksom i 8-årslaget bör leken ha stort utrymme i förhållande till träning.

 

9-10 åringar deltar i någon sorts seriespel/poolspel

Ledarna behöver även här tänka på att tona ner resultatfixeringen.

 

Det viktigaste målet är fortfarande att alla har roligt och vill fortsätta till 12-årslaget. Vi tränar 1,5 timmar en gång i veckan.

 

Fortsätt öva på de moment som finns i 8-årslagets program. Se till att ni går igenom vad spelarna lärt sig i tidigare lag så att ni fortsätter på rätt ställe. Risken finns annars att vi inte utvecklar träningen.

 

Nedanstående moment är svåra redan som ord. Lek lugnt in dessa moment och kräv inte full förståelse, det är förmodligen första gången de hör talas om det:

 

Moment                     Kommentar

Spelavstånd             Avbryt under spel och visa

Spelbredd                 -”-

Passningsskugga    -”-

Överlämning

Väggspel

Försvarssida            Avbryt under spel och visa

 

 

 

Använd övningsbank som finns på internet via Västergötlands Fotbollsförbund, för information tag kontakt med någon i fotbollsgruppen.

 

 

 

Det är lämpligt och nästan nödvändigt att stämma av vad som gåtts igenom efter säsongens slut. Detta för att kunna fortsätta till nästa nivå/lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här tränar vi 11 - 12 åringar i Åsarp–Trädet FK

 

 

En tolvåring är inte speciellt gammal. Låt inte träningen bli för allvarlig. En tolvåring som inte har roligt byter förmodligen fritidssysselsättning.

 

11-12 åringar deltar i någon sorts seriespel.

 

Tänk på att anpassa träningen så att alla trivs. Nästa lag spelar 9/11-mannafotboll, där vi förmodligen behöver varje spelare.

 

Fortsätt öva på de moment som finns i 8- och 10-årslagens program. Se till att ni går igenom vad spelarna lärt sig i tidigare lag så att ni fortsätter på rätt ställe. Risken finns annars att vi inte utvecklar träningen. 12-årslaget tränar 1,5 timmar en gång i veckan.

 

Nedanstående moment är svåra redan som ord. Lek lugnt in dessa moment och kräv inte full förståelse, det är förmodligen första gången de hör talas om det.

 

Moment                     Kommentar

Speldjup                    Avbryt och visa under spel

Tillbakaspel

Överlappning

Utmana                     Uppmuntra att ta initiativ

Frispark                     Direkt/indirekt

 

 

 

Använd övningsbank som finns på internet via Västergötlands Fotbollsförbund, för information tag kontakt med någon i fotbollsgruppen.

 

 

 

Det är lämpligt och nästan nödvändigt att stämma av vad som gåtts igenom efter säsongens slut. Detta för att kunna fortsätta till nästa nivå/lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här tränar vi 13 - 14 åringar i Åsarp–Trädet FK

 

En fjortonåring är vuxen ibland och barn ibland. All kritik skall leda till något positivt, och uppmuntran kan ni nog aldrig ge för mycket av.

 

13-14 åringar deltar i någon sorts seriespel.

 

Fortsätt öva på de moment som finns i 8-, 10- och 12-årslagens program. Se till att ni går igenom vad spelarna lärt sig i tidigare lag så att ni fortsätter på rätt ställe. Risken finns annars att vi inte utvecklar träningen. På dessa moment bör en fjortonåring vara ganska duktig.

14-årslaget tränar 1,5 timmar 1-2 gånger i veckan.

 

Nedanstående moment har varierande värde i ett 14-årslag.

Lägg upp fördelningen på bästa sätt:

 

Moment                                      Kommentar

Spel på markerad spelare        Svårt – träna mycket

Press                                        Öva och förklara

Understöd                                                    -”-

Täcka ytor                                 Avbryt och förklara under spel

Anfallsspelare                           Praktik i totalfotboll

Kedjespelare                             Teori

Försvarsspelare                        Praktik i totalfotboll

Libero

Skapa yta                                                    Avbryt och förklara under spel

Vända spelet                             -”-

Crossbollar                                 -”-

Spelmoment

Styrt spel

Spelsystem

Taktik/Offside                             Förklara och träna på hur offside fungerar

Snabbhet (huvud/fötter)           Splitvision

Kondition                                    Sparsamt

Styrka                                         -”-

Stretching                                                    Lär in grunderna

 

Använd övningsbank som finns på internet via Västergötlands Fotbollsförbund, för information tag kontakt med någon i fotbollsgruppen.

