Hoppa till sidans innehåll

Träningsstrategi


 

 Så här tränar vi 5 - 8 åringar i Åsarp–Trädet FK

 

 

Grundläggande för denna åldersgrupp är att vi sysslar mer med lek än med träning.

 

Det är ledarnas uppgift att tona ned kraven på att visa resultat. Dessa krav finns både hos barnen själva och hos deras föräldrar, varför vi även bör ha en bra kontakt med barnens föräldrar.

 

Om vi kan ha som mål att alla skall trivas och ha roligt samt försöka bidra till att barnen fortsätter upp i 10-årslaget, då har vi nått långt. Vi träffas 1 timma en gång i veckan.

 

Nedanstående punkter skall barnen hört talas om och prövat på, om än bara teoretiskt på några punkter:

 

Moment                             Kommentar

Tillslag

Dribbla

Finta

Bollmottagning

Vändningar

Bolljonglering

Anfallsspelare                  Teori – berätta enkelt innebörden

Kedjespelare                    -”-

Försvarsspelare               -”-

Markering                          -”-

Spel                                   Var själv med – uppmuntra, ha kul

Smålagsspel                    -”-

Fasta situationer              Förklara t ex en hörnspark

Målvaktsträning               Låt alla pröva

Ojust spel                          Bryt och förklara under spel

Uppträdande

Hygien

Social kontakt

 

Använd de böcker och videoband som finns i kansliet på Åsarps IP för att på bästa sätt kunna lära ut de olika momenten!

 

Slutprov: Låt alla prova på att klara nyponmärket.

 

Det är lämpligt och nästan nödvändigt att stämma av vad som gåtts igenom efter säsongens slut. Detta för att kunna fortsätta på rätt nivå i 10-årslaget.

 

 

Så här tränar vi 9 - 10 åringar i Åsarp–Trädet FK

 

Liksom i 8-årslaget bör leken ha stort utrymme i förhållande till träning.

 

9-10 åringar deltar i någon sorts seriespel.

Ledarna behöver även här tänka på att tona ner resultatfixeringen.

 

Det viktigaste målet är fortfarande att alla har roligt och vill fortsätta till 12-årslaget. Vi tränar 1,5 timmar en gång i veckan.

 

Fortsätt öva på de moment som finns i 8-årslagets program. Se till att ni går igenom vad spelarna lärt sig i tidigare lag så att ni fortsätter på rätt ställe. Risken finns annars att vi inte utvecklar träningen.

 

Nedanstående moment är svåra redan som ord. Lek lugnt in dessa moment och kräv inte full förståelse, det är förmodligen första gången de hör talas om det:

 

Moment                             Kommentar

Spelavstånd                     Avbryt under spel och visa

Spelbredd   -”-

Passningsskugga           -”-

Överlämning

Väggspel

Försvarssida                     Avbryt under spel och visa

 

 

 

Använd de böcker och videoband som finns i kansliet på Åsarps IP för att på bästa sätt kunna lära ut de olika momenten!

 

 

 

Slutprov:

- Det är bra om de flesta klarar nyponmärket

- Spelarna bör även kunna visa att de klarar överlämning och väggspel

 

 

 

Så här tränar vi 11 - 12 åringar i Åsarp–Trädet FK

 

 

En tolvåring är inte speciellt gammal. Låt inte träningen bli för allvarlig. En tolvåring som inte har roligt byter förmodligen fritidssysselsättning.

 

11-12 åringar deltar i någon sorts seriespel.

 

Tänk på att anpassa träningen så att alla trivs. Nästa lag spelar 11-mannafotboll, där vi förmodligen behöver varje spelare.

 

Fortsätt öva på de moment som finns i 8- och 10-årslagens program. Se till att ni går igenom vad spelarna lärt sig i tidigare lag så att ni fortsätter på rätt ställe. Risken finns annars att vi inte utvecklar träningen. 12-årslaget tränar 1,5 timmar en gång i veckan.

 

Nedanstående moment är svåra redan som ord. Lek lugnt in dessa moment och kräv inte full förståelse, det är förmodligen första gången de hör talas om det.

 

Moment                             Kommentar

Speldjup                            Avbryt och visa under spel

Tillbakaspel

Överlappning

Utmana                             Uppmuntra att ta initiativ

Offside                               Teori – under höstsäsongen

Frispark                             Direkt/indirekt

 

 

 

Använd de böcker och videoband som finns i kansliet på Åsarps IP för att på bästa sätt kunna lära ut de olika momenten!

