Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019


 

Protokoll Årsmöte Apeboda Ridklubb Falun 190217

 

 • Mötet öppnas
 • Ordförande för mötet är Natalie
 • Sekreterare för mötet är Ida
 • Fastställande av röstlängd 4st
 • Protokoll justerare och rösträknare, Per och Natalie
 • Vi godkänner fastställande av dagordning
 • Fastställer att mötet har blivit tydligt utlyst med Mail och Facebook
 • Godkänner verksamhetsberättelsen
 • Revisors berättelsen godkännes
 • Balans och resultaträkning godkännes
 • Styrelsen får beviljad ansvarsfrihet 2019
 • Årsmötet väljer att ha, 1 ordförande, 3 ledamöter, 1 suppleant
 • Natalie sitter kvar som ordförande 1år till
 • Per väljs in som ledamot 2år Ida (1 år kvar) Maria (1år kvar) Suppleant är vakant. Styrelsen får i uppdrag att hitta en.
 • Anna Fredriksson väljs till revisor. Johanna Andersson till revisorssuppleant
 • Johanna Andersson sitter just nu ensam i valberedningen.
 • Johanna är ordförande i valberedningen. Styrelsen får försöka hitta en till.
 • Val av ombud för Aspeboda ridklubb till SvRF och distriktets möten sker inför kommande aktivitet
 • Vi fastställer medlemsavgiften för 2020 till samma som 2019
 • Inkomna motioner: 
 1. Ridbanekort.

      Anläggningskort kan endast köpas av medlemmar. Man kan välja att bli medlem när man kommit upp i            ett   kortpris, om du då betalar in medlemsavgiften.

     Ridbanan är öppen för alla som är med i en ridklubb ansluten till SvRF. Bokningsavgift medlemmar: 100:-       Icke medlemmar: 120:-

 

        2. Vi tror ej på ett hållbart resultat med rabatterade priser för funktionärer   

 • Övriga frågor:

       Annläggningskort går att få på friskvård. Och träning genom klubben går också att få på friskvård om               man skaffar ett kvitto.

 

        Försäljning? Styrelsen kollar på det

 

 • Mötet avslutas

 

Närvarande: Natalie, Ida, Per och Lena

 

 

 

 

 

KALLELSE ÅRSMÖTE
Bildresultat för aspeboda ridklubb
   GÖR DIN RÖST HÖRD 

­­­­­
DATUM: 17/2 2019
TID: 17-19
PLATS: ASPEBODAGÅRDEN
VÄLKOMMEN
STYRELSEN

 

Dagordning årsmöte Aspeboda Ridklubb Falun 2019-02-17

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av Sekreterare för mötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhetsberättelse
 9. Revisors berättelse
  10. Fastställande av balans- och resultaträkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen 2018

12. Beslut om antal Styrelseledamöter och Suppleanter inom ramen för de i 17§ andra stycket angivna antalet.

13. Val av ordförande för Aspeboda Ridklubb

14. Val av 2 st styrelseledamöter och 1 suppleant

15. Val av revisor och revisorssuppleant

16. Beslut om antal ledamöter i valberedning

17. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

18. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där ARK har rätt att representera med ombud.

19. Fastställande av årsavgift år 2020

20. Inkomna motioner
1.Ridbanekort, pris för medlemmar resp. icke medlemmar?
2.Ska banan vara öppen för icke medlemmar och i så fall bokningsavgift för medlemmar resp. icke medlemmar?
3.Ska funktionärer få rabatterat pris på ridbanekort, ju mer man hjälper till desto lägre pris? (Eller annan uppmuntran tex. Pizzakväll)

21. Övriga frågor

22. Årsmötet avslutat

 

Verksamhetsberättelse 2018

 

 

Styrelsen

Ordförande: Natalie Larsson
Ledamot: Maria Grundén
Ledamot: Ida Nordahl
Ledamot: Per Horn
Ledamot: Amanda Gustafsson
Suppleant: Elsa Hellman

Extern kassör: Lena Pålsson

Sammanträden

Styrelsen har haft 7 träffar under året

Medlemmar


0-6 år

7-12 år

13-20 år

21-40 år

41- år

Summa

Man

0

0

1

1

3

5

Kvinna

0

1

15

19

10

45

Okänd

0

0

0

0

0

0

                       

Klubben har under 2018 haft 50 stycken medlemmar

 

Klubbverksamhet

Klubben har under 2018 genomfört 3 tävlingar

Lokal dressyr Nationaldagsdressyr 6 juni
KM Hoppning 2 september
KM Dressyr 14 oktober

Klubben har anordnat 1 vårstädning
Klubben var med på Aspeboda dagen med korvgrillning och ponnyridning 
Magensiumclorid har används på ridbanan för att minska/ binda dammet 
Samt banridning under midsommar 
De har fyllts grus runt stolparna på ridbanan 
Banan har plogats under vinterhalvåret

Slutord

2018 har varit ett mindre aktivt år. Klubbens verksamhet har inte ökat men inte heller minskat. Målet under året har varit att hålla klubben flytande och bli bekväma i nya styrelsen

 

Kontakt Webmaster
Vakant roll, maila vid intresse
e-post, This is a mailto link

Kontakt via messenger

 

Sisu

 

Våra Sponsorer:

 

av28wksxttgeip1jkkxr

logo     

Hööks

 

Ornäs Pizzeria

Bilmetro logga

Masmästaren

Dalarnas försäkringsbolag

Byggmax

 

 

 Chatta med oss 

 

 

 

 

Postadress:
Aspeboda Ridklubb - Ridsport
Henrik Dahlborg, Stråtjärn 140
79193 Falun

Besöksadress:
Stråtjärn 124
79193 Falun

Kontakt:
Tel: 0707576313, 0702582022
E-post: info@aspebodaridklub...

Se all info