 

 

Det är lämpligt och nästan nödvändigt att stämma av vad som gåtts igenom efter säsongens slut. Detta för att kunna fortsätta till nästa nivå/lag.

 

 

Så här tränar vi 15 - 16 åringar i Åsarp–Trädet FK

 

I ett 16-årslag är det en betydligt starkare satsning som bör göras på direkt träning.

 

15-16 åringar deltar i någon sorts seriespel.

 

Eftersom det kan finnas någon eller några som blir aktuella för vår seniorfotboll bör träningen resultera i att spelarna behärskar 8-, 10-, 12- och 14-årslagens moment.

 

16-årslaget tränar 1,5 timmar 2 gånger i veckan.

 

Dessa moment kan kräva mycket träning i kombination med teori:

 

Moment                                      Kommentar

Zonmarkering                            Ingående inlärning

Man-man-markering                                   -”-

Kombinationsmarkering            Kan man ovanstående klarar man även detta

Forechecking                             = Press/understöd

Andra våg                                                    Träna avstånd mellan lagdelar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Använd övningsbank som finns på internet via Västergötlands Fotbollsförbund, för information tag kontakt med någon i fotbollsgruppen.

 

 

 

Det är lämpligt och nästan nödvändigt att stämma av vad som gåtts igenom efter säsongens slut. Detta för att kunna fortsätta till nästa nivå/lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här tränar vi 17 - 19 åringar i Åsarp–Trädet FK

 

 

De spelare som finns med i ett juniorlag/seniortrupp bör vara så genomtränade att de är duktiga på de allra flesta moment.

 

 

 

Träna på samtliga ungdomslags moment med betoning på det som kan tänkas brista.

 

 

 

 

 

Använd övningsbank som finns på internet via Västergötlands Fotbollsförbund, för information tag kontakt med någon i fotbollsgruppen.

 

 

 

Det är lämpligt och nästan nödvändigt att stämma av vad som gåtts igenom efter säsongens slut. Detta för att kunna fortsätta till nästa nivå/lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träningsstrategi för Åsarp-Trädet FK:s ungdomsfotboll

 

- = Oviktigt, bör utelämnas

X = Teoretisk och praktisk inlärning

T = Teoretisk inlärning

P = Praktiskt träning

 

Moment

8

10

12

14

16

19

Noteringar

Tillslag (båda fötterna)

 

 

 

 

 

 

 

Spelavstånd

 

 

 

 

 

 

 

Spelbredd

 

 

 

 

 

 

 

Speldjup

 

 

 

 

 

 

 

Passningsskugga

 

 

 

 

 

 

 

Tillbakaspel

 

 

 

 

 

 

 

Spel på markerad spelare

 

 

 

 

 

 

 

Överlappning

 

 

 

 

 

 

 

Överlämning

 

 

 

 

 

 

 

Väggspel

 

 

 

 

 

 

 

Press

 

 

 

 

 

 

 

Markering

 

 

 

 

 

 

 

Zonmarkering

 

 

 

 

 

 

 

Man-man-markering

 

 

 

 

 

 

 

Kombinationsmarkering

 

 

 

 

 

 

 

Försvarssida

 

 

 

 

 

 

 

Understöd

 

 

 

 

 

 

 

Täcka ytor

 

 

 

 

 

 

 

Forechecking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfallsspelare

 

 

 

 

 

 

 

Kedjespelare

 

 

 

 

 

 

 

Försvarsspelare

 

 

 

 

 

 

 

Libero

 

 

 

 

 

 

 

Dribbla

 

 

 

 

 

 

 

Finta

 

 

 

 

 

 

 

Utmana

 

 

 

 

 

 

 

Skapa yta

 

 

 

 

 

 

 

Andra våg

 

 

 

 

 

 

 

Vända spelet

 

 

 

 

 

 

 

Crossboll

 

 

 

 

 

 

 

Spel 7-11-manna

 

 

 

 

 

 

 

Smålagsspel

 

 

 

 

 

 

 

Spelmoment

 

 

 

 

 

 

 

Styrt spel

 

 

 

 

 

 

 

Spelsystem

 

 

 

 

 

 

 

Taktik

 

 

 

 

 

 

 

Fasta situationer

 

 

 

 

 

 

 

Snabbhet

 

 

 

 

 

 

 

Bollmottagning

 

 

 

 

 

 

 

Vändningar

 

 

 

 

 