 

 

 

Slutprov:

- Det är bra om de flesta klarar järnmärket

- Spelarna bör klara en överlappning samt förstå grunderna i speldjup och tillbakaspel

 

 

 Så här tränar vi 13 - 14 åringar i Åsarp–Trädet FK

 

En fjortonåring är vuxen ibland och barn ibland. All kritik skall leda till något positivt, och uppmuntran kan ni nog aldrig ge för mycket av.

 

13-14 åringar deltar i någon sorts seriespel.

 

Fortsätt öva på de moment som finns i 8-, 10- och 12-årslagens program. Se till att ni går igenom vad spelarna lärt sig i tidigare lag så att ni fortsätter på rätt ställe. Risken finns annars att vi inte utvecklar träningen. På dessa moment bör en fjortonåring vara ganska duktig.

14-årslaget tränar 1,5 timmar 1-2 gånger i veckan.

 

Nedanstående moment har varierande värde i ett 14-årslag.

Lägg upp fördelningen på bästa sätt:

 

Moment                                                   Kommentar

Spel på markerad spelare                    Svårt – träna mycket

Press                                                       Öva och förklara

Understöd                                               -”-

Täcka ytor                         Avbryt och förklara under spel

Anfallsspelare                                       Praktik i totalfotboll

Kedjespelare                                          Teori

Försvarsspelare                                     Praktik i totalfotboll

Libero

Skapa yta                                                Avbryt och förklara under spel

Vända spelet                                          -”-

Crossbollar                       -”-

Spelmoment

Styrt spel

Spelsystem

Taktik

Snabbhet (huvud/fötter) Splitvision

Kondition                                                Sparsamt

Styrka                                                      -”-

Stretching                                               Lär in grunderna

 

Använd de böcker och videoband som finns i kansliet på Åsarps IP för att på bästa sätt kunna lära ut de olika momenten!

 

 

Slutprov:

- Det är bra om de flesta klarar bronsmärket

- Spelarna skall visa att de förstår: press, understöd, vända spelet

- Spelarna skall kunna visa upp ett antal olika finter

 

 

 


Så här tränar vi 15 - 16 åringar i Åsarp–Trädet FK

 

I ett 16-årslag är det en betydligt starkare satsning som bör göras på direkt träning.

 

15-16 åringar deltar i någon sorts seriespel.

 

Eftersom det kan finnas någon eller några som blir aktuella för vår seniorfotboll bör träningen resultera i att spelarna behärskar 8-, 10-, 12- och 14-årslagens moment.

 

16-årslaget tränar 1,5 timmar 2 gånger i veckan.

 

Dessa moment kan kräva mycket träning i kombination med teori:

 

Moment                                                   Kommentar

Zonmarkering                                        Ingående inlärning

Man-man-markering                             -”-

Kombinationsmarkering Kan man ovanstående klarar man även detta

Forechecking                                         = Press/understöd

Andra våg                                               Träna avstånd mellan lagdelar

 

 

 

Använd de böcker och videoband som finns i kansliet på Åsarps IP för att på bästa sätt kunna lära ut de olika momenten!

 

 

 

Slutprov:

- Alla bör försöka klara silvermärket

- Spelarna skall i stort sett behärska alla moment från 8 – 16 år

 

 

 Så här tränar vi 17 - 19 åringar i Åsarp–Trädet FK

 

 

De spelare som finns med i ett juniorlag bör vara så genomtränade att de är duktiga på de allra flesta moment.

 

 

 

Träna på samtliga ungdomslags moment med betoning på det som kan tänkas brista.

 

 

 

 

 

Använd de böcker och videoband som finns i kansliet på Åsarps IP för att på bästa sätt kunna lära ut de olika momenten!

 

 

 

 

 

Slutprov:

-       Guldmärket är svårt, men en spelare som genomgått hela vårt program (8-19 år) är förhoppningsvis en ganska komplett fotbollsspelare.

-       En spelare i juniorlaget skall behärska allt i ungdomsfotbollens program.

 

 

 

 Träningsstrategi för Åsarp-Trädet FK:s ungdomsfotboll

 

- = Oviktigt, bör utelämnas

X = Teoretisk och praktisk inlärning

T = Teoretisk inlärning

P = Praktiskt träning

 

Moment

8

10

12

14

16

19

Noteringar

Tillslag (båda fötterna)

 

 

 

 

 

 

 

Spelavstånd

 

 

 

 

 

 

 

Spelbredd

 

 

 

 

 

 

 

Speldjup

 

 

 

 

 

 

 

Passningsskugga

 

 

 

 

 

 

 

Tillbakaspel

 

 

 

 

 

 

 

Spel på markerad spelare

 

 

 

 

 

 

 

Överlappning

 

 

 

 

 

 

 

Överlämning

 

 

 

 

 

 

 

Väggspel

 

 

 

 

 

 

 

Press

 

 

 

 

 

 

 

Markering

 

 

 

 

 

 

 

Zonmarkering

 

 

 

 

 

 

 

Man-man-markering

 

 

 

 

 

 

 

Kombinationsmarkering

 

 

 

 

 

 

 

Försvarssida

 

 

 

 

 

 

 

Understöd

 

 

 

 

 

 

 

Täcka ytor

 

 

 

 

 

 

 

Forechecking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfallsspelare

 

 

 

 

 

 

 

Kedjespelare

 

 

 

 

 

 

 

Försvarsspelare

 

 

 

 

 

 

 

Libero

 

 

 

 

 

 

 

Dribbla

 

 

 

 

 

 

 

Finta

 

 

 

 

 

 

 

Utmana

 

 

 

 

 

 

 

Skapa yta

 

 

 

 

 

 

 

Andra våg

 

 

 

 

 

 

 

Vända spelet

 

 

 

 

 

 

 

Crossboll

 

 

 

 

 

 

 

Spel 7-11-manna

 

 

 

 

 

 

 

Smålagsspel

 

 

 

 

 

 

 

Spelmoment

 

 

 

 

 

 

 

Styrt spel

 

 

 

 

 

 

 

Spelsystem

 

 

 

 

 

 

 

Taktik

 

 

 

 

 

 

 

Fasta situationer

 

 

 

 

 

 

 

Snabbhet

 

 

 

 

 

 

 

Bollmottagning

 

 

 

 

 

 

 

Vändningar

 

 

 

 

 

 

 

Målvaktsträning

 

 

 

 

 

 

 

Kondition

 

 

 

 

 

 

 

Styrka

 

 

 

 

 

 

 

Stretching

 

 

 

 

 

 

 

Regler

 

 

 

 

 

 

 

Ojust spel

 

 

 

 

 

 

 

Offside

 

 

 

 

 

 

 

Frispark (direkt/indirekt

 

 

 

 

 

 

 

Bolljonglering

 

 

 

 

 

 

 

Uppträdande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här tränar vi seniorspelare i Åsarp–Trädet FK

 

 

De spelare som finns med i ett seniorlag bör vara så genomtränade att de är duktiga på de allra flesta moment.

 

Träning:

-       Antal tillfällen

-       Antal träningstimmar

-       Uppstart träningssäsong

-       Avslut träningssäsong (t ex efter testmatch)

-       Konstgräs/grus

 

Spelartrupp:

-       Antal seniorspelare på träning

-       Antal seniorlag i spel

-       Testmatch med inbjudna spelare

 

Seriespel/cuper:

-       Deltagande i t ex DM

-       Deltagande i inomhuscuper

 

 

Träna på samtliga ungdomslags moment med betoning på det som kan tänkas brista.

 

 

Utveckla individen genom att…

 

 

 

 

 

Använd de böcker och videoband som finns i kansliet på Åsarps IP för att på bästa sätt kunna lära ut de olika momenten!

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabeller: (Klickbara tabeller)

A-lag Herr

A-lag Dam

U-lag Herr

U-lag Dam

 

Swish: 1230498576

 

 

 

DM Intersport Cup:

Herr grupp 1

9/3 12.30 ÅsarpTrädet FK - Borås AIK

Odenvi Konstgräs 

 

Dam grupp 14

9/3 13.00 Hemsjö IF - ÅTR

Alströmervallen Konstgräs

 

 

Nästa seriematch:

Herr: Div. 4 Norra

18/4 18.30 ÅsarpTrädet FK - Götene IF

Arena Vallensås

 

 

Dam:  Div. 3 Södra

22/4 16.00 Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro - ÅTR

Bergevi IP Främmestad

 

 

Herr: Utveckling 

 

  

Dam: Utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Åsarp-Trädet FK - Fotboll
Åsarps IP & Arena Vallensås, Box 175
52043 Åsarp

Kontakt:
Tel: 051550491
Fax: 051550491
E-post: This is a mailto link

Se all info