 

 

Målvaktsträning

 

 

 

 

 

 

 

Kondition

 

 

 

 

 

 

 

Styrka

 

 

 

 

 

 

 

Stretching

 

 

 

 

 

 

 

Regler

 

 

 

 

 

 

 

Ojust spel

 

 

 

 

 

 

 

Offside

 

 

 

 

 

 

 

Frispark (direkt/indirekt

 

 

 

 

 

 

 

Bolljonglering

 

 

 

 

 

 

 

Uppträdande

 

 

 

 

 

 

 

Så här tränar vi seniorspelare i Åsarp–Trädet FK

 

 

De spelare som finns med i ett seniorlag bör vara så genomtränade att de är duktiga på de allra flesta moment.
Viktigt att man som tränare i klubben lyssnar av klubbens och spelarnas ambitioner så de går hand i hand.

 

Träning:

-      Antal tillfällen: 2-3 gånger + match

-      Antal träningstimmar: minst 1,5 tim vid varje tillfälle

-      Uppstart träningssäsong: Startar med upptaktsmöte

-      Avslut träningssäsong: Vid träning/testmatch men även årsavslutning

-      Konstgräs/grus/inomhus

 

Spelartrupp:

-      Antal seniorspelare på träning: Målsättning snitt över 20 under året 

-      Antal seniorlag i spel: A-lag och U-lag

-      Testmatch/testträningar med inbjudna spelare

 

Seriespel/cuper:

-      Deltagande i DM: Om vi inte har för tunn trupp

-      Deltagande i inomhuscuper: Försöka att alla som tränar får spela cup

 

 

Träna på samtliga ungdomslags moment med betoning på det som kan tänkas brista.

 

 

Utveckla individen genom att…

 

 

 

 

 

Använd övningsbank som finns på internet via Västergötlands Fotbollsförbund, för information tag kontakt med någon i fotbollsgruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALKOHOLPOLICY INOM ÅSARP-TRÄDET FK

 

 

 

 

Med barn och ungdomar måste man vara medveten om sin roll som vuxna förebilder.

Alkoholfrågan är en hälsofråga. Det behövs kompetens och information om

alkoholens skadeverkningar. Alkoholfrågan är också en social fråga. Det

behövs metoder för samtal och diskussioner som rör attityder och värderingar.

 

Vad innebär detta?

 • Att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare, funktionärer eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar  eller seniorer t ex under träningar och tävlingar eller resor till och från dessa.

 

 • Att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har arrangerande förbund/förening ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.

 

 • Att det i samband med publika idrottsevenemang finns erforderlig kontroll vid entréer för att förhindra införsel av medhavda alkoholdrycker.

 

 • Att föreningen uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol. Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl). Att alkoholbranschens sponsring/marknadsföring av varumärke och s k lättdrycker, vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, ej ska riktas till barn- och ungdomsverksamhet.

 

 • Att föreningen i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

 

 • Att vi inom föreningen är medveten om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att föreningen och eller enskilda företrädare under resor, vid officiella uppdrag etc är medvetna om att de representerar hela föreningen och uppträder därefter.

 

 • Att föreningen i samverkan med SISU Idrottsutbildarna tar upp alkoholfrågorna i sin ledarutbildning för att stimulera föreningens  ledare och aktiva till diskussioner i syfte att nå en samlad policy anpassad efter det egna förbundets och den egna föreningens förutsättningar.

 

 • Att ledare och tränare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämställdhetspolicy för Åsarp Trädet FK

 

 

 

Bakgrund

Åsarp Trädet FK arbetar med en stor ungdoms- och seniorverksamhet inom Fotboll

som involverar styrelse, ledare, aktiva och föräldrar. Åsarp Trädet FK har en viktig roll att

fylla i samhället i samhället, och skall vara en förening för alla fotbollsintresserade.

En jämställdhetspolicy kompletterar föreningens övriga dokument som

verksamhetside, drogpolicy samt antagna stadgar.

 

Syfte

Syftet med vår jämställdhetspolicy är att verka för en jämställd idrottsmiljö där flickor

och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

och kunna dela på inflytande och ansvar. Vi vill bidra till en god förebild för idrotten på

orten. Policyn omfattar alla spelare, ledare och de som har andra uppdrag inom

föreningen.

 

Metod

Kontinuerlig utbildning och kunskapsöverföring är en viktig metod för att motivera och

stärka oss i föreningens jämställdhetsarbete. Alla ledare och aktiva har en viktig roll i

att se över och föreslå förbättringar som sedan kan genomföras. Genom att stötta

och inspirera varandra tar alla sitt ansvar i jämställdhetsarbetet.

 

Mål

Åsarp Trädet FK ska vara en förening som attraherar både kvinnor och män, flickor och

pojkar att delta i vår gemensamma verksamhet med samma förutsättningar. Andelen

kvinnor i föreningens olika förtroendeuppdrag och aktiviteter skall öka.

Inga osakliga skillnader av resurstilldelning ska finnas mellan män och kvinnor inom

Åsarp Trädet FK.

 

Kunskap och kompetens

 

Kunskap

Alla som deltar i Åsarp Trädet FK"s verksamhet ska ha grundläggande kunskap om

jämställdhet och föreningens jämställdhetspolicy. Alla ska känna till var man kan

söka kunskap och metoder till hjälp och stöd.

 

Kompetenshöjning

Både kvinnor och män inom föreningen ska få samma möjligheter till

kompetenshöjning inom jämställdhet i samarbete med SISU. Viljan att utbilda sig ska

bemötas positivt och utbildning ska anpassas efter vars och ens individuella behov.

 

Sexuella trakasserier

 

Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön

eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker föreningsdeltagarens

integritet i föreningen. Åsarp Trädet FK skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att

någon inom föreningen utsätts för sexuella trakasserier på grund av kön.

Vid förekomst av ovanstående kan den drabbade vända sig antingen till ordförande eller

till annan styrelsemedlem. styrelsen ska omgående utreda omständigheterna och

vidta åtgärder så snart en anmälan inkommit.

 

 

 

 

Rekrytering

Vid kommande rekryteringar av styrelseledamöter och övriga förtroendevalda ska

jämställdhetsperspektivet beaktas i rekryteringsprocessen. Vid rekrytering av nya

ledare ska någon person utses för att ta hand om och visa vilka rutiner som gäller

inom Åsarp Trädet FK.

 

Översyn av jämställdhetspolicy

Jämställdhetsplanen skall ses över regelbundet, revidering kan göras i samband med

årsmöte. En aktuell plan för jämställdhetsarbetet med uppföljning och förslag till

förbättringsåtgärder ska upprättas. Planen ska gälla under tre år med tydliga och

mätbara mål för årlig uppföljning.

 

Ansvarig

Ytterst ansvarig för att jämställdhetspolicyn efterlevs och att jämställdhetsplan

upprättas och följs upp är föreningens styrelse.

Jämställdhetsarbetet ska hållas levande och förankrat i verksamheten så att det inte

står och faller med några få personer. l styrelsen bör utses en jämställdhetsansvarig.

 

Åsarp 2014-01-07

Joakim Gustavsson

Ordf. Åsarp/Trädet FK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅSARP/TRÄDET

FOTBOLL

 

Policy för vår hemsida/sociala medier

 

 

Denna policy avser alla inlägg på klubbens hemsida samt på sociala medier

 

 • Vi skall ha en positiv hållning i allt som skrivs
 • Vi skall aldrig skriva nedvärderande om någon

(domare, motståndare, ledare, egna spelare, publik)

 • Vi skall uttrycka oss på ett sätt som lockar ännu fler till nästa match/arrangemang

 

 

 

 

 

 

Åsarp 2014-01-07

Joakim Gustavsson

Ordf. Åsarp/Trädet FK

Det finns inget album kopplat till denna sida.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabeller: (Klickbara tabeller)

A-lag Herr

A-lag Dam

U-lag Herr

U-lag Dam

 

Swish: 1230498576

 

 

 

DM Intersport Cup:

Herr grupp 1

9/3 12.30 ÅsarpTrädet FK - Borås AIK

Odenvi Konstgräs 

 

Dam grupp 14

9/3 13.00 Hemsjö IF - ÅTR

Alströmervallen Konstgräs

 

 

Nästa seriematch:

Herr: Div. 4 Norra

18/4 18.30 ÅsarpTrädet FK - Götene IF

Arena Vallensås

 

 

Dam:  Div. 3 Södra

22/4 16.00 Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro - ÅTR

Bergevi IP Främmestad

 

 

Herr: Utveckling 

 

  

Dam: Utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Åsarp-Trädet FK - Fotboll
Åsarps IP & Arena Vallensås, Box 175
52043 Åsarp

Kontakt:
Tel: 051550491
Fax: 051550491
E-post: This is a mailto link

Se